Andre køretøjer

Læs om hvordan du må parkere andre typer køretøjer, som f.eks. lastbiler, campingvogne, motorcykler og hvor der er el-ladestandere.

Lastbiler

Rundt om i Kommunen findes parkeringspladser, hvor du må parkere en lastbil. Parkeringspladserne er markeret med særlig skiltning. 

Parker med lastbil

Læs i pjecen ”Lastbilparkering” hvilke regler der gælder og se et kort over, hvor der findes lastbil- og busparkeringspladser:

Lastbilparkering

Campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer

Offentlige p-pladser

Campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer (over 3500 kg) må ikke parkeres på offentlige parkeringspladser.

Offentlige- og private fællesveje

Indenfor byzoneskilte må du kun parkere din campingvogn, trailer eller andre påhængskøretøjer på hverdage i dagtimerne, nærmere bestemt i tidsrummet kl. 06-18. 

Lørdage, søndage og helligdage, samt aften og nat på hverdage (kl. 18-06) er det ikke tilladt og parkere på offentlige- og private fællesveje.

Motorcykler

Som udgangspunkt gælder de samme parkeringsregler for motorcykler, som for alle andre motorkøretøjer.

Parker med motorcykel

  • Det er forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov. Vær opmærksom på, at fortovet ikke kun er begrænset til fortovsfliserne, men som udgangspunkt dækker arealet fra kantstenen til husmuren.
  • Du må gerne parkere din motorcykel i almindelige parkeringsbåse, men hvis p-båsen er reserveret til f.eks. handicappede eller en særlig køretøjstype, skal du respektere det.
  • Når du parkerer på p-pladser med betalingsparkering, skal du som øvrige køretøjer betale for at parkere.
  • En motorcykel skal ikke anvende p-skive ved parkering på steder med tidsbegrænset parkering. Du er dog stadig forpligtet til at overholde tidsbegrænsningen.

El-biler

I Køge Midtby og ved STC findes parkeringspladser, hvor du kan parkere og oplade din el-bil. Parkering ved ladestander foregår efter samme regler som almindelig parkering (evt. betaling / tidsbegrænsning).

Kort over el-ladestandere

Opdateret af Anlægsafdelingen 17.08.20