Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand

Her kan du læse om håndtering af regnvand på egen grund i LAR-løsninger f.eks. regnbed og faskiner.

Overvejer du at nedsive regnvand?

Må jeg selv lave et nedsivningsanlæg til regnvand?

Mindre nedsivningsanlæg fra enfamiliehuse og udhuse er ikke omfattet at kloakmestrenes autorisation, og må gerne udføres af den private grundejer.  Det kan være en ide at rådføre sig med en kloakmester, anlægsgarnet eller lignende, hvis man er i tvivl om omfanget eller de tekniske forhold på grunden. På haveselskabets hjemmeside kan du se eksempler på, hvordan du kan lave og beplante et flot regnbed i din have. 

Skal jeg søge tilladelse til nedsivning, når det bare er regnvand?

Køge Kommune skal give tilladelse til nedsivningen. Dels for at sikre sig, at der ikke opstår konflikter, skade på miljø eller fast ejendom. For at sikre bygninger og naboer er der en række afstandskrav, som skal forebygge problemer. Det er muligt at dispensere for afstandskravet fra hus til faskine, hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt. 

Hvad skal undersøges, før projektet går i gang?

Inden du starter på at etablere et nedsivningsanlæg, er der nogle ting, der skal undersøges og afklares. Undersøgelserne er både en teknisk sikkerhed for at løsningen kan komme til at fungere og betyder også noget for hvor dyrt det bliver. 

  • Vær opmærksom på at tagarealet og tagrenden ikke er af bly, kobber eller zink, da de tre tungmetaller kan udgøre et miljøproblem. 
  • Få afklaret nedsivningsevnen i jorden og eventuelt grundvandsspejlets placering. 
  • Tjek at anlægget overholder de afstandskrav, som er beskrevet i ansøgningsskemaet. 

Se mere i Rørcentrets anvisning "Håndtering af regnvand på egen grund", hvor der er en simpel nedsivningstest til private haver. 

Sådan gør du!

Skal du lave en faskine eller et regnbed?

Faskiner har den fordel, at det ikke optager plads på overfladen og er en skjult løsning. Det er til gengæld også en relativ dyr løsning. Levetiden og effekten vil være begrænset, hvis den ikke vedligeholdes eller hvis forundersøgelsen og dimensionering ikke har været korrekt. 

Regnbede er en simpel og billig løsning, der er nem at vedligeholde med det synlige regnvand i haven. Til gengæld optager den plads i haven som en forsænkning i haven med sten og brug af vandtolerante planter. Afhængig af indretning kan et regnbed blive en pæn løsning. 

Nedsivning på græsplænen er en endnu mere simpel løsning, men giver dog periodevis en våd græsplæne. 

Herefter skal anlæggets størrelse beregnes. Der findes flere forskellige metoder.

Hvordan beregner du størrelse og volumen af det nye anlæg?

Der findes en række metoder til beregning. Køge Kommune oplever, at det enten er LAR.beregner.dk eller Spildevandskomiteens regneark for Dimensionering af LAR-anlæg som benyttes. Bemærk at dimensionering af nedsivningsanlægget er grundejers eget ansvar. Det behøver ikke at være svært, men man skal bruge sin sunde fornuft. 

Sådan søger du om nedsivning af regnvand 

Når du har undersøgt jordbundsforholdene, besluttet dig for en løsning til nedsivning og placering er du klar til at ansøge. Udfyld Køge Kommunes ansøgningsskema (se link ovenfor) og send det til os på spildevand@koege.dk.  

Eksempler på gode ideer til at nedsive regnvand

10 kommuner - Næstved, Odsherred, Faxe, Holbæk, Lolland, Lejre, Stevns, Sorø, Ringsted og Slagelse - er gået sammen om at sætte fokus på behandling af spildevand i det åbne land, hvor der ikke er kloakeret. Via dette projekt er der blevet lavet 8 simple videoer der handler om forskellige Spildevands- og regnvandsløsninger. Disse vidoer kan ses via dette link Spildevands- og regnvandsløsninger (dreambroker.com)

Opgørelser fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) viser, at de årlige nedbørsmængder er steget jævnt siden 1874 og især er der kommet mere regn i perioden fra 1940’erne til i dag. Mange af afløbssystemerne i Køge Kommune er dog etableret i 60’er og 70’erne og på trods af, at disse kloakker dengang blev overdimensioneret, er kapaciteten oftest opbrugt nu. 

Klimaforandringerne betyder at vejret vil være mere ekstremt, større mængder nedbør vil falde om vinteren og om sommeren især bliver der mere tørke. Derudover er der et stigende pres på uhensigtsmæssig brug af drikkevand til havevanding. Derfor kan der være fordele for dig som grundejer ved at bibeholde regnvandet på egen grund til havevanding og bruge i tørkeperioder. Derudover er det også med til at fremtidssikre grundvandsdannelsen, så vi alle kan få rent drikkevand.

Spildevand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje