Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Parkering

Parkerede biler på p-plads

De nye regler for parkering, som var planlagt til at træde i kraft fra mandag den 4. september, udskydes. Det betyder, at der går noget tid, før man skal betale for at parkere i Køge, ligesom nye regler for tidsbegrænsning på en række områder, heller ikke træder i kraft som planlagt.

Læs den udsendte pressemeddelelse om udskydelse af betalingsparkering her.

Beboertilladelse til bymidten

Hvis du bor i Køge Bymidte kan du købe en beboertilladelse, som giver dig mulighed for at parkere ubegrænset i de særligt markerede parkeringsområder.
Adresser der berettiger til beboertilladelse
Kort over parkeringspladser du kan benytte når du har en beboertilladelse.

Ansøgning

For at få en beboertilladelse skal du udfylde ansøgningsskemaet til beboertilladelse. Ansøgningen skal du enten sende elektronisk til eller med posten til Køge Rådhus, TMF – Anlæg, Parkering, Torvet 1, 4600 Køge.

Pris og vilkår

En beboertilladelse koster 350 kr. i ekspeditionsgebyr og gælder for et kalenderår. Vær opmærksom på at beboertilladelsen kun gælder for bilen med det registreringsnummer, som fremgår af tilladelsen.
Hvis du får ny bil eller din beboertilladelse bortkommer, skal du betale ekspeditionsgebyr for at få en ny tilladelse.

For beboertilladelsen gælder en række vilkår, som fremgår af ”Vilkår for erhvervelse og brug af parkeringstilladelse i Køge Kommune”, godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2015.

Betaling i Bymidten (gælder når betalingsparkering indføres)

 • Der skal betales 8 kroner pr. time indenfor betalingszonen (se kort). Gælder hverdage 8-18 og lørdag 8-15. Søn- og helligdage er betalingsfri.
 • Første kvarter er gratis på udvalgte parkeringspladser (Torvet, Brogade, Vestergade og 22 pladser på Blegdammen). Der skal dog altid foretages registrering enten i en betalingsautomat eller via EasyPark/Mobilparkering.
 • Indenfor betalingszonen er der gratis parkering ved Kvickly, klubberne på Sdr. Havn samt en række private p-pladser.
 • Tidsbegrænsningen forbliver, som den er i dag på alle veje og parkeringspladser.
 • Handicappladser er gratis.
 • I parkeringsautomaterne kan der betales med kort og mobilepay. Automaterne er ikke forsynet med møntindkast. Derimod kan man betale med apps: Easypark og Mobilparkering.
 • Betales med kreditkort eller en af applikationerne, betales kun for nøjagtig den tid, der parkeres.
 • Der udstedes ikke parkeringsbillet til forruden. Al registrering og kontrol foregår via nummerpladen.

Vejnavne der ligger i Bymidten til betaling.

Grøn bufferzone (gælder når betalingsparkering indføres)

 • I den grønne bufferzone (se kort) kan der parkeres gratis i op til 2 timer i tidsrummet 8-18 på hverdage og 8-15 om lørdagen. Udenfor disse tidsrum er der ingen restriktioner.
 • Gæster til beboerne i disse områder - samt alle andre - kan købe en dagslicens til 30 kr, der giver ret til parkering hele dagen.

Vejnavne der ligger i bufferzonen.

Gratis P-pladser

 • Der er etableret nye gratis P-pladser på Værftsvej samt gratis parkering på Kongsberg Alle.

Mulighed for Dagslicens og Månedslicens (gælder når betalingsparkering indføres)

 • Dagslicenser (30 kr) kan benyttes på alle 12+ timers parkeringspladser og i bufferzonen fra kl. 8-18 på hverdage og kl. 8-15 på lørdage. Dagslicens kan købes i betalingsautomaterne eller på Easypark/Mobilparkering.
 • Det bliver muligt for alle at købe parkeringslicenser, der giver adgang til fri parkering på de lilla områder (se kort). En sådan licens koster 200 kroner pr. måned.
 • Håndværkere, der skal udføre arbejde indenfor betalingszonen kan - som hidtil - få særlig tilladelse ved henvendelse til P-kontoret. Der skal dog fremover betales en dagslicens (30 kr).

Kort over parkering med Månedslicens.

Mulighed for Beboerlicens (gælder når betalingsparkering indføres)

 • Beboere med folkeregisteradresse i betalingszonen kan, ligesom i dag, købe en beboerlicens, der giver adgang til særligt afmærkede parkeringspladser i betalingszonen. Beboerlicensen koster 400 kroner om året.
 • Beboere med folkeregisteradresse i den grønne bufferzone får mulighed for at købe en beboerlicens til 400 kroner om året, der kan benyttes i bufferzonerne.
 • Beboere i Torvebyen, Antoniestræde, Bygårdsstræde, Lovslippen, Kavalerslippen eller Rådhusstræde, kan ikke købe beboerlicens, da der er parkeringsmulighed i Torvebyens p-kælder eller TK Developments P-Hus/kælder.
 • Beboerlicenser til betalingszonen kan ikke benyttes i bufferzonen og omvendt.

Kort over parkering med Beboerlicens.

Parkeringspladser

Hvis du klikker på de enkelte ikoner kan du se et kort over, hvor og hvor længe du må parkere i de enkelte områder:

parkeringsstrategien kan du læse om Køge Kommunes ønsker og målsætning for parkering og parkeringspladser.

Handicapparkering

Lastbilparkering

På nedenstående link kan du se hvor du må parkere din lastbil og hvilke regler der gælder:

P-afgifter

Parkeringsvagternes opgave er at sikre fremkommelighed, færdselssikkerhed, hensigtsmæssig parkering overalt i kommunen og vejledning til bilisterne i de gældende regler.

Du får en p-afgift, hvis du har overtrådt en af reglerne i færdselsloven eller i Køge Kommunes bekendtgørelse om parkering. På afgiften kan du se, hvilken regel du har overtrådt.

Husk at det er dit eget ansvar som bilist, at sætte dig ind i, og overholde de gældende parkeringsregler.

Hvordan undgår jeg p-afgifter?

De fleste p-afgifter gives, fordi en af reglerne nedenfor er overtrådt. At du har været i god tro ændre ikke noget.

 • Fortovsparkering er forbudt i hele Køge Kommune. Det betyder, at ingen del af bilen under hverken parkering eller standsning må røre fortovet.
 • Din bil skal have en p-skive - og kun én.
 • Indstil p-skiven! En defekt p-skive er ikke gyldig grund til at p-afgiften frafaldes.
 • Standsning eller parkering forbudt skal overholdes.
 • Tidsbegrænsede parkeringer betyder, at en bil helt skal forlade et område. Det er ikke nok at stille p-skiven eller flytte bilen til en anden plads på samme parkeringsplads.

Hvordan betaler jeg min p-afgift?

Hvis du har fået en p-afgift, kan du betale den med det indbetalingskort, der sidder på afgiften.

Du skal betale afgiften senest 10 dage efter du har fået den. Hvis du af en eller anden grund ikke betaler afgiften til tiden, sender Køge Kommune en påmindelse om betaling af afgiften. Bliver beløbet ikke indbetalt, vil det medføre en rykkerskrivelse og et gebyr på 250 kr. Udebliver denne betaling, vil du modtage endnu en rykker pålagt gebyr på 250 kr.

Såfremt det skyldige beløb ikke bliver betalt, vil kravet uden yderligere varsel blive oversendt til inddrivelse hos SKAT. SKAT vil herefter på Køge Kommunes vegne inddrive det skyldige beløb ved udlæg, modregning eller indeholdelse i løn.

Pensionister og studerende får ikke rabat.

Bankoverførsel
Hvis du har mistet dit girokort, kan du indbetale på følgende konto nr. med henvisning til bilens registreringsnummer:

 • Jyske Bank, Fændediget 1A, 4600 Køge - Reg. nr. 5035 Konto nr. 469000-5

Ved indbetaling fra udlandet skal følgende sammen med nummerpladen på bilen oplyses ved indbetaling:

 • IBAN: DK61 5035 0004 6900 05 - SWIFT: JYBADKKK

Kan jeg få en afdragsordning?
Har du ikke mulighed for at betale hele beløbet på en gang, kan du kontakte vores økonomiske afdeling og lave en afdragsordning. Afgiften kan deles i 2-3 rater afhængig af dine økonomiske forhold.

Hvordan kan jeg klage over en p-afgift?

Hvis du vil klage over din p-afgift, skal det ske via vores selvbetjeningsløsning. Telefoniske klager behandles ikke.

At parkeringen har fundet sted i god tro medføre ikke i sig selv, at afgiften kan frafaldes.

Afgørelse af klage
Det er Køge Kommune, som vurderer om din klage er berettiget. Du kan derfor ikke klage over afgørelsen til andre højere myndigheder, i henhold til færdselsloven §121 stk. 2.

Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen kan køretøjets registrerede ejer eller bruger bede om at få sagen prøvet ved fogedretten, hvilket foretages af SKAT inddrivelsescenter. Dette kræver dog at afgiften ikke er betalt.

Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Hvordan får jeg en parkeringsdispensation?

Læs om hvordan du kan få en parkeringsdispensation her.

Hvordan etableres handicapparkeringspladser?

I pjecen "Afmærkning og indretning af handicapparkeringspladser" kan du læse om hvordan du kan etablere handicapparkeringspladser på en privat vej, en privat fællesvej i byzone eller en privat fællesvej i landzone.

Hvilke love og bestemmelser gælder?

De forskellige regler som f.eks. forbuddet om fortovsparkering, er reguleret i de for området gældende love, regler og bekendtgørelser.

Husk det er dit eget ansvar at holde dig opdateret med de gældende love og regler.

test2
Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 11.09.17