Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Køge Byråd

Den 11.08.2016 kl. 14:30 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Lykke Outzen, (C)
Marie Louise Just, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Anette Simoni, (V)
Mads Andersen, (C)
Trine Hastrup, (V)

163.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Mads Andersen (C)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

  1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Mads Andersen (C) er opfyldt,
  2. stedfortræder Lykke Outzen (C) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Mads Andersen (C) er bortrejst på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Mads Andersen.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage. Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste C er Lykke Outzen, Padborgvej 21, 4600 Køge.

Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1 og 2: Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Mads Andersen (C)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


164.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Anette Simoni (V)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

  1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Anette Simoni (V) er opfyldt,
  2. stedfortræder Marie Louise Just (V) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Anette Simoni er bortrejst på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Anette Simoni.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage. Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af en stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Marie Louise Just, Holmevej 10, 4600 Køge.

Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1 og 2: Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Mads Andersen (C)
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 24.09.17