Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 26.05.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (U)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Trine Hastrup, (V)

139.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


140.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål


Indstilling
Der foreligger to spørgsmål.

Bjarne Pedersen, Planteskolevej 1, Køge.

Afskrift af Bjarne Pedersens spørgsmål:

"I Ølsemagle bor der 7 - 8 % af borgerne i hele Køge Kommune.

De har i dag en nem, hurtig og helt ukompliseret vej til og fra deres sognekirke, som ligger i Ølsemagle Landsby. Fra 3 - 10 min. kørsel ad Ølsemaglevej over "Ølsemagle Bro" med 2 vognbaner, der passerer over S togsbane; Næstvedbanen, der snart føres under: Motorvej i international højde og således blot mangler at blive ført over den kommende nye hurtigtogsbane.

Stiller man sig ved broens vestlige nedkørsel (mod landsbyen), kan man iagttage, hvor skinnelegemet trækkes, og det forekommer at være det mest naturlige og billigste at forlænge broen.

Og derved fortsat sikre den lette adgang til kirken, landsbyens beboere nem og hurtig vej til skole og idrætscenter. Ligeledes vil det give udrykningskøretøjer den korteste og hurtigste vej til det kommende virksomheds-, industri- og boligområde samt landsbyen. Det erklæres jo fra alle sider: Hurtig hjælp er dobbelt hjælp og er ofte livrederne.

Hvorimod en evt. fodgænger- og cyklistbro i stedet for bilbroen giver stik modsatte betingelser for trafikken i form af 3 - 4 x længere bilkørsel/tilsvarende brændstofforbrug gennem de ved Egedesvej Broen formentlige travleste lysreguleringer i Køge for: Op- og nedkørsler til motorvej samt parkeringspladser ved de tre jernbaneforbindelser.

Mit spørgsmål: Er en evt. merpris ved at forlænge "Ølsemagle Bro" ikke givet godt ud?

A:  For at sikre 7 - 8 % af kommunens borgere de nævnte fordele
B: Give redningskøretøjer hurtigste adkomst
C: At følge kommunens politik for at bevare og genanvende sunde bygningsværker"


Søren Gommesen, Nørregade 9 C, 1. tv., Køge.

Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"Årligt skal Køge Kommune betale 4.597.772 kr. for leje af stadion-delen af Køge Park til afholdes af 10 kommunale arrangementer.

 1. Hvilke kommunale typer af arrangementer er det tiltænkt, at der skal afholdes?
 2. Hvor mange gæster forventes til de kommunale arrangementer at tiltrække?
 3. Hvilke udgifter har Køge Kommune ud over leje til afholdelse af disse arrangementer?

For klublokalerne i Køge Park skal Køge Kommune årligt betale 5.462.212 kroner i leje. Lejen omfatter ikke hal 3, som Køge Kommune ikke behøver at betale leje af.

1. Hvilke klubber/foreninger forventes at benytte klublokalerne og hvor mange medlemmer har disse klubber?
2. Hvad er den årlige leje pr. kvadratmeter for klub?
3. Hvad er den forventede udnyttelsesgrad af klublokalerne?

Beslutning
Borgmesteren besvarede spørgsmålene og udleverede de skriftlige svar til spørgerne.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


141.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Bjarne Pedersen, Planteskolevej 1, Køge anmodede om at udlevere en "duplik" til kommunens svar , se sag nr. 140, til Byrådets medlemmer, samt at læse det op i salen. Bjarne Pedersen afleverede svaret, der omdeles til Byrådets medlemmer efter mødet. Bjarne Pedersen stillede i forlængelse heraf et yderligere spørgsmål, som borgmesteren besvarede.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov forespurgte til Kridthuset i Bjæverskov. Sag på Byrådsmødet i april. Hvad blev der besluttet? Søren D. Brask (V) besvarede spørgsmålet: Der ligger et bilag til dagsordenen, hvoraf fremgår, at man arbejder med Kridthuset som en mulig placering af flygtninge. Der er ikke truffet endelig beslutning endnu.

John Andersen, Ådalen 2, 4600 Køge ønskede oplyst, om Køge Byråd er bekendt med den situation, som familien er i nu. Borgmesteren bekræftede, at det er Byrådet bekendt med, og har kommunen mulighed for at påvirke sagen, da vil kommunen gøre dette.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


142.   Fritagelse for hverv (byrådsmedlem Dora Olsen)


Indstilling

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Dora Olsen (O) om fritagelse for medlemskab af Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Fonden og Agenda 21 kan imødekommes,
 2. Valggruppe 2 (A, O og Ø), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger et andet medlem til Kultur- og Idrætsudvalget og til Agenda 21-udvalget,
 3. oprindelig valggruppe 2 (A, F, Ø, O og U), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv kan imødekommes, udpeger et andet medlem til Køge Fonden.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Dora Olsen anmoder den 19. maj 2015 om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem af Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Fonden og Agenda 21.

Anmodningen er begrundet i manglende tid til at klare hvervene.

Dora Olsen er udpeget til hvervet som medlem af

 • Kultur- og Idrætsudvalget ved Byrådets møde den 28. januar 2014 af valggruppe 2 (A, O og Ø),
 • Køge Fonden ved Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af oprindelig valggruppe 2 (A, F, Ø, O og U),
 • Agenda 21-udvalget ved Byrådets møde den 28. januar 2014 af valggruppe 2 (A, O og Ø).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1: Fritagelse kan imødekommes.

Ad 2:
Udpeget til Kultur- og Idrætsudvalget: Lene Møller Nielsen (A)
Udpeget til Agenda 21-udvalget: Ertugrul Vural (A)

Ad 3: Udpeget til Køge Fonden: Erik Swiatek (A). 
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


143.   Fritagelse for hverv (byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg)


Indstilling

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg (I) om fritagelse for medlemskab af bestyrelsen for Køge Ungdomsskole kan imødekommes,
 2. oprindelig valggruppe 1 (C, V og L), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger et andet medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg anmoder den 19. maj 2015 om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for Køge Ungdomsskole.

Anmodningen begrundes med at man skal være medlem af Kultur- og Idrætsudvalget, hvilket Jeppe H. Lindberg ikke har været siden november 2014.

Jeppe H. Lindberg er udpeget til hvervet på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af valggruppe 1 (C, V og L).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1: Fritagelse kan imødekommes.

Ad 2: Udpeget til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole: Thomas Kielgast (U).

Da Thomas Kielgast er udpeget som stedfortræder for Jacob Mark (F), der også er bestyrelsesmedlem, skal der af valggruppe 2 udpeges en ny stedfortræder. Dette sker på byrådsmødet i juni.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


144.   Fritagelse for hverv (byrådsmedlem Mette Jorsø)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at 
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Mette Jorsø (V) om fritagelse for medlemskab af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) kan imødekommes,
 2. oprindelig valggruppe 1 (C, V og L), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger et andet medlem til bestyrelsen Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).
  Baggrund og vurdering
  Byrådsmedlem Mette Jorsø anmoder den 20. maj 2015 om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

  Anmodningen begrundes med øget bestyrelses- og udvalgsarbejde. 

  Mette Jorsø er udpeget til hvervet på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af oprindelig valggruppe 1 (C, V og L).

  I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

  Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Ad 1: Fritagelse kan imødekommes.

  Ad 2: Udpeget til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S: Poul Erik Jensen (V).
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  145.   Anmodning om fritagelse for hverv (Hegnssynet)


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at
  1. anmodning fra Rasmus Sørensen om fritagelse for hverv imødekommes,
  2. oprindelig Valggruppe 2 (A, F, Ø, O og U), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger en anden bygningssagkyndig repræsentant til at være medlem af Hegnssynet. 
  Baggrund og vurdering

  Rasmus Sørensen anmoder om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem af Hegnssynet i Køge Kommune.

  Anmodningen er begrundet i personlige årsager.

  Valggruppe 2 (A, F, O, U og Ø) har på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 udpeget Rasmus Sørensen til Hegnssynet for Køge Kommune.

  Byrådet har efterfølgende den 25. marts 2014 præciseret, at Rasmus Sørensen er udpeget som bygningssagkyndigt medlem.

  Niels Bent Petersen er udpeget som stedfortræder for Rasmus Sørensen.

  I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

  Når et medlem udtræder af en bestyrelse og lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.


   

  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Ad 1: Fritagelse kan imødekommes.

  Ad 2: Udpeget til Hegnssynet: Niels Bent Petersen.

