Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Grundvandsråd

Grundvandsråd

Grundvandsrådet er Køge Kommunes koordinationsforum

I Danmark skal drikkevandsforsyningen som udgangspunkt baseres på uforurenet grundvand. Dette betyder, at grundvandet skal beskyttes mod forurening og udnyttes på en bæredygtig måde.

I Køge Kommune har grundvandsressourcen en stor samfundsmæssig interesse, samtidig med at den forsyner borgerne i Køge - og Københavns Kommune med rent drikkevand. Det overordnede princip for grundvandsbeskyttelsen i Køge Kommune er derfor forebyggelse og indsats ved kilden frem for rensning og fortynding. Dette fremgår i Køge Kommunes gældende indsatsplan og vandforsyningsplan som kan ses her på Indsatsplan og vandforsyningsplan.

Grundvandsrådet er Køge Kommunes koordinationsforum, som er nedsat efter vandforsyningslovens § 12. Grundvandsrådet skal bistå ved Køge Kommunes arbejde med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. 
Grundvandsrådet består bl.a. af repræsentanter for vandforsyninger i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget og industrien. Grundvandsrådets medlemmer skal varetage deres organisationers interesser og dermed hjælpe kommunen med at få alle interesser hørt i kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse.

Rådets kommissorium kan ses her ( Banan - PDF).

 

Grundvandsrådet

 • Niels Rolskov, formand for Klima-og Planudvalget (Ø)
 • Jørgen Lynge Petersen, Klima- og Planudvalget
 • Claus Steen Hansen, Køge Vandråd
 • Gitte Nielsen, Danske Vandværker
 • Søren Rasmussen, Skovbo Vandsamarbejde
 • Stine Bisgaard/Henrik Nielsen, HOFOR
 • Rie Refslund, KLAR forsyning (Køge Vand)
 • Hans Henning Andersen/Erik Blegmand, Landboforeningen Vkst
 • Charlotte Breinholt, Dansk Industri
 • Birgit Mindegaard/Richard Sonnichsen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Wisti Wistisen, Dansk Brøndejerforening
 • Søren Boas, Dansk Skovforening
 • Nanette Christiansen, Region Sjælland

 

Medlemsændringer kan forekomme, men medlemmerne kan ses for ovn ud fra seneste opdatering.

Jord og Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside