Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Kollektiv trafik og taxikørsel

Passagerer der venter på tog på Borup Station

Den kollektive trafik er vigtig i Køge Kommune. Togstationerne i kommunen er knudepunkter for trafikken. Køge Kommune har ansvaret for bustrafikken.

I Køge Kommune prioriteres den kollektive trafik højt, både bustrafikken, hvor ansvaret for finansiering og planlægning er Køge Kommunes og for de øvrige tilbud til de kollektive rejsende, hvor planlægningen varetages af andre.

Nye takster fra 15. januar 2017

Logo for Takst SjællandNedenfor ses noget forskelligt materiale om det nye takstsystem:

Læs mere om Takst Sjælland på dinoffentligetransport.dk, hvor du også kan se prisen for pendlerkort mv.

Movia skriver om det nye takstsystem Takst Sjælland: 

"Fra 15. januar 2017 får Sjælland, Lolland, Falster og Møn enklere priser, rejseregler og billettyper. For nogen vil det give en ændring i pris og billettype. For de fleste vil alt være, som det plejer. 96 pct. af alle rejser vil enten få lavere priser eller maksimum fem pct. højere priser end i dag.

Se hvad det betyder for dig på dinoffentligetransport.dk

Hvad er Takst Sjælland?

Takst Sjælland er navnet på en stor reform af priser og billetter til bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Der er tale om en af de største reformer af priserne i kollektiv transport siden 1970’erne.

Med Takst Sjælland bliver det nemmere at finde den billigste billet. Som udgangspunkt kan du regne med, at rejsekort altid vil være billigere end enkeltbilletten og også billigere end et pendlerkort, med mindre du rejser samme strækning mere end ca. 26 gange på en måned - svarende til 13 tur/returrejser - så kan et pendlerkort være billigere.

Én rabat på rejsekort

Rabatter på rejsekort forenkles også. Fra 15. januar gælder kun én rabat på alle rejser med rejsekort på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Nemlig 20 pct. rabat udenfor myldretiden, uanset hvor du rejser inden for DOT-området."


Bus

Movia bus ved busstoppested
Det er Køge Kommune der har ansvaret for at udvikle og betale for langt de fleste buslinjer i kommunen. Eneste undtagelse er den regionale linje 260R Køge-Ringsted, 120 Køge-Høje Tåstrup og de afgange på linje 102A der kører til og fra Præstø - de hører under Region Sjælland

Movia

Movia fungerer som rådgiver i forbindelse med tilrettelæggelsen af busdriften. Det er desuden Movia, der udarbejder køreplaner og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

Trafikinformationen er flyttet til DOT (Din Offentlige Transport). DOT er en fælles hjemmeside med trafikinformation fra Movia, Metro og DSB.

Kontakt DOT (Din Offentlige Transport)

Har du spørgsmål, forslag, ris eller ros til busdriften kan du kontakte: DOT på telefon 70 15 70 00 eller . Spørgsmål vedrørende køreplaner, priser mv. skal ligeledes rettes til DOT.

Forbedring af bustrafikken

Har du forslag eller spørgsmål til hvordan Køge Kommune udvikler og forbedrer bustrafikken, så kan du skrive en mail til .

Busafgange

Se på kortet hvilke busruter vi har i kommunen og hvilken rute de kører ad. 

På Movias hjemmeside kan du finde køreplanen for de enkelte busruter.

Busstoppesteder

Hvis du opdager busstoppesteder som har været ude for hærværk, skraldespanden ikke er blevet tømt eller andre fejl - kan du hjælpe, ved at give os besked via "giv et praj".

Bus-borgergruppe

I Køge Kommune findes en bus-borgergruppe, der hjælper politikerne i Teknik- og Miljøudvalget med at drøfte ændringer af bustrafikken i Køge Kommune. Gruppen er bredt sammensat af frivillige. Se hvem der er medlem af bus-borgergruppen i 2017.

Nyheder om bustrafik

Dame der lytter med hånden bag øret

August 2016:

Ny bus mellem Borup og Herfølge klar til afgang.

Ny buslinje skal gøre det nemmere at komme rundt mellem yderområderne i Køge Kommune.

En helt ny bus er snart klar til at trille ud på sin første tur i Køge kommune. Bussen skal køre mellem Borup og Herfølge og vil på sin vej blandt andet samle passagerer op i Algestrup, Gørslev og ved Lægehuset i Bjæverskov. Det er den såkaldte busgruppe i Køge Kommune, som bl.a. består af engagerede borgere, der har foreslået en ny busrute på strækningen. Bussen finansieres delvist af Trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne, og det har netop været busgruppens ønske med en busrute, der kan gøre det mere smidigt at komme rundt mellem yderområderne i Køge Kommune.

Det ønske får busgruppen nu opfyldt, når bus 247 om få dage er klar til sin jomfrurejse. Første afgang for den ny bus bliver den 15. august kl. 10.34 fra Borup Station. Hele køreplanen med alle 44 stoppesteder kan ses på www.dinoffentligetransport.dk


Februar 2016:

Campus-busser ændrer køreplaner.

Den 12. februar 2016 lukker Banedanmark Lyngvej ved rundkørslen tæt ved Campus Køge. Lyngvej skal i stedet gå via Nordhøj og gennem marken bag SOSU-skolen. Det giver mindre ændringer i køreplanen på bus 101A, 242 og 245.

De pendlere, der tager bus eller bil til Campus hver dag, skal fra fredag 12. februar til at tage en lidt anden rute. Banedanmark skal gøre plads til Den nye Bane mellem København og Ringsted, og derfor lukker de Lyngvej ved rundkørslen tæt ved Campus. Lyngvej skal i stedet kobles på vejen Nordhøj. Herfra fortsætter man på den nye Lyngvej, som går gennem marken bag SOSU skolen. Samtidig går Vejdirektoratet i gang med en ny Lyngvejsbro over Køge Bugt Motorvejen som led i arbejdet med udvidelsen af motorvejen og nye ramper til afkørsel 32.

Den nye rute til Campus betyder, at Movia i samarbejde med Køge Kommune har været nødt til at justere lidt på køreplanerne på bus 101A, 242 og 245. Der kan også være mindre forsinkelser på busserne, så længe Vejdirektoratet arbejder på den nye bro.

Konkret betyder det, at bus 101A får en særlig linje, som kun kører mellem Ølby og Campus, så eventuelle forsinkelser ikke påvirker de øvrige stop på ruten. Til gengæld er det lykkedes Movia at finde en løsning, så bus 245 mellem Borup og Ølby kun påvirkes ved, at bussen ankommer og kører få minutter senere fra Borup. Det giver dog lidt kortere tid til at skifte til toget i Borup. Bus 242, der også kører til og fra området, kører ikke helt ind til Campus Torvet som normalt, men får i stedet stoppested på den nye Lyngvej. Besøgende som kommer til Campus i bil eller cykel, skal også benytte den nye Lyngvej.

 

December 2015:

Nye veje for flere buslinjer

Søndag den 14. december får flere buslinjer i Køge Kommune ændret deres ruter, bl.a. begynder linje 245 at køre via Ll. Skensved. Samtidig åbner de nye stoppesteder ved Køge station.

For de fleste buslinjer og togafgange sker der kun små ændringer ved det store køreplanskifte her i december. Men for både linje 120 mellem Ølby og Køge og for linje 245 mellem Borup, Ejby og Køge gennemføres en større ændring af ruten.

Linje 245 er en af Køge Kommunes største buslinjer med mange afgange og mange passagerer. Fra 14. december kører linjen fra Ejby via Ejbyvej til Ll. Skensved og videre ad den nyåbnede vej fra Ll. Skensved til Nordhøj i Transportcentret. Fra Transportcentret slår bussen et sving ind på Campus området og herfra ad den sædvanlige rute til Ølby Station og Køge Station.

Linje 120 får også ændret rute, så bussen fra Ølby Station kører via Københavnsvej og Tangmosevej til en ny endestation på østsiden af Køge Station.

"Med de besluttede ændringer, er det muligt at forbedre bustrafikken for rigtigt mange. Buslinjerne har oplevet en meget stor stigning i både passagertal og antal afgange. Det er derfor vores håb, at de ændringer der nu gennemføres vil være med til at gøre bussen endnu mere populær” siger formanden for Byrådets Teknik- og Miljøudvalg, Mette Jorsø.

Store ændringer på Køge Station

Den nye endestation på østsiden af Køge Station tages samtidig i brug som en del af Køge Kysts omdannelse af området. Som følge af de store anlægsarbejder i området, flytter alle buslinjer fra Stevns (linje 108, 109, 253, 255 og 99N) samt linje 120 og linje 106 fra vestsiden af stationen til østsiden.

De største buslinjer fortsætter med at køre fra Køge stations vestside, men de flytter fra den gamle busterminal op på den helt nye Ivar Huitfeldsvej langs S-togsperronen, så linje 101A, 102A, 241, 245 og 260R alle får stoppested tættest på S-toget.

Fokus på linje 245

Det har i flere år været et stort ønske for både Køge Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og for kommunens bus-borgergruppe, at få linje 245 til at køre via Ll. Skensved.

Den netop åbnede vej mellem Ll. Skensved og Transportcentreret har gjort det ønske muligt. Ændringen af linje 245 har flere store fordele. Dels får de mange indbyggere i Ll. Skensved og de mange arbejdspladser i Transportcentret nu væsentligt flere busafgange med betjening både aften- og weekender. Dels flyttes linjen med de mange afgange til de større veje, så fx den smalle del af Lyngvej mellem St. Salby og Ølby ikke belastes af bustrafik. Og endelig vil omlægningen også være nødvendig i 2015, fordi der skal udføres store anlægsarbejder på den tidligere rute pga. jernbanebyggeriet langs motorvejen.

Men ændringen af linje 245 byder også på udfordringer. For flere landsbyer i området mister buslinjen med de mange afgange. Til gengæld er buslinje 242 samtidig ændret så landsbyerne Ll. Salby, St. Salby, Højelse og Ølby fortsat har busforbindelse i fast timedrift på hverdage i dagtimer til både Campus og Ølby Station.

En ekstra zone

En anden udfordring, der er til stor irritation for Køge Kommune, er, at den nye rute for linje 245 overskrider en ekstra takstzonegrænse. Det betyder i praksis ikke noget for de passagerer der kører med fx kontantbillet, rejsekort, klippekort, eller ungdomskort. Men for passagerer med et periodekort til specifikke zoner har det den betydning, at der skal betales for én zone mere end hidtil. Køge Kommune arbejder på en løsning med trafikselskabet Movia, så zonerne kan ændres. Men hvordan og hvornår, det formelt kan gennemføres, er ikke faldet på plads endnu.

I praksis er det Trafikselskabet Movia, der står for at gennemføre bustrafikken og de ændrede køreplaner. På Movias hjemmeside

www.moviatrafik.dk  findes yderligere information og køreplaner for alle buslinjer.


Flextur

Passagerer sidder i bus
I Køge Kommune tilbydes Movias flextur-ordning. Det betyder at alle kan bestille en tur fra dør til dør på det tidspunkt der ønskes.

Priser

Her i kommunen tilbydes flextur inden for kommunen til en særlig favorabel pris. For de første 10 km. betales kun 24 kr. Børn under 16 år betaler 12 kr.

Fakta

  • Flexture kan bestilles på telefon 70 26 27 27 alle dage mellem kl. 8 og kl. 16.
  • Flexturen betales kontant i bilen.
  • Flextur kan også bestilles og betales med dankort på Movias hjemmeside, hvor du også finder mere information om, hvordan Flextur virker.  

Tog

Rødt tog
Ansvaret for den øvrige kollektive trafik er delt op på flere forskellige.

Togtrafikken køres af Regionstog, DSB eller DSB S-tog.

Rejseplanen

Zonetavle
Vil du planlægge en rejse med kollektiv trafik, så er rejseplanen et godt værktøj.

Taxi

Taxi

I Køge Kommune kører der taxier fra selskabet Dantaxi. Kørsel kan bestilles på Dantaxi's hjemmesiden eller på telefon 70 25 25 25.

Taxiadministration

Kørsel med taxi skal overholde bestemmelserne i kommunens kørselsreglement. Priserne må maksimalt være som beskrevet i kommunens takstreglement og prisinformationer for almindelig taxi og for stor taxi.

Klager over taxikørsel

Klager over kørsel med taxier registreret i Køge Kommune kan sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen på . Det skal ske i overensstemmelse med taxilovgivningen eller kørselsreglementet. 

Information til vognmænd og taxichauffører

Hvis du er vognmand eller taxichauffør og gerne vil køre taxi i Køge Kommune, kan du få mere at vide her.

 

Taxi, start- og kilometertakst Klik her for at vise tabellen

Almindelig vogn 2017
Takst 1
Mandag – fredag, kl. 06:00 – 18:00
Starttakst i kr. 55,00
Kilometertakst, kr./km 14,70
Takst 2
Andre tidspunkter end takst 1 og 3, samt Grundlovsdag efter 12:00, nytårsaftensdag efter 12:00 og helligdage
Starttakst i kr. 60,00
Kilometertakst, kr./km 17,10
Takst 3
Fredag kl. 23:00 til lørdag kl. 06:00 og Lørdag kl. 23:00 til søndag kl. 06:00 samt juleaftensdag, nytårsaftensdag og natten før helligdage kl. 23:00 – 06:00
Starttakst i kr. 60,00
Kilometertakst, kr./km 19,05
Storvogn med mere end 4 passagerer
Takst 4
Mandag – fredag, kl. 06:00 – 18:00
Starttakst i kr. 70,00
Kilometertakst, kr./km 16,90
Takst 5
Andre tidspunkter end takst 1 og 3, samt Grundlovsdag efter 12:00, nytårsaftensdag efter 12:00 og helligdage
Starttakst i kr. 75,00
Kilometertakst, kr./km 19,60
Takst 6
Fredag kl. 23:00 til lørdag kl. 06:00 og Lørdag kl. 23:00 til søndag kl. 06:00 samt juleaftensdag, nytårsaftensdag og natten før helligdage kl. 23:00 – 06:00
Starttakst i kr. 75,00
Kilometertakst, kr./km 21,50
Tillæg
Ventetid i kr/min 8,10
Cykler i kr. pr. stk. 20,00
Bagage, der anbringes uden på vognen i kr. pr. stk. 15,00
Op- og nedbæring af bagage eller anden særlig assistance på slutadressen, hvis taxametret ikke er i funktion i kr. 25,00

Taxametrets udvisende er inklusiv drikkepenge.