  Da Niels Bent Petersen er udpeget som stedfortræder for Rasmus Sørensen i Hegnssynet, udpeger Valggrupppe 2 samtidig Per Nielsen som stedfortræder for Niels Bent Petersen.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  146.   2. Økonomiske Redegørelse 2015


  Indstilling
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den 2. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder at     
  1. tillægsbevillinger, hvor penge tilgår kassen på i alt -6,4 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkendes, jf. bilag 1,
  2. tillægsbevillinger, som finansieres af kassen på i alt 5,3 mio. kr. vedr. Børneudvalget, Skoleudvalget- Økonomiudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget godkendes, jf. bilag 1,
  3. tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg med undtagelse af Social- og Sundhedsudvalget godkendes, jf. bilag 1,
  4. der udarbejdes konkrete handleplaner for det øvrige udgiftspres, som præsenteres for de respektive fagudvalg,
  5. det godkendes, at der sker en tilpasning af kommunens lønbudgetter i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som overenskomstforliget har i 2015
  6. kommunens overskud for regnskab 2014 anvendes til frigivelse af mærkede anlæg for 21,2 mio. kr. i 2015,
  7. de resterende indefrosne mærkede anlæg på 5,3 mio. kr. afventer 3. Økonomiske Redegørelse,
  8. tager til efterretning, at udvalgene forventes at overholde konsulent loftet på nær Teknik- og Miljøudvalget, som kommer med endelig tilbagemelding i 3. Økonomiske Redegørelse.


  Økonomiudvalget 12-05-2015
  ad 1-8: Anbefales.

  Økonomiudvalget anmoder hhv. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget om månedligt at redegøre overfor Økonomiudvalget hvorledes udvalgene konkret arbejder med resterende budgetudfordringer.
  Baggrund og vurdering
  Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

  Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2015 pr. 31. marts 2015.  

  Opsummeret viser redegørelsen, at der er et udgiftspres på 21,1 mio. kr. Udgiftspresset er sammensat af ansøgte merudgifter på i alt 5,3 mio. kr. og øvrige udfordringer på i alt 15,8 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. er givet i ufinansieret tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på byrådsmødet den 29. april 2015.  

  Det forventede udgiftspres modsvares dog delvist af forventede mindreugifter/merindtægter på i alt -6,4 mio. kr., hvoraf -4,6 mio. kr. er på driftsområdet. Der er således en aktuel nettoudfordring i 2015 på 14,7 mio. kr., som ikke umiddelbart kan finansieres, når tillægsbevillingen, givet på byrådsmødet 29. april, medregnes. I 2015 er der givet ufinansierede tillægsbevillinger med kasseeffekt for netto 8,6 mio. kr, hvis de indstillede tillægsbevillinger i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse godkendes. Heraf har de 9,4 mio. kr. varig effekt og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.

  Hertil kommer, at de forventede nettomerudgifter til flygtninge på 5-7 mio. kr. først håndteres i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse. Omvendt er det dog forventningen, at der i forbindelse med opfølgningen i 3. Økonomiske Redegørelse vil være merindtægter på finansieringssiden vedr. efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskuddet for 2014 på i størrelsesordenen -10 mio. kr.  

  Sammenfattende kan det konstateres, at der er udfordringer med at fastholde balancen i kommunens økonomi i 2015, og at det kan have afsmittende effekt på budgetlægningen for 2016, såfremt det aktuelle udgiftspres ikke elimineres eller reduceres gennem konkrete tiltag i 2015. 

  Driftsområdet
  På områderne for service, indkomstoverførsler og andet er der indberettet reelle forventede merudgifter på driftsområdet på netto 9,1 mio. kr. Det dækker over merudgifter på 13,7 mio. kr. og mindreudgifter på -4,6 mio. kr. Hertil kommer et varslet udgiftspres på i alt 7,4 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører Børneudvalget og 5,1 mio. kr. vedrører Skoleudvalget. Det varslede udgiftspres er ikke medregnet i 2. Økonomiske Redegørelse, men afventer opfølgningen til 3. Økonomiske Redegørelse. Dermed udgør det samlede udgiftspres (brutto) 21,1 mio. kr.    

  De indberettede merudgifter på 13,7 mio. kr. omhandler merudgifter på samlet 5,3 mio. kr., som anbefales finansieret af tillægsbevillinger samt merudgifter på Social- og Sundhedsudvalget på i alt 8,4 mio. kr. Heraf er 4,5 mio. kr. givet i ufinansieret tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget, jf. ovenfor, og 3,9 mio. kr. afventer 3. Økonomiske Redegørelse.

  De ansøgte tillægsbevillinger  på i alt 5,3 mio. kr. vedrører primært følgende elementer: 
  • Merudgifter på 2,2 mio. kr. på Børneudvalgets område som følge af en opjustering af det forventede børnetal i 2015.
  • Merudgifter på 2,9 mio. kr. på Skoleudvalgets område primært som følge af en stigning i antallet af privatskoleelever.
  Merudgifterne modsvares delvist af mindreudgifter på i alt -4,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører -2,9 mio. kr. ændret prisskøn på brændsel, -1,0 mio. kr. vedrører besparelse på Energispareprojekter og -0,7 mio. kr. vedrører Redningsberedskabet og indkøbsbesparelse på forsikringsmægling.

  Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. afsnit 11.

  Besparelse på konsulentudgifter
  I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at alle udvalg på nær Teknik- og Miljøudvalget forventer at holde sig inden for det vedtagne loft på konsulentudgifter.

  Teknik- og Miljøforvaltningen har pga. det høje aktivitetsniveau på anlægsområdet været nødsaget til at ansætte ekstra arbejdskraft, herunder konsulenter for at opretholde serviceniveauet. Teknik- og Miljøudvalget er derfor usikker på, hvorvidt konsulentudgifterne kan holde sig inden for loftet, men afventer 3. Økonomiske Redegørelse 2015 for en status.    

  Tillægsbevillinger i 2015 med kasseeffekt og konsekvenser for budget 2016-2019
  Der er givet tillægsbevilllinger med kasseeffekt for netto 8,6 mio. kr. i 2015, såfremt de indstillede tillægsbevillinger godkendes i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse. Heraf har de 9,4 mio. kr. varig effekt og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.

  En væsentlig forudsætning for den valgte strategi for budgetlægningen for 2016-19, som Byrådet vedtog i marts måned, er, at budgettet for 2015 skal overholdes, og at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger, som har en opadgående og varig effekt på udgiftsniveauet, jf. bilag 3. Det er således afgørende, at det indmeldte udgiftspres elimineres eller reduceres betydeligt gennem konkrete tiltag i 2015. På Børne- og Skoleudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets maj møder vil administrationen således fremlægge initiativer, der kan medvirke til at håndtere udgiftspresset.

  Lønregulering af kommunens lønbudget
  I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 anbefales gennemført en tilpasning af lønbudgettet for i alt 10,6 mio. kr., som følge af overenskomstforliget. Lønbudgettet er tilpasset i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som forliget har i 2015. Midlerne indfryses i puljer under de enkelte udvalg, hvor en evt. anvendelse af midlerne afventer 3. Økonomiske Redegørelse, hvor resultatet af Økonomiforhandlingerne kendes.     

  Håndtering af overskud i regnskab 2014
  På Økonomiudvalgets møde den 14. april 2015 blev regnskabet 2014 behandlet, herunder hvorledes overskudet på 25,7 mio. kr. kunne anvendes. Direktionen havde fremsat 3 forslag, hvoraf Økonomiudvalget besluttede at indstille det ene, som var finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole til 4,5 mio. kr. Dette godkendte Byrådet den 29. april 2015.    

  Byrådet godkendte i forlængelse heraf, at det resterende overskud på 21,2 mio. kr. eventuelt kunne disponeres i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse 2015, herunder til de to øvrige forslag, som var finansiering af de mærkede anlæg i budget 2015, som der ikke var fundet finansiering til samt finansiering af en eventuel velfærdsinvesteringspulje i 2015. Sidstnævnte er en del af budgetforliget for 2015 og skal etableres i 2015, hvis der er overskydende midler i økonomien.  

  Det anbefales, at det resterende overskud på 21,2 mio. kr. anvendes til frigivelse af mærkede anlæg i prioriteret rækkefølge, jf. afsnit 13 i notatet. Det anbefales endvidere, at de resterende mærkede anlæg, som der ikke er fundet finansiering til, indfryses til 3. Økonomiske Redegørelse 2015. 

  Jordforsyningsindtægter

  Jordforsyningen har i 2015 et indtægtsbudget på -74 mio. kr., hvoraf de -26 mio. kr. er overført fra 2014 og forventes realiseret i 2015. Herefter tilbagestår det oprindelige indtægtsbudget på -47 mio. kr., hvoraf salg af erhvervsgrunde udgør -38 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget vedrører indtægter på salg til boligformål, som på nuværende tidspunkt er tæt på at have realiseret indtægtsbudgettet for 2015. Der hersker dog usikkerhed om hvorvidt indtægtsbudgettet på salg af erhvervsgrunde kan realiseres.


  Det anbefales derfor, at håndtering af evt. mindreindtægter på salg af erhvervsgrunde afventer 3. Økonomiske Redegørelse 2015.  


  Finansieringsområdet

  Der forventes merindtægter og mindreudgifter på i alt -1,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

  Heraf vedrører -1,0 mio. kr. en forventet merindtægt på obligationsporteføljen og -0,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til renter på -0,8 mio. kr.

  Økonomi
  Ingen særskilte bemærkninger.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  147.   Beretning nr. 17 fra BDO Kommunernes Revision


  Indstilling
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at revisionsberetning nr. 17 godkendