Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land

Se, om der er krav til forbedret spildevandsrensning på din ejendom.

Hvis din ejendom ligger i det åbne land og ikke er kloakeret, kan der være krav til forbedret spildevandsrensning, som du skal være opmærksom på. 

Køge Kommunes Regn- og Spildevandsplan viser dels områder, hvor der i dag er krav til forbedret spildevandsrensning, som allerede er gennemført – og dels de nye områder, som er planlagt til at skulle have forbedret spildevandsrensning. 

Selvbetjening

Nedenfor finder du links til den gældende Regn- og Spildevandsplan, samt vores interkative kort, hvor du kan slå din adresse op og se krav til spildevandsrensning. I fanen til venstre for kortet, skal du vælge "Spildevandsplan 2021-26" og derunder skal du slå "Spildevandsrensning i det åbne land" til.

Du kan også læse om vores afdragsordning for forbedret spildevandsrensning (se link nedenfor).

Information omkring spildevandsrensning i det åbne land

Køge Kommune har gennemført indsats for forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme, jf. Vandplan 2009-2015. 

Nu følger indsatsen, jf. Vandområdeplan 2015-2021, som har udpeget et mindre område ved Slimminge og Gørslev, hvor ejendommene skal have påbud om forbedret spildevandsrensning. 

Hvis ejendommen er kloakeret eller har et godkendt anlæg til forbedret spildevandsrensning, som opfylder rensekravet (Renseklasse SO - Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation) vil du ikke modtage et påbud. 

Se kort med status og planlagte indsatsområder i det åbne land her: Køge Kommune Regn-og Spildevandsplan 2021-2026 og planens Bilag 14 Oversigtskort - Planlagte tiltag om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Regn- og Spildevandsplanens Bilag 10 Praksis for spildevandshåndtering i det åbne land, guider dig gennem sagsgangen og hvad du kan forvente, at skulle forholde dig til. Du kan også læse om forskellige typer af renseanlæg, der opfylder kravene om forbedret spildevandsrensning. 

Der ejendomme i det åbne land, der er planlagt til kloakering jf. spildevandsplanen. Det betyder, at KLAR Forsyning etablerer en offentlig kloakledning frem til ejendommen. Typisk er det en spildevandskloakering og ejendommens tag- og overfladevand kan fortsat afledes til dræn og vandløb.  

Ejer vil modtage et påbud om at få omlagt det interne kloaksystem for ejendommen og tilslutte spildevandet til en pumpebrønd, som forsyningen har sat.  

De ejendomme, der skal kloakeres fremgår af Regn- og Spildevandsplanens Bilag 13 Oversigtskort Planlagte tiltag for kloakoplande

10 kommuner - Næstved, Odsherred, Faxe, Holbæk, Lolland, Lejre, Stevns, Sorø, Ringsted og Slagelse - er gået sammen om at sætte fokus på behandling af spildevand i det åbne land, hvor der ikke er kloakeret. Via dette projekt er der blevet lavet 8 simple videoer der handler om forskellige Spildevands- og regnvandsløsninger. Disse vidoer kan ses via dette link Spildevands- og regnvandsløsninger (dreambroker.com)

Spildevand

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje