Arrangementer på veje og pladser

Cykelløb på vej

Hvis du vil bruge veje, torve og pladser til fx at holde vejfest, cykel-, motionsløb eller hvis du vil sætte dine varer ud på vejareal, skal du søge om lov.
Nederst på siden ligger en video, der viser hvordan I udfylder ansøgningen.

Kommunen er vejmyndighed og skal give lov til, at du benytter vejen til et arrangement. Hvis vejen skal spærres af for gennemkørsel eller der skal laves andre ændringer, skal politiet også give samtykke.

OBS! 

Vær opmærksom på at der gælder ansøgningsfrister for alle typer arrangementer! Disse ansøgningsfrister bedes overholdt, så vi kan nå at behandle jeres ansøgninger.

Arrangørguiden

I arrangørguiden har vi samlet nogle gode råd og nyttige oplysninger, hvis I skal afholde et arrangement:

Se arrangørguiden her.

Cykel-, motions- og motorløb

Tidsfrister

Hvis I vil bruge offentlige vejarealer eller private fællesveje skal I spørge om lov hos Kommunen. For at vi kan nå at behandle jeres ansøgning og indhente politiets samtykke, skal vi have jeres ansøgning mindst 1 måned før arrangementet skal holdes.

Søge om tilladelse

I skal udfylde og sende en ansøgning om brug af vej til jeres arrangement:

Søg om brug af vej til cykelløb, motionsløb, motorløb o.lign

Skilte og afspærringsbånd

I har mulighed for at leje skilte og afspærring og lignende hos ETK, Høgevej 9, Køge, telefon 56 67 63 85 eller .

Vejfester

Tidsfrister

Hvis I vil bruge offentlige vejarealer eller private fællesveje skal I spørge om lov hos Kommunen. For at vi kan nå at behandle jeres ansøgning og indhente politiets samtykke, skal vi have jeres ansøgning mindst 1 måned før arrangementet skal holdes.

Søge om tilladelse

I skal udfylde og sende en ansøgning om at holde vejfest:

Søg om at holde vejfest

Skilte og afspærringsbånd

I har mulighed for at leje skilte og afspærring og lignende hos ETK, Høgevej 9, Køge, telefon 56 63 63 85 eller .

Vareudstilling

Læs mere om vareudstilling på vejareal her.

Udeservering

Læs mere om udeservering her.

Mobilt gadesalg

I Køge Kommune kan du søge om en plads til din mobile salgsvogn.

Lige nu er der åbent for ansøgninger til sommerhalvåret, som løber fra 15. marts til den 31. oktober.

Ansøgningsfristen for sommerhalvåret er den 22. januar 2021, kl. 12.00.

Ansøgningsskema

Vilkår for mobilt gadesalg i Køge Kommune

Køge Torv

Tidsfrister

Hvis I skal bruge Køge Torv til et arrangement skal I spørge om lov hos Kommunen. For at vi kan nå at behandle jeres ansøgning skal vi have den mindst 10 arbejdsdage inden arrangementet skal holdes. Hvis der er tale om større arrangementer, som fx kræver politisk godkendelse skal I regne med en behandlingstid, der er noget længere.

Søge om tilladelse

I skal udfylde og sende en ansøgning om at låne Køge Torv til et arrangement:

Søg om at låne Køge Torv til arrangement

Stadepladser på Køge Torv

Læs mere om hvordan du får en stadeplads på Køge Torv her.

Kulturtorvet

Tidsfrister

Hvis I skal bruge Kulturtorvet til et arrangement skal I spørge om lov hos Kommunen. For at vi kan nå at behandle jeres ansøgning skal vi have den mindst 10 arbejdsdage inden arrangementet skal holdes. Hvis der er tale om større arrangementer, som fx kræver politisk godkendelse skal I regne med en behandlingstid, der er noget længere.

Søge om tilladelse

I skal udfylde og sende en ansøgning om at låne Kulturtorvet til et arrangement:

Søg om at låne Kulturtorvet til arrangement

Strande, parker og andre grønne områder

Læs mere om hvordan du skal søge om at låne strandområder eller grønne arealer til et arrangement her.

Brug af vejareal til kommercielle arrangementer - priser for leje Klik her for at vise tabellen


Leje pr. døgn af:

2020

2021

Torvet og Havnen:
11 kr. pr. m2 pr. dag, dog mindstepris 1.000 kr.
11,00 Afventer prisindeks i december
Øvrige vejarealer  -  250,00

minimum 1.000,00

Brug af Grønne arealer - priser for leje og depositum Klik her for at vise tabellen

Depositum pr. arrangement

2020

2021

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune 5.000,00 5.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov  10.000,00 10.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup 10.000,00 10.000,00 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering

Leje pr. døgn

2020

2021 

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune  0,00 0,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov  1.000,00 1.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup  500,00 500,00 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgs- behandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse
Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 18.02.21