Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Handicap og særlige behov Specialtandpleje

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud til voksne med så betydelige og varige funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte almindelige tandlægeklinikker eller omsorgstandpleje.

Specialtandpleje er til dig, der bor i Køge kommune, og som for eksempel har en sindslidelse, er udviklingshæmmet, eller har cerebral parese, autisme eller sklerose.
Fælles for målgruppen er, at man har behov for omfattende sygepleje eller pædagogisk bistand.

Specialtandplejen undersøger og behandler dine tænder og proteser regelmæssigt og efter behov. 
Der tilbydes også undervisning i, hvordan du plejer mund, tænder og proteser korrekt.

Behandlingen har primært fokus på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.

Tandlægeangst er ikke et kriterie for visitering til specialtandpleje.

Hvad koster det?

Der er egenbetaling på specialtandpleje. Egenbetalingen kan i 2023 højst udgøre kr. 2.130. 
Transport til tandklinikken skal man selv sørge for og selv afholde udgiften.

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår hos Regions Sjællands specialtandpleje, som ligger i Næstved.

Region Sjællands Tandpleje
Næstved Sygehus 
Ringstedgade 61, indgang 33 eller 33A (elevator) 
4700 Næstved
Tlf. 5852 4988

Sådan søger du

Du skal henvises til specialtandpleje via Køge Kommune. Det er Køge Kommune, der vurderer, om du er i målgruppen til specialtandpleje.

Du kan kontakte Socialafdelingen i Køge Kommune og få tilsendt et henvisningsskema til specialtandpleje. Henviser kan også være pårørende, tandlæge, egen læge eller kontaktperson. 

Henvisningsskemaet sendes til:

Køge Kommune
Socialafdelingen
Torvet 1
4600 Køge

Der kan i perioder være venteliste for henvisning til specialtandpleje, da Køge Kommune har et begrænset antal pladser. 

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje