Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for døgnrehabiliteringsophold

Kvalitetsstandard for døgnrehabiliteringsophold

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Serviceloven §84

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal give dig et midlertidigt ophold med tværfaglig rehabilitering samt den nødvendige hjælp og støtte døgnet rundt.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter et midlertidigt rehabiliteringsophold i en bolig med særlig indretning, fællesareal og personale tilknyttet døgnet rundt.

Under opholdet er der fokus på genoptræning og rehabilitering, hvilket betyder, at personalet i et tværfagligt samarbejde vil hjælpe dig til at bevare eller forbedre dit funktionsniveau og yde hjælp til selvhjælp.

Rehabilitering skal her forstås som et målrettet og tidsbestemt forløb, hvor der i et samarbejde mellem dig, dine pårørende og fagfolk, sættes fokus på at udvikle og fastholde dine færdigheder og dermed opnå og fastholde bedst mulige funktionsevne.

Hjælp og støtte til pleje og omsorg kan ydes hele døgnet enten som planlagte opgaver eller ved tilkald i nødsituationer.

Den samlede hjælp og støtte du får beskrives i en plan for opholdet som personalet har ansvar for at følge op på. Denne plan omfatter plejeindsatser og mål- og handleplan. Hjælpen og støtten justeres løbende i forhold til dit aktuelle funktionsniveau.

På et rehabiliteringsophold kan du få hjælp og støtte til:

 • Træning
 • Personlig pleje og praktisk hjælp
 • Sygepleje ved behov.

Boligerne er møbleret inkl. plejeseng og sengebord. Der er ikke mulighed for at medbringe privat indbo. Du skal selv medbringe eventuelle hjælpemidler, fx kørestol og rollator. Dyne, sengetøj og håndklæder lejes på stedet og skal ikke medbringes.

Du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med et boligtilbud fra Køge Kommune under dit aflastningsophold er forpligtet til at acceptere boligtilbuddet eller flytte hjem i din nuværende bolig. Accepterer du boligtilbuddet, sker indflytningen på overtagelsesdagen.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få et rehabiliteringsophold, hvis du over 18 år, har folkeregisteradresse i Køge Kommune og enten er udskrevet fra sygehus med et rehabiliteringspotentiale, eller har behov for genoptræning og rehabilitering.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen bevilges altid midlertidigt. Indsatsens varighed vurderes individuelt med baggrund i planen for opholdet.

Ved sygehusindlæggelse benyttes pladsen til andre borgere.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Indsatsen iværksættes hurtigst muligt efter bevilling.

Leverandøren har ansvaret for, at hjælpen iværksættes samt, at der udarbejdes en plan for opholdet. Denne udarbejdes i samarbejde med dig og dine nærmeste pårørende.

Der afholdes planmøder med deltagelse af borgere, nærmeste pårørende, leverandør og medarbejder fra Ældre- og Sundhedsafdelingen efter behov.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Der kan ikke ydes hjælp og støtte til:

 • Ledsagelse til læge, sygehus eller aktiviteter ud af huset. Dog kan disse aktiviteter forekomme som en del af rehabiliteringen.
 • Transport til og fra opholdet.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Køge Kommune.

Er der egenbetaling?

Udgifter til selve opholdet afholdes af Køge Kommune. Du betaler selv følgende:

 • Transport til og fra opholdet.
 • Forplejning.
 • Leje af dyne, sengetøj og håndklæder samt vask af dette.
 • Diverse artikler til personlig pleje, fx sæbe, cremer mm.
 • Rengøringsartikler.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje