Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Hvordan har du det?

Køge Kommune får løbende - sammen med landets øvrige kommuner - foretaget en måling på borgernes sundhed. Det sker gennem en spørgeskemaundersøgelse, som giver en profil på kommunens sundhed, sygelighed og trivsel.

Den nyeste sundhedsprofilundersøgelse blev offentliggjort i begyndelsen af 2017, og er en opfølgning på profilerne fra 2010 og 2013. Overordnet set viser resultatet, at Køge Kommune på langt de fleste områder er på niveau med landsgennemsnittet. Det betyder, at Køge Kommune ligesom resten af landet, har oplevet en tilbagegang på mange helbreds- og sundhedsmæssige områder, men fortsat oplever, at 4 ud af 5 borgere giver udtryk for at have et godt helbred og at være tilfreds med livet.

Køge Kommune udvikler 4-årige sundhedspolitiske handleplaner (2016-2019) som sætter kursen for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Dette arbejde kvalificeres løbende via de sundhedsmæssige udfordringer som Sundhedsprofilen medvirker til at vise hvad vi står overfor. Den giver dermed kommunen mulighed for at tilpasse sundhedsindsatser til de områder, der har størst behov og bedst potentiale for forandring.

Rygning

Profilen fra 2017 viser, at rygning fortsat er det område som påvirker vores sundhed mest. I Køge Kommune er der ca. 16 % der ryger dagligt, hvilket er en lidt mindre andel end i regionen som helhed. Men i Køge Kommune er der sket et mindre fald i antallet af rygere end tidligere, og for hele regionen er der tale om en lille stigning. Det betyder at det ud fra sundhedsprofilundersøgelsen skønnes, at der er omtrent 7.400 dagligrygere i Køge Kommune. Af disse ønsker ca. 70% at holde op med at ryge, og af dem ønsker ca. 1/3 hjælp til rygestop. Derfor tilbyder Køge Kommune løbende rygestopforløb. Enten i form af faste forløb såsom Køge Kvitter smøgerne eller ved åbne forløb med løbende optag som Kom og Kvit. Køge Kommune arbejder med at udvikle rygestop på flere sprog, og med rygestop blandt borgere med udviklingshæmning. Desuden er der fokus på rygestop blandt kommunens medarbejdere.

Mental sundhed

Flere og flere rapportere at de er stressede, angste eller deprimerede. Vores mentale sundhed er et af de sundhedsudfordringer der har været i stigning over de seneste sundhedsprofiler. Det betyder at både flere unge giver udtryk for at have dårlig mental sundhed, ligesom borgere med kort uddannelse har en større andel end den øvrige befolkning med en dårlig mental sundhed. I Køge Kommune er der i alt ca. 6.300 borgere der har svaret, at de op til 14 dage inden deres besvarelse har lidt af søvnproblemer, nedtrykthed, uro, nervøsitet, depression og lignende. I Køge kommunes sundhedspolitik er der lige dele fokus på vores fysiske helbred, som på vores mentale sundhed. Det betyder blandt andet at vi arbejder målrettet psykisk sårbare unge, udvikler målrettede tiltag ude i de udsatte boligområder samt tilbyder selvhjælps forløb for borgere ramt af angst og depression.

Langvarig sygdom og multisygdom

To ud af tre borgere over 16 år lider af mindst én langvarig sygdom, og mere end hver tredje har mindst to sygdomme (multisyge). Til denne statistik spænder sygdomme over en bred vifte fra slidgigt og allergi til kræft og diabetes. Næsten hver femte har enten KOL, diabetes, hjerte-kar-sygdom eller kræft. I Køge Kommune betyder det at ca. 8.000 borgere lider af mindst en af disse lidelser, og at ca. 32.300 lever med en langvarig sygdom. Derfor har Køge Kommune fokus på forløbsprogrammer for henholdsvis kræft, diabetes, KOL og Hjerte-kar-sygdomme, ligesom at der tilbydes selvhjælpsforløb for borgere med kronisk sygdom eller med kroniske smerter.

Hvordan har du det?

Vi du læse mere om Køge Kommunes og Region Sjællands sundhedsprofiler kan du finde den fulde rapport her.

Find fællesskaber med Boblberg

Boblberg er et digitalt fællesskab og mødested. På Boblberg kan du møde ligesindende, som også søger nogle at dele interesser med, eller som søger nye bekendtskaber og aktiviteter. 

Du har, som borger i Køge kommune, mulighed for at benytte dig af Boblberg til at skabe nye relationer baseret på dine interesser.

Læs mere om Boblberg her.