Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 Bilag 2 Kendelser

Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 Bilag 2 Kendelser

1. KENDELSER 

Efterfølgende liste omhandler de gældende landvæsenkommissions- og Landvæsenskendelser for ejendomme i Køge Kommune. 

Det skal bemærkes, at spildevandsplanen afløser de tidligere meddelte kendelser, hvor der er sammenfald mellem spildevandsplanens bestemmelser og kendelser. 

Såfremt der ikke er fuldstændig dækning af kendelsens indhold i spildevandsplanen, er kendelsen imidlertid gyldig på de områder, som spildevandsplanen ikke dækker.  

Listen er delt op efter type kendelse, dato, sags nr. og hvad sagen omhandler. Der efter er der skelnet mellem tiltag på offentlig og privat grund. Hvor tiltag på privat grund ikke er medtaget.  

Oversigten er opdelt efter de gamle kommuner. 

1.1 KØGE KOMMUNE 

Kendelse Dato Sag nr. Omhandler
LVK 9. maj 1936   Køge Landdistrikt mellem Egøjevej og Vordingborgvej, Hastrup villakvarter, Funchsvej villakvarter
LVK 15. november 1951  10/1950  Kloakering af Vordingborgvej vest i Køge 
LVK 10. september 1953  18/4  Kloakering af Hastrup villakvarter  
LVN 6. juli 1953  II 3 Kloakering af Skyttehusmarken
LVK 16. august 1957    Kloakering af Ølby Lyng og Ølsemagle Lyng 
LVK 2. september 1960 (7) Kloakering af området Køgemarken 
LVK 15. december 1961    Spildevandsanlæg i vandindvindingsområdet for andelsselskabet Hastrup-Egøje Vandværk
LVK  10. august 1961   Kloakering af Algestrup by samt enkelte ejendomme i Dalby-Tureby
LVK 4. juni 1962   Kloakering af en del af matr. nr. 9n og 15a i Herfølge by
LVK 21. september 1962   2. og 3. udbygning af kloakeringen af Ølby Lyng  
LVK 1. februar 1963 26/1961 Kloakering af Boholtegård og Ellemarken i Køge
OVL 29. oktober 1963 631 Kloakering af Boholtegård og Ellemarken i Køge 
LVK 4. november 1963   Kloakering af Boskovsmarken matr. nr. 2c i Klemmestrup by 
LVK 26. oktober 1964    Kloakering af en del af matr. nr. 4a og matr. nr. 4b (industrigrundende) samt matr. 1c, 1g, 1h, 1k, 1l og 1m i Svansbjerg by. 
LVK 24. maj 1965   Kloakering af matr. nr. 38 a og 38c i Herfølge by 
LVK 30. august 1965   Kloakering af Sølvhøjgården - matr. nr. 13a i Svansbjerg by
LVK 25. november 1965    Forurening af Skensved Å samt kloakering af Li. Skensved
LVK 14. marts 1966   Udvidelse af kloakeringen i Algestrup by. matr. nr. 2a, 2r, 2s, 2t, 2æ, 2aa, 7u, 7v, 7y
LVK 17. marts 1966 7/1964 Kloakering af Ølsemagle Lyng, 3. udbygning 
LVK 26. september 1966    Kloakering af matr. nr. 15a, Torpemarken vest, i Herfølge by 
LVK  2. januar 1967   Kloakering af Boskovhuset matr. nr. 6a i Klemmestrup by 
LVK 2. januar 1967   Kloakering af Boholtemarken - matr. nr. 3a og 3b Klemmestrup by
LVK 2. januar 1967    Kloakering af industrimarken - matr. nr. 1a, 1e m. fl. I Svansbjerg by
LVK 16. marts 1967 20/1966 Kloakering af Gl. Ringstedvej og Ellemarkskolen i Køge
LVK  16. marts 1967  13/1966  Kloakering af Dyrlundsvej, Tordenskjoldsgade og Tøxensvej i Køge 
LVK  16. marts 1967  17/1966 Regnvandsledning for 2. og 3. udbygning af kloakering af Ølsemagle Lyng 
LVK 14. december 1967  10/1967  Kloakering af Sønder Køge 
LVK 3. oktober 1968 16/1967 Kloakering af Ølsemagle Lyng 4. udbygning, Kristinedal 
LVK 3. oktober 1968  24/1967 Kloakering af Nørremarken i Køge
LVK 6. marts 1969 3/1968  Kloakering af Idasvej, Sofiesvej og Ernasvej i Køge 
LVK 10. april 1969 7/1964 Kloakering af Ølsemagle Lyng 3. udbygning -Tillægskendelse II
LVK  22. maj 1969  22/1968 Kloakering af Pedersvejkvarteret i Køge
LVK 22. januar 1970 19/1968  Kloakering af Ølby mark
LVK 5. februar 1970    Fællesrensningsanlæg for Jersie-Kirke Skensved, Ølsemagle, Højelse, Køge og Herfølge Kommuner.
LVK 24. september 1970 6/1970 Spildevandsledning fra Københavns Pektinfabrik
LVK 29. oktober 1970 14/1964 Tillægskendelse til kendelse af 9. december 1965 angående kloakering af Boholtemarken og Klemmenstrupmarken i Køge 
LVK 4. maj 1972 47/1971  Kloakering af Hastrupskolen i Klemmestrup by
LVK  14. september 1972  28/1971 Regulering af det offentlige vandløb Snogebækken m.v. i Køge 
LVK 14. september 1972  29/1971 Kloakering af Højelse by
LVK 14. september 1972  30/1971 Kloakering af Ølsemagle by
LVK 14. september 1972  31/1971 Kloakering af Ølby by, Tillægskendelse I til kendelse af 22. januar 1970
LVK 14. september 1972  73/1971 Kloakering af matr. Nr. 1a og 1b m.fl. I Klemmestrup by
LVK 23. marts 1973 33/1972 Etablering af hovedledning mellem Gl. Hastrup-Herfølge by - Tillægskendelse II af kendelse af 5. februar 1970 
LVK 28. februar 1974 4/1972 Kloakering af Lellinge by
LVK 19. september 1974 22/1973 Kloakering af parceller på matr. Nr. 3a i Klemmestrup by 
LVK 19. december 1974 14/1973 Udvidelse af kloakering af Ølby by (Tillægskendelse II til kendelse af 22. januar 1970 for kloakering af Ølby Mark)
 LVK 20. marts 1975  31/1973 Omkloakering af Strandvejskvarteret i Køge
LVK 26. marts 1975 1/1975 Spildevandsafledning fra Pharmacia A/S til Køge Bugt - Tillægskendelse IV til kendelse af 5. februar 1970
LVK 15. maj 1975 22/1972 Kloakering af matr. nr. 2d, Ølby Lyng i Køge
LVK 12. juni 1975  7/1974 Kloakering af matr. Nr. 16dm, 16cx, 16cp, 16cq, 16bv, 15am, 15du i Herfølge
 LVK  12. juni 1975 13/1974 Kloakering af Herfølge syd - Tillægskendelse til kendelse af 5. februar 1970
HUR 5. august 1976 1976-642/259-7  Kloakering af Tureby station samt 7 parceller 
HUR  5. august 1976 1976-642/259-6  Kloakering af 4 parceller i Algestrup (2hd, 2hb, 2hc, 2ae)
HUR 5. august 1976 1976-642/259-5  Kloakering af Herfølge Torp
HUR  22. august 1975 1975-642/259-4 Kloakering af Køge Nord (Fuglsangsstien) 
HUR 22. august 1975 1975-642/259-1 Kloakering af Ågade i Køge
HUR 24. september 1975 1975-642/259-3 Kloakering af Trekanten i Hastrup
 LVN 1. december 1983 337/1983 Regnvandsbassin og sø ved Ellebæk Syd 

1.2 SKOVBO KOMMUNE 

Kendelse Dato Sag nr.  Omhandler
LVK  16. november 1953   Kloakering af Borup by
LVK 17. december 1964 11/1964 Kloakering af del af Stubberup by
LVN 25. januar 1965 162 Kloakering ved nedlagt stationsareal Yderholm Trinbræt
LVN  25. februar 1965 163 Afledning af renset spildevand fra St. Ladager
LVK 24. juni 1965 47/1962 Kloakering i Borup
OLK  8. september 1967 654 Afgørelse af anke af LVK sag nr. 47/1962
LVK 19. december 1968 47/1962 Kloakering i Borup. Tillægskendelse nr. 1
LVK 19. december 1968 11/1967 Kloakering af Ejby
LVN  2. marts 1966 171 Privat spildevandsanlæg for bebyggelse i Østervang, Gørslev sogn, Præstø amt
LVK 2. juni 1966 9/1965 Kloakering af Nørre Dalby
LVN 26. april 1967 193 Kloakering af 56 parceller i Lidemark
LVK 15. september 1967  18/1966 Kloakering af Slimminge by
LVN 20. december 1968 210 Afledning af renset spildevand fra ejendomme i Gummersmark
LVK  12. marts 1970 7/1966 Fællesrenseanlæg for Jersie-Kr. Skensved, Ølsemagle, Køge, Højelse og Herfølge Kommuner. Tillægskendelse nr. 1
 LVK 6. juni 1970 34/1969 og 40/1969 Kloakering af ejendomme i Slimminge
LVK 3. februar 1972  51/1971 Kloakering af parceller i Slimminge by. Tillægskendelse nr. 1
LVK  25. maj 1972 3/1968 Kloakering i Bjæverskov og Vemmedrup byer
LVK 18. juni 1973  55/1972 Detailkloakering af området ved Yderholmen
OLK 17. april 1975 OLK 5/1973 Afgørelse af anke vedr. LVK sag nr. 55/1972
LVK 15. maj 1975 10/1974 Kloakering i Bjæverskov og Vemmedrup byer. Tillægskendelse nr. 1
LVK 19. juni 1975 12/1969 Kloakering af Borup Nord
LVK 27. november 1975 17/1974 Spildevandsledning fra Stubberup til Borup

 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje