Træer, hække, hegn og beplantning

Vej med træer og hække

Her på siden kan du læse om træer og beplantninger, både om kommunens, naboens og din egen.

Kommunens træer og beplantning 

Hvis du har et af kommunens grønne arealer som nabo, skal du betragte os som enhver anden nabo - vi vil gerne være en god nabo!

Beskæring af vores beplantning

Hver vinter i perioden november til marts beskærer vi en del af kommunens beplantninger. Beskæringerne vælges ud efter tilsyn, tilbagemeldinger og borgerønsker der modtages gennem året.

Hvis du har et ønske om beskæring af Kommunens beplantning, skal du kontakte ETK. Vi vurderer så dit ønske ud fra følgende kriterier:

  • Sikkerhed - er beplantningen farlig for din og forbipasserendes sikkerhed.

  • Betydning - har beplantningen betydning for det offentlige anlæg.

  • Skygge - hvis træer har betydning for det offentlige anlæg, fældes det som udgangspunkt ikke på grund af skyggegener fra enkeltstående træer, da de giver en vandrende skygge.

  • Udsigt - i lighed med skygge, så fælder vi ikke beplantninger, for at sikre naboers udsigt.

Vi skærer ikke toppen af træer.

Kontakt ETK på mailen .

Vi har flere typer beplantninger

Beplantninger der findes på Kommunens arealer - som parker, grønne områder eller veje - holdes af Kommunen. Som enhver anden grundejer, bestemmer kommunen selv hvad der skal fjernes eller beskæres.

Læs mere om beplantning i parker, grønne områder

Læs mere om beplantning langs veje.

Naboens træer og beplantning

Hvis beplantningen findes på et privat areal - f.eks. hos din nabo, kan du se hvad Hegnssynet kan behandle.

Læs mere om Hegnssynet.

Dine træer og beplantning

Du er som grundejer forpligtiget til at sørge for, at beplantninger ikke generer færdsel på sti, fortov eller vej. 

Hvad skal jeg klippe?

Du har pligt til at beskære din egen beplantning, der hænger ud over veje, stier og fortove af hensyn til trafiksikkerheden. Det er vigtigt at beskære din beplantning for at sikre gode oversigtsforhold og for at alle kan færdes sikkert på stier, fortove og rabatter.

Du bør beskære dine træer og buske så de kan vokse i hele vækstperioden uden at vokse ud i fortov, cykelsti eller rabat. Ved beskæringen skal du tage højde for, at sne og vand kan tynge grenene. Beskær derfor ekstra tilbage, hvor det kan ske.

Beskæring

Hvordan skal jeg plante?

Når du planter ny hæk eller sætter nyt hegn mod veje, stier eller fortove, skal du sørge for, at det altid sker på din egen grund. Dit hegn, hæk eller anden beplantning skal til enhver tid holdes indenfor dit eget skel. Derfor bør du holde en planteafstand på mindst 30 cm fra skel.

Lovgivningen

Du kan læse mere i "Lov om offentlige veje" og "Lov om private fællesveje".

Udover det der er angivet i vejloven, kan der også i lokalplaner være angivet specielle krav til type og udseende af f.eks. hæk eller hegn. 

Bevaringsværdige træer og beplantninger

Bevaringsværdige beplantninger kan findes både på offentlige og private arealer og omfatter beplantninger som træer, hegn og buskplantninger.

Mange steder er bevaringsværdige beplantninger markeret i den lokalplan der er gældende for området.

Søg lokalplanen for dit område her.

Evighedstræer

De gamle træer har værdi - ikke mindst for som levested for insekter og smådyr. Danmarks Naturfredningsforening arbejder derfor på at lave frivillige lodsaftale om Evighedstræer. Det store håb er at de mærkede træer vil blive ambassadører for beskyttelsen af værdifulde gamle træer i Danmark.

Evighedstræer i kommunen

Vi har nu 3 Evighedstræer på kommunale matrikler. Du kan kende dem på det lille emblem for Evighedstræer der er på træet.

  • Egetræet på Bækgårdsvej i Borup er et Evighedstræ.

  • Avnbøgen i Lovparken er et Evighedstræ.

  • Hestekastanjen ved Hastrupsøerne er et Evighedstræ.

Kommunens træpolitik

Læs Køge Kommunes træpolitik her. 

Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Anlægsafdelingen 03.05.21