Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Grundvand og drikkevand Indsatsplan og vandforsyningsplan

Indsatsplan og vandforsyningsplan

En indsatsplan indeholder de konkrete aftaler om forbedring af grundvandsbeskyttelsen i kommunen og en vandforsyningsplan beskriver, hvorledes kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand.

Køge Kommune ligger i et område med væsentlige drikkevandsinteresser og betydelige drikkevandsindvindinger, der forsyner Køge Kommunes egne borgere og virksomheder samt bidrager til vandforsyning af hovedstadsområdet. Dette betyder, at kommunen har fokus på den forebyggende beskyttelse af grundvandet samt bæredygtigheden i indvindingen. Dette kommer både i en indsatsplan men også i en vandforsyningsplan.

Indsatsplan

En indsatsplan indeholder de konkrete aftaler om forbedring af grundvandsbeskyttelsen i kommunen.

Køge Kommune har med inddragelse af vandværker, interesseorganisationer, Region Sjælland, borgere og politikere udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele Køge Kommune. Denne indsatsplan erstatter alle Køge Kommunes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og består af selve indsatsplanen samt en beskrivelse af beskyttelsesbehov og indsatser for hvert vandværk og kildeplads.  Indsatsplanen omfatter derfor de tiltag der skal udføres for at sikre grundvandsressourcen. 

Indsatsplanen blev vedtaget den 28. februar 2023 og kan læses i linket for neden.

Vandforsyningsplan

En vandforsyningsplan beskriver, hvorledes kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand.

Det drejer sig som om alle former for vandforsyning, - lige fra drikkevandsforsyningen til produktionsvand og markvanding m.m. Vandforsyningsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige vandforsyning for hele kommunen, herunder en vurdering af de enkelte vandværkers produktionsevne og forsyningssikkerhed såvel i dag som ved udløbet af planperioden i 2021.

Køge Kommunes byråd har i 2010 vedtaget en ny vandforsyningsplan, med efterfølgende tillæg for hele kommunen som kan ses for neden. Planen erstatter alle tidligere planer.

Hele Køge Kommune er opdelt i 13 forsyningsområder. I hvert område varetages drikkevandsforsyningen af en overordnet almen vandforsyning der kan bestå af et til flere vandværker med hver deres boringer tilsluttet. På nedenstående kort ses placeringen af vandværkerne i kommune sammen med deres forsyningsområde.

For at øge forsyningssikkerheden er mange af vandværkerne ringforbundet med et eller flere af nabovandværkerne, således at forbrugerne generes mindst muligt ved ledningsbrud, reparationer på vandværket m.m.

Køge Kommune er i gang med at lave en ny vandforsyningsplan i løbet af 2023 og skulle gerne være færdig med denne plan i løbet af slut 2023 og få den godkendt i løbet af første halvdel af 2024. Denne plan bliver lavet i sammerarbejde med rådgiver, vandværker og andre interesseorganisationer. Denne plan skal erstatte den tidligere udløbet vandforsyningsplan. 

Forslag til ny vandforsyningsplan

Ny vandforsyningsplan sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 19. juni til den 14. august 2024. Bemærkninger til planen kan i høringsperioden indsendes via den digitale plan.


Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje