Hvis du kommer til skade

Hvis du selv kommer til skade på et offentligt areal, fordi der er store huller eller andre store ujævnheder i belægningen, kan du søge erstatning fra kommunen.

Anmeldelse af skade

Du skal sende en skriftlig anmeldelse med følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, tlf.nr. og cpr.nr.
  • Dato og tidspunkt for uheldet
  • Det nøjagtige skadested
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket – materiel eller personskade
  • Optag og medsend gerne foto af skadestedet

Husk - erstatningskrav skal dokumenteres med kvittering eller lignende.

Benyt dette skema til at anmelde din skade.

Uheld ved manglende snerydning

Sker uheldet, fordi der ikke er ryddet sne på kommunale fortove, er det den tilstødende grundejer, som er ansvarlig, og et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Forsikring

Køge Kommune er selvforsikret. Det betyder, at vi påtager os den økonomiske risiko ved de skader, der sker på f.eks. kommunens bygninger, løsøre, biler og medarbejdere.

Vi gør en stor indsats for at skadeforebygge, så omfanget af skader bliver mindst mulige.

 

Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Anlægsafdelingen 23.03.20