Offentlige- og gratis parkeringspladser

De parkeringspladser på offentlig vej og på kommunens arealer i Køge Midtby og Søndre Havn har betalingsparkering. Det er dog stadig muligt at parkere gratis flere steder i byen. Se mere om dette nedenfor, samt se hvor du ellers kan parkere i kommunen.

Parker gratis m.m.

Der findes parkeringspladser, hvor du kan parkere gratis i kortere eller længere tid. Parkeringspladserne i Bymidten er beregnet til kortvarige ærinder, hvorimod der kan parkeres i længere tid, på de p-pladser, der ligger lidt længere væk fra Bymidten. 

Her må du parkere gratis:

  • 1 times gratis parkering – men uden mulighed for forlængelse på udvalgte parkeringspladser: Torvet, Brogade, Kirkestræde, Nyportstræde, Allégade, H.C. Andersensgade, Nørregade og Bjerggade, samt 22 pladser ved NETTO på Blegdammen.
  • Udenfor betalings- og bufferzonen er der gratis parkeringspladser på Værftsvej og Kongsberg Allé.
  • Det er gratis at parkere i betalings- og bufferzonen på hverdage i tidsrummet kl. 18-08 og lørdag i tidsrummet kl. 15-08, samt søn- og helligdage.

Kort over gratis p-pladser (markeret med gul)

På kortet er de gratis parkeringspladser markeret med gul.
Vær dog opmærksom på, at der på stedet er skiltet med tidsbegrænsninger!

Kort over gratis parkeringspladser

Køge Kyst p-pladser

P-pladserne på:

  • Søndre Havn,
  • Collstrupgrunden på Østre Banevej og
  • Bag Haverne

er betalingspladser i Køge Kyst-regi. Læs evt. mere: Parkering på Køge Kysts p-pladser.

Private p-pladser

P-pladser der ikke er på Kommunens kort, er private p-pladser. Alle henvendelser om parkering på private p-pladser skal ske jf. skiltningen, til de pågældende parkeringsselskaber (fx. Q-park).

Parkeringspladser i kommunen

Hvis du klikker på nedenstående links kan du se kort over, hvor og hvor længe du må parkere i de enkelte områder rundt om i Kommunen:

Parkeringsstrategi 

I parkeringsstrategien kan du læse om Køge Kommunes ønsker og målsætning for parkering og parkeringspladser i Køge Bymidte: 

Parkeringsstrategi for Køge Bymidte

Opdateret af Anlægsafdelingen 01.12.20