Licenser

I Køge Kommune findes en række forskellige parkeringslicenser - beboerlicens, månedslicens, arbejdslicens og dagslicens. Hvilken type licens du skal have, afhænger dels af om du skal parkere i betalingszonen eller bufferzonen, samt hvor tit og hvor længe du skal parkere.

Beboerlicens til betalingszonen

Betalingszonen

Se de adresser i betalingszonen, der kan søges beboerlicens til:

Adresser i betalingszonen

Pris og vilkår

Hvis du bor i betalingszonen og vil parkere på parkeringspladserne her, skal du købe en beboerlicens.

 • En beboerlicens koster 115 kr. og gælder 1 år fra udstedelsesdatoen.
 • Hvis du har flere biler kan du købe en beboerlicens til hver bil, du kan dog højst købe til 2 biler pr. husstand.
 • Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og du har heller ikke ret til at reservere bestemte pladser eller områder.
 • Undtagelse: Beboere i Torvebyen, Ågrunden, Søndre Havn, Antoniestræde, Bygårdsstræde, Lovslippen, Kavalerslippen og Rådhusstræde kan ikke købe beboerlicens, da der i følge lokalplanen skal stilles parkeringsmulighed til rådighed for disse i parkeringshuse/kældre.
 • Beboerlicenser købt til betalingszonen kan ikke benyttes i bufferzonen og omvendt.
 • Du skal selv aktivt bestille en ny beboerlicens, når den gamle udløber.

Læs mere om de vilkår, der gælder for en beboerlicens i betalingszonen:

Vilkår for erhvervelse og brug af beboerlicens i betalingszonen

Parker med beboerlicens 

Via linket nedenfor kan du se et kort over de parkeringspladser, du kan benytte når du bor i betalingszonen og har købt beboerlicens (blå markering):

Kort over parkeringspladser for beboerlicens til betalingszonen

Søg om beboerlicens

Via linket nedenfor, kan du søge om beboerlicens til betalingszonen:

Søg om beboerlicens til betalingszonen

OBS: Din beboerlicens gælder først, når du har fået en kvitteringsmail fra Køge Kommune. Du skal forvente, at der går 1-2 arbejdsdage.

Beboerlicens til bufferzonen

Bufferzonen

Se de adresser i bufferzonen, der kan søges beboerlicens til:

Adresser i bufferzonen

Pris og vilkår

Hvis du bor i bufferzonen og vil parkere her i mere end 2 timer, skal du købe en beboerlicens.

 • En beboerlicens koster 115 kr. og gælder 1 år fra udstedelsesdatoen.
 • Hvis du har flere biler skal du købe en beboerlicens til hver bil, du kan dog højst købe til 2 biler pr. husstand.
 • Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og du har heller ikke ret til at reservere bestemte pladser eller områder.
 • Beboerlicenser købt til bufferzonen kan ikke benyttes i betalingszonen og omvendt.
 • Du skal selv aktivt bestille en ny beboerlicens, når den gamle udløber.

Læs mere om de vilkår, der gælder for en beboerlicens i Bufferzonen:

Vilkår for erhvervelse og brug af beboerlicens i bufferzonen

Parker med beboerlicens

Via linket nedenfor kan du se et kort over de områder, du kan benytte når du bor i bufferzonen og har købt beboerlicens (grønt område). 

Kort over parkeringspladser for beboerlicens til bufferzonen

Søg om beboerlicens

Via linket nedenfor, kan du søge om beboerlicens til bufferzonen:

Søg om beboerlicens til bufferzonen

OBS: Din beboerlicens gælder først, når du har fået en kvitteringsmail fra Køge Kommune og du skal forvente, at der går 1-2 arbejdsdage.

Månedslicens

Hvis du arbejder, er pendler eller i øvrigt færdes meget i Køge Bymidte og Søndre Havn, kan du købe en månedslicens, som giver dig lov til at parkere i betalingszonen, på de pladser der er skiltet med ”parkering med månedslicens”.

Pris og vilkår

Med en månedslicens kan du frit parkere i lilla områder:

 • En månedslicens koster 200 kr. Hvis du køber for et helt år koster det 2.000 kr.
 • Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og du har heller ikke ret til at reservere bestemte pladser eller områder.
 • Alle kan købe en månedslicens.
 • Du skal selv aktivt bestille en ny licens, når den gamle udløber, hvis du fortsat ønsker at parkere med månedslicens.

Læs mere om de vilkår, der gælder for en månedslicens:

Vilkår for erhvervelse og brug af månedslicens i betalingszonen

Parker med månedslicens

Nedenfor kan du se et kort over de parkeringspladser, du kan benytte når du har månedslicens til betalingszonen (lilla områder): 

Kort over parkeringspladser for månedslicens

Søg om månedslicens

Via linket nedenfor, kan du søge om månedslicens til betalingszonen:

Køb månedslicens til betalingszonen

OBS: Din månedslicens er gyldig så snart du har bestilt og betalt.

Håndværkerparkering /Arbejdslicens

Håndværkere, der skal udføre arbejde i betalingszonen, kan få en særlig tilladelse til at parkere tæt på arbejdsstedet. Det kræver dog at man både har søgt og fået en parkeringsdispensation, samt at man har købt en arbejdslicens.

Parkeringsdispensation

Hvis du skal bygge, flytte, bruge lifte, kraner og lignende, kan det være nødvendigt at parkere hvor det ikke er tilladt. I de tilfælde kan du søge om en parkeringsdispensation.

En parkeringsdispensation kan kun udstedes til køretøjer, hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig, for at enkeltstående arbejdsopgaver kan udføres, f.eks.:

 • Håndværkere,
 • Flyttebiler,
 • Bil hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen. 

Parkeringsdispensationen kan ikke udstedes i reklameøjemed, til parkering eller som generel dispensation.

Søg om parkeringsdispensation

Ansøgning om parkeringsdispensation skal udfyldes og sendes til Parkeringskontoret. Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 2-3 hverdage:

Søg om parkeringsdispensation

Arbejdslicens

Hvilken type licens du skal købe, afhænger af hvor længe du har brug for at kunne parkere i betalingszonen.

 • Arbejdslicens der gælder for 1 måned koster 200 kr.
 • Arbejdslicens der gælder 1 år koster 2.000 kr.
 • Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og man har heller ikke ret til at reservere bestemte pladser eller områder.
 • Der skal kunne dokumenteres arbejde i perioden, der købes for.

Alternativt kan du hvis dit ærinde er kortvarigt, nøjes med en dagslicens eller et P-skrabekort: 

 • Dagslicens koster 30 kr. og købes i parkeringsautomaterne og kan kun bruges i bufferzonen.
 • P-skrabekort på henholdsvis 1 time og 3 timer kan købes i Køge Kommunes Borgerservice og Turistkontoret, Vestergade 1. P-skrabekortet benyttes i stedet for elektronisk registrering og lægges synligt i forruden.

Arbejdslicensen gælder på de parkeringspladser og veje, som ligger indenfor betalingszonen. 

Vilkår for erhvervelse og brug af arbejdslicens

Søg om arbejdslicens

Hvis du har brug for en arbejdslicens, kan du søge via EasyPark selvbetjeningsløsning. Vær opmærksom på at det kræver en virksomhedssignatur:

Søg om arbejdslicens

Kort over betalingszonen

Kort over betalingszonen

Parkering i betalingszonen

Hvis du parkerer i betalingszonen i tidsrummet kl. 8-18 mandag til fredag og kl. 8-15 lørdage, i længere tid skal du betale for at parkere:

 • Parkering koster 8 kr./time, og købes i de grønne parkeringsautomater.
 • Der kan betales med kreditkort, mobilepay eller via apps: ApcoaFlowEasyparkOKAppenParkManParkOneParkpark eller WayToPark.
 • Der kan ikke betales med kontanter.
 • Betales med kreditkort eller app, betales kun for nøjagtig den tid, der parkeres.
 • Der udstedes ikke parkeringsbillet til forruden i automaterne. Al registrering og kontrol foregår via nummerpladen.
 • P-skrabekort på henholdsvis 1 time og 3 timer kan købes i Køge Kommunes Borgerservice samt hos Turistkontoret, Vestergade 1. P-skrabekortet benyttes i stedet for elektronisk registrering og lægges synligt i forruden, når det er skrabet.
 • Det er altid gratis at parkere søn- og helligdage.
 • Til de hurtige ærinder kan du parkere gratis 1 time på Torvet og de tilstødende veje (markeret med gul på kortet).
 • Du skal ikke købe parkeringstid til de gule parkeringsområder. Vær opmærksom på at der er skiltet med tidsbegrænsning.
 • Der kan ikke købes dagslicens til betalingszonen.

Kort over betalingszonen

Kort over betalingszonen

Parkering i bufferzonen (over 2 timer)

Hvis du parkerer i bufferzonen (markeret med grøn på kortet) i tidsrummet kl. 8-18 mandag til fredag og kl. 8-15 lørdage, i mere end 2 timer - skal du betale for at parkere:

En dagslicens til 30 kr. kan købes i parkeringsautomaterne eller via licenssystemet.
Der kan betales med kreditkort, mobilepay eller via apps: Apcoa Flow, Easypark, OK Appen, ParkMan, ParkOne, Parkpark eller WayToPark.
Der kan ikke betales med kontanter.
Der udstedes ikke parkeringsbillet til forruden i automaterne. Al registrering og kontrol foregår via nummerpladen.
P-skrabekort til 1 dag, kan købes i Køge Kommunes Borgerservice, samt på Turistkontoret, Vestergade 1. P-skrabekortet benyttes i stedet for elektronisk registrering og lægges synligt i forruden, når det er skrabet.
De 2 første timer i bufferzonen er gratis i tidsrummet kl. 8-18 på hverdage og 8-15 om lørdagen. Husk at stille P-skiven. Udenfor de nævnte tidsrum, er der ingen restriktioner.
Det er altid gratis at parkere søn- og helligdage.
Der kan ikke købes timelicens i bufferzonen.

Køb dagslicens

Via linket nedenfor, kan du købe dagslicens til bufferzonen:

Køb dagslicens til bufferzonen

Kort over bufferzonen (markeret med grøn)

Kort over bufferzonen

Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 30.08.21