Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggegrunde og ejendomme til salg Storparcel - Kohavevej i Herfølge

Storparcel - Kohavevej i Herfølge

I naturskønt område i det sydøstlige Herfølge, udbyder Køge Kommune 10.064 m2 kvm  storparcel til tæt-lav bebyggelse i lokalplanens delområde II i Herfølge Kohave. Der kan opføres 4.026 etagemeter og maksimalt 40 boliger.

Køber etablerer en midlertidig overkørsel, indtil ekstern modning af hele området etablerer den færdige stamvej til området.

Der er udført en geoteknisk undersøgelse samt en forundersøgelse for fortidsminder. Der gives en midlertidig vejadgang (byggefase), indtil byggemodning er til ende.

Vejledende mindstepris er 7.500.000 kr. + moms.

Købstilbud skal være skriftlige og fremsendes på mail: johan.leo@koege.dk samt grundsalg@koege.dk 

TILBUDSFRISTEN ER UDLØBET 15. MAJ 2023 

Tilbudsgiver skal redegøre for og beskrive eget projektforslag med facader, materialevalg, omtrentligt antal boliger og størrelse, påtænkt ejerform etc., samt et udkast til bebyggelsesplan. Der ønskes illustration af klimaskærm etc. 

Spørgsmål om udbuddet kan rettes til Projektchef Johan Leo, tlf. 23622289.

dwg/dgn-filer kan fremsendes ved henvendelse.

Udbudsmateriale

Købsaftale
Faktablad
Servituterklæring 10a
Servituterklæring 10cc
DEKLARATION Byggepligt og forbud mod videresalg
DEKLARATION Pligt til medlemskab af grundejerforening
DEKLARATION om tilslutningspligt
Lokalplan 1061(åbner lokalplanportal i nyt vindue)
Geoteknisk forundersøgelse
Miljøscreening
Udtalelse efter afsluttet arkæologisk undersøgelse
Grundrids 
Kortbilag

Fællesledningsplan, 03.03.2023  
Ledningsplan - afløb, 02.03.2023
Kote- og belægningsplan, planudsnit 3, 03.03.2023 
Kote- og belægningsplan, planudsnit 5, 03.03.2023
Oversigt veje, 03.03.2023 
Oversigtsplan - planudsnit, 03.03.2023
Terrænplan - udsnit 1, 06.03.2023
Vejplan - vej 1, 03.03.2023
Beplantningsplan, 03.03.2023
Princip for afvanding af private grunde, 06.03.2023

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside