Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 Bilag 1 Adresseliste for planlagte tiltag - berørte ejendomme

Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 Bilag 1 Adresseliste for planlagte tiltag - berørte ejendomme

Her er adresselister for de ejendomme, der er berørte af planlagte tiltag i Regn- og spildevandsplan 2021-2026. Det er ejendomme, der er udpeget til kloakering og ejendomme, der er udpeget som følge af Statens Vandplaner til forbedret spildevandsrensning og ejendomme. Endelig er det ejendomme, der bliver berørt i forbindelse med ekspropriation i forbindelse med ledningsarbejder, når Slimminge Renseanlæg skal nedlægges og i forbindelse med byudvikling ved Køge Nord. 

1.1 Kloakering 

Disse ejendomme er udpeget til at blive kloakeret og vil dermed indtræde i Spildevandsforsyningens kloakoplande, efter gældende regler herfor. 

Baggrunden for udpegningen, er beskrevet under planlagte tiltag i Regn- og spildevandsplanen. 

Opland nr. Vejnavn Nummer Postnr. By
600.3 Billesborgvej 49 4600 Køge
  Billesborgvej 49A 4600 Køge
  Billesborgvej 49B 4600 Køge
  Billesborgvej 49C 4600 Køge
182 Ejbyvej 27 4623 Lille Skensved
  Ejbyvej 29 4623 Lille Skensved
  Ejbyvej 30 4623 Lille Skensved
578.1 Lundegårdsvej 24 4100 Ringsted
  Lundegårdsvej 26 4100 Ringsted
  Lundegårdsvej 28 4100 Ringsted
  Dalbyvej 50 4140 Borup
He426 Husmandsvejen 2 4600 Køge

1.2 Forbedret spildevandsrensning 

I konsekvens af Vandområdeplan 2015-2021 skal en del ejendomme, som er beliggende i det åbne land, have forbedret deres spildevandsforhold. 
 
I det efterfølgende er sådanne ejendomme oplistet i et skema, der viser ejendommens beliggenhed, afløbskode i BBR og kommentarer. 

I Vandplanområdeplanen er antallet af berørte ejendomme anslået til ca. 33. Efter en gennemgang af ejendommene, er Køge Kommune nået frem til 31 ejendomme i det åbne land, hvoraf nogle står med mekanisk rensning, således, at rensekravet ikke kan overholdes og nogle står med renseløsninger, som måske kan overholde rensekrav.  

Ejendommenes nuværende afløbsforhold beskrives ved en afløbskode, der defineres i ejendommens BBR-oplysninger: 

Afløbskode  Beskrivelse 
10 Afløb til offentligt spildevandsanlæg
11 Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg 
20 Afløb til samletank
21 Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af det øvrige spildevand
29 Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
30  Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg uden tilladelse 
31 Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandområde
32 Mekanisk og biologisk rensning
70 Udledning uden rensning direkte til vandområde
75 Blandede afløbsforhold
80 Anden type afløb 
90 Intet afløb 
501 Renseanlæg, overholder ikke krav til O, SO eller SOP

1.3 Eksproprioation

Disse ejendomme er udpeget til, at der skal ske en forbedring af spildevandsforholdene for de ejendomme, hvor rensekrav ikke er overholdt og de ejendomme, der står med ”måske” bliver undersøgt nærmere og vurderet om rensekravet er overholdt eller ejendommen skal have påbud om forbedret spildevandsrensning. 

Vejnavn Nummer  Postnr.  By  Afløbskode  Rensekrav overholdt 
Egelundsvej  1 4100 Ringsted 31 Nej 
Egelundsvej  3 4100 Ringsted 31 Nej
Egelundsvej  5 4100 Ringsted 31 Nej
Egelundsvej 7 4100 Ringsted 31 Nej
Egelundsvej 9 4100 Ringsted 31 Nej
Egelundsvej 11 4100 Ringsted 31 Nej
Giesegårdsvej 101 4100 Ringsted 20 Måske
Hulegårdsvej 1 4100 Ringsted 31 Nej
Hulegårdsvej 3 4100 Ringsted 31 Nej
Hulegårdsvej 5 4100 Ringsted 31 Nej
Lundegårdsvej 8 4100 Ringsted 90 Måske
Lundegårdsvej 14 4100 Ringsted 31 Nej
Lundegårdsvej 16 4100 Ringsted 31 Nej
Ringstedvej 622 4100 Ringsted 31 Nej
Ringstedvej 624 4100 Ringsted 29 Måske
Ringstedvej 667 4100 Ringsted 32 Måske
Ringstedvej 687 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 57 4100 Ringsted 29 Måske
Slimmingevej 61 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 63 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 65A 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 65B 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 67 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 69 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 71 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 96 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 98 4100 Ringsted 32 Måske
Slimmingevej 100 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 102 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 104 4100 Ringsted 31 Nej
Slimmingevej 108 4100 Ringsted 31 Nej

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje