Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Akutteam Køge

Akutteam Køge er et specialteam i hjemmeplejen, som varetager observation, behandling og sygepleje til akut syge borgere i deres eget hjem/i plejebolig.

Akutteamet giver mulighed for at nogle borgere kan behandles i hjemmet frem for at blive indlagt på sygehuset, hvilket giver tryghed og mulighed for at være i egen hverdag.
Det er en forudsætning at borgeren kan tage vare på sig selv i mellem 2 besøg (enten ved egen eller pårørendes hjælp).

Formål med Akutteam Køge

• Et hurtigt og smidigt alternativ til indlæggelse og genindlæggelse.
• Mulighed for kompleks hjemmebehandling i stedet for indlæggelse.
• Mulighed for behandling i ”egen hverdag”.
• Intensiv sygepleje i samarbejde med almen praksis og sygehus, under et behandlingsforløb.
• At skabe større sikkerhed og tryghed hos borgere i eget hjem/plejehjem/aflastningspladser ved at samle de akutte opgaver hos sygeplejersker med specialkompetence.
• Observere og behandle borgere i overgangen mellem læger, sygehuse og kommune i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser.

Hvem kan henvise til Akutteam Køge?

Praktiserende læger, vagtlæger, sygehuslæger/sygehus, hjemmeplejen, boformer/ældrecentre og aflastningspladser kan henvise borgere til at modtage behandling af Akutteamet.

Henvisning foregår ved at ovennævnte sundhedsfaglige personale ringer til Akutteamet på tlf. 56 67 65 34.

Information til sundhedsfagligt personale

Målgruppe: Borgere med kroniske sygdomme (fx KOL, diabetes mv.), infektionssygdomme (fx pneumoni, urinvejsinfektion mv.), væske og ernæringsterapi, håndtering af alle former for medicinering, obstipation og diarré, svimmelhed, akut observation i hjemmet, terminale borgere, fald, borgere der kræver specialiseret instrumentel sygepleje, psykiatriske borgere med somatiske lidelser.
Det er en forudsætning at borgeren kan tage vare på sig selv i mellem 2 besøg (enten ved egen eller pårørendes hjælp).

Ved henvisning beskrives følgende: Kort sygehistorie, beskrivelse af behov for sygepleje, andre væsentlige diagnoser og sociale forhold.

Årsrapporter og tilsyn

Køge Kommune gør årligt status og evaluerer arbejdet i akutteamet. Her kan du finde årsrapporterne for Akutteam Køge.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Desuden fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med Akutteam Køge. Tilsynsrapporterne finder du på styrelsens hjemmeside.


Kontakt Akutteam Køge

Akutteam Køge
Rådhusstræde 10C, 2. sal 
4600 Køge
Telefon: 56 67 65 34
Telefonen er døgnbemandet alle ugens dage

Kontakt Akutteam Køge
Opdateret af Køge Kommune 11.02.20