De angivne takster er maksimaltakster.

Ungdomskort

Ungdomskortet er transportrabat til alle SU-berettigede studerende på videregående uddannelser, alle elever på ungdomsuddannelser og alle 16-19-årige.

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

Ungdomskort giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder, og du kan med dit Ungdomskort købe billetter til andre takstområder end dit eget til samme pris som børnebilletter.

Priser for Ungdomskort

Et Ungdomskort koster:

12,01 kr. pr. gyldighedsdag for elever på ungdomsuddannelser (360,30 kr. for en måned med 30 dage (2017)).

20,91 kr. pr. gyldighedsdag for 16-19-årige uden for uddannelse (627,30 kr. pr. måned med 30 dage (2017)).

20,91 kr. pr. gyldighedsdag for studerende på videregående uddannelser startet før 1. juli 2016 (2017).

Hvis man er startet på en videregående uddannelse d. 1. juli 2016 eller senere, kan prisen i visse tilfælde være højere. Dette vil være tilfældet for elever, der har behov for at rejse langt mellem bolig og uddannelsessted (2017). Læs mere herom på ungdomskort.dk/priser (nyt vindue)

Sådan søger du

Hvis du er ny bruger og vil have et Ungdomskort, skal du søge via ungdomskort.dk (nyt vindue).

Sådan ændrer du

Hvis du skal ændre noget, skal du gå på MitUngdomskort.

DSB Ung kort og Arriva Ung (tidligere WildCard) - til dig mellem 16 og 25 år.

DSB Ung Kort

Hvis du er mellem 16 og 25 år eller på en SU-berettiget uddannelse, kan du købe et DSB Ung Kort (tidligere WildCard).

Fordele ved DSB Ung Kort er bl.a.:

  • op til 50% rabat på standard togrejser i Danmark, når du passerer en takstgrænse
  • 20% rabat på dine Øresundsbilletter med DSB Ung Kort

DSB Ung Kort koster 125 kr. (2017) for et helt år, når du vælger at få det i DSB App.

Som plastikkort koster det 150 kr. (2017)

DSB Ung Kort gælder i et år.

Læs mere om DSB Ung Kort på DSB"s hjemmeside

Arriva Ung

Hvis du er mellem 16 og 25 år eller på en SU-berettiget uddannelse, kan du købe et Arriva Ung kort.
Fordele ved Arriva Ung er bl.a.:

Du kan købe billige Arriva og DSB ungdomsbilletter til din togrejse, og du får rabat, hvis du rejser på rejsekort med kundetypen "ung". Du kan benytte Arriva og DSB ungdomsbilletter i Arrivas og DSB"s tog på takstoverskridende rejser, når du rejser over mindst én takstgrænse.
Arriva Ung koster 125 kr. (2017) om året.
Arriva Ung fås som en web-app eller på print.

Læs mere om Arriva Ung Kort på Arrivas hjemmeside

Rabatter for ældre og pensionister

Hvis du er fyldt 65 år eller modtager førtidspension, kan du hos DSB købe billetter og periodekort med rabat. Periodekortet giver ret til at køre med tog, bus eller metro. Der er dog visse begrænsninger for, på hvilke tidspunkter du må rejse med dit pensionistkort.

Når du køber dit pensionistkort, skal du huske:

  • Hvis du er fyldt 65 år: sundhedskort (sygesikringsbevis), pensionsmeddelelse eller lignende, hvor navn, fødselsdag og –år fremgår.
  • Hvis du er under 65 år: en original pensionsmeddelelse med navn på. Pensionsmeddelelsen må højst være et år gammel.

Ledsagekort - for personer med handicap

Hvis du har et handicap og har brug for en ledsager, kan din ledsager rejse gratis med DSB, når du har et ledsagekort.

Du kan læse mere om ordningen, og hvordan du kan søge om kortet under "Transport for personer med handicap".

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over din rejse med kollektiv transport, skal du starte med at sende en skriftlig klage til trafikselskabet.

Hvis du derefter ikke er tilfreds med trafikselskabets afgørelse, kan du udfylde klageskemaet på Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside. De vil herefter starte en sag mod trafikselskabet.

Det koster 160 kr. (2017) i gebyr at klage. Hvis billetten har kostet mindre end 160 kr., er gebyret 80 kr. (2017). Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 01.08.17
Indholdet er leveret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
og Køge Kommune