Hvis du kommer til skade

Hvis du selv kommer til skade på et offentligt areal, fordi der er store huller eller andre store ujævnheder i belægningen, kan du søge erstatning fra kommunen.

Anmeldelse af skade

Du skal sende en skriftlig anmeldelse med følgende oplysninger:

 • Navn, adresse, tlf.nr. og cpr.nr.
 • Dato og tidspunkt for uheldet
 • Det nøjagtige skadested
 • Hvordan skete uheldet
 • Hvilken skade er sket – materiel eller personskade
 • Optag og medsend gerne foto af skadestedet

Husk - erstatningskrav skal dokumenteres med kvittering eller lignende.

Sådan udfylder du skadeskema

Inden du udfylder skadeskema, skal du vælge om du vil sende skadeskemaet til kommunen som almindelig brevpost eller digitalt via Borger.dk.

Anmelde skade via almindelig brevpost

Denne måde kræver en printer:

 1. Print skadesskemaet (benyt link nedenfor) samt evt. bilag.
 2. Udfyld skadesskemaet.
 3. Fremsend skemaet og evt. bilag pr. brevpost til følgende adresse:
  Vej, Park og Byrum
  att.: Helle Skovdal
  Høgevej 9
  4600 Køge.

Anmelde skade via Borger.dk

På grund af de såkaldte GDPR-regler (personfølsomme oplysninger som fx CPR-nummer) må du ikke sende skemaet via din private e-mail. Du skal i stedet sende det som sikker mail via Borger.dk. 

Dette gøres på følgende måde:

 1. Udfyld skemaet (benyt link nedenfor) og gem det på din computer.
 2. Åbn www.Borger.dk.
 3. Klik på menuen Digital Post øverst på siden.
 4. Log på via MitID eller NemID.
 5. Vælg ”Skriv ny besked”.
 6. I feltet ”Myndighed” vælg eller skriv Køge Kommune.
 7. I feltet ”Kategori” vælges Transport, rejser, trafik og veje/Vedligeholdelse af veje, stier og fortove.
 8. Udfyld ”Dit emne” med Att: Helle Skovdal, Vej, Park og Byrum.
 9. Skriv evt. besked som nedenstående:
  Skærmprint fra Borger.dk der viser ex. på beskedtekst
 10. Vedhæfte skadesskemaet via knappen "vedhæft filer".

Tak for din tålmodighed. Nu er sikkerheden for dine data i top!

Udfyld skadeskema

Benyt dette skema til at anmelde din skade.

Uheld ved manglende snerydning

Sker uheldet, fordi der ikke er ryddet sne på kommunale fortove, er det den tilstødende grundejer, som er ansvarlig, og et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Forsikring

Køge Kommune er selvforsikret. Det betyder, at vi påtager os den økonomiske risiko ved de skader, der sker på f.eks. kommunens bygninger, løsøre, biler og medarbejdere.

Vi gør en stor indsats for at skadeforebygge, så omfanget af skader bliver mindst mulige.

 

Kontakt Vej, Park og Byrum
Opdateret af Anlæg og Myndighed 23.06.22