Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børnepasning og skoler Skoler, SFO og klubtilbud Merudgifter til børn

Merudgifter til børn

Om merudgifter til børn

En merudgift er en ekstra økonomisk udgift, I som familie har, som følge af barnets særlige behov. 

En merudgift er en ekstra økonomisk udgift, I som familie har, som følge af barnets særlige behov. Formålet med at dække merudgifter er dels at kompensere for barnets nedsatte funktionsevne, dels medvirke til, at I som familie kan leve så normalt som muligt.

En merudgift kan fx være ekstra udgifter til:

 • Medicin
 • Lægeordineret ernæring
 • Ekstra vask- og tøjbrug
 • Transportudgifter
 • Drift af handicapbil

Ofte har man merudgifter til flere af ovenstående ting samtidigt. Ved ekstra udgifter forstås udgifter, som kommer ud over dem, man som familie normalt har. Derfor udregnes en merudgiftsydelse på baggrund af, hvor meget I for eksempel vasker mere end en gennemsnitlig familie.

Får du tilsagn om dækning af merudgifter, dækkes du fra og med ansøgningstidspunktet.

 Hvad siger loven?

For at du kan søge om dækning af nødvendige merudgifter, skal dit barn være under 18 år og have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende lidelse. 

Servicelovens § 41 beskriver de lovmæssige rammer for udbetaling af merudgiftsydelse:

”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.”

Som borger i Køge Kommune er det Familiecenter Køges Specialrådgivning, der behandler ansøgninger om og yder dækning af merudgifter i forbindelse med dit barns funktionsnedsættelse.

Økonomi

Man kan kun få dækket merudgifter, hvis man på et år har over 5.044 kr. i merudgifter (2020).

Merudgiftsydelsen gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af jeres merudgifter i løbet af et år. Når man modtager fast månedlig ydelse, har man desuden mulighed for at få dækning af enkeltstående merudgifter uden regulering af den månedlige ydelse. Fx udgifter til reparation af handicapbil eller udgifter i forbindelse med en uforudset hospitalsindlæggelse. 

Ydelsen er uafhængig af indkomst og er skattefri, og som udgangspunkt skal man selv administrere ydelsen på årsbasis. 

Hvis dit barn er indlagt på sygehus, er på aflastningsophold eller midlertidigt, som et led i almindelig skolegang, går på kost- eller efterskole, er dit barn fortsat berettiget til merudgiftsydelse. 

Fra ansøgning til afgørelse

 1.  Kvitteringsbrev: Når vi har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev.
 2. Søger du første gang: Vil du blive kontaktet telefonisk eller indkaldt til et møde for uddybende oplysninger omkring ansøgningen. Her kan du også få råd og vejledning.
 3. Flere oplysninger: Hvis vi mangler oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, bliver du kontaktet af en sagsbehandler. 
 4. Dokumentation: Når du søger om dækning af merudgift via borger.dk bliver du automatisk bedt om at sandsynliggøre de nødvendige merudgifter. Vi har brug for dokumentationen for at kunne behandle din ansøgning
 5. Målgruppevurdering: Du kan læse mere om målgruppevurdering i afsnittet om målgruppevurdering.Se side 6.
 6. Afgørelse: Vi sender et brev til dig, når vi har truffet afgørelse. Vi sender alle breve til din e-Boks, medmindre du er fritaget for Digital Post.
 7. Udbetaling af merudgifter: Hvis du får bevilget dækning af merudgift, er du dækket fra ansøgningstidspunktet. Udbetaling sker til din NemKonto.
 8. Opfølgning: Alle sager om dækning af merudgifter følges op minimum én gang om året. Vi skriver et brev til dig, når vi igangsætter opfølgningen af din sag. Du vil herefter blive indkaldt til en samtale eller kontaktet telefonisk af en sagsbehandler. 

Målgruppevurdering

 1. Når vi modtager din ansøgning om dækning af merudgifter, foretager vi en systematisk vurdering af, om dit barn er i målgruppen. 
 2. I forbindelse med målgruppevurderingen indhenter vi oftest lægeudtalelser og/eller udtalelser fra dit barns skole/dagtilbud. Vi beder altid om dit samtykke inden vi indhenter udtalelser på dit barn. Når du ansøger via borger.dk bliver du automatisk anmodet om samtykke.
 3. Udtalelserne fra læger/skoler/daginstitution m.fl. hjælper os til at kunne vurdere, hvilken betydning dit barns handicap/udfordringer har i hverdagen og hvor længe, man forventer, dit barn vil have udfordringer/handicap. 
 4. Det er dit barns udfordringer/handicappets betydning og omfang, som afgør, om dit barn er i målgruppen, og ikke diagnosen i sig selv.Derfor sker det også, at børn med samme diagnose, kan blive vurderet forskelligt i en målgruppevurdering. 
 5. Når vi har de nødvendige udtalelser/oplysninger, vurderer vi sammen med lægekonsulenten, om dit barn er i målgruppen og du vil modtage en skriftlig afgørelse herpå.

Sådan søger du

Du søger om dækning af merudgift via den digitale selvbetjeningsløsning borger.dk. Du kan søge direkte på borger.dk eller via Køge Kommunes hjemmeside koege.dk. 

Har du ikke mulighed for at ansøge digitalt, kan ansøgningsskema med relevante oplysninger og dokumentation sendes pr. post. Ansøgningsskemaet udleveres ved henvendelse til Familiecenter Køge, Specialrådgivningen. 

Tjekliste

Dokumentation, som kan vedlægges, hvis ansøgningen sendes pr. post:

 • Lægeoplysninger, fx udredning fra hospitalet
 • Elevplan fra skole
 • Statusrapport fra institutionen
 • Prisoverslag
 • Ekspeditionsliste fra apoteket 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Relevante oplysninger og dokumentation

I mange tilfælde kan du finde de oplysninger, du skal bruge til din ansøgning, i din e-Boks, på www.borger.dk eller på sundhed.dk, hvis der er tale om sundhedsoplysninger.

Skal du have hjælp til borger.dk, kan du ringe til deres kontaktcenter på 18 81.

Skal du have hjælp til sundhed.dk, kan du ringe til 35 29 83 10.

Skal du have hjælp til e-Boks, kan du ringe til deres brugersupport på 38 17 11 60.

Kontakt

Køge Kommune

Familiecenter Køge, Specialrådgivningen

Torvet 1

4600 Køge

Tlf.: 5667 2681
Mail: buf@koege.dk (sikker mail)

Telefon- og åbningstider

Telefonisk træffetid hver dag fra kl. 9.00 - 10.00

Mandag kl. 9.00- 14.00
Tirsdag kl. 9.00- 14.00
Onsdag kl. 9.00- 14.00
Torsdag kl. 12.00- 18.00
Fredag kl. 9.00- 13.00

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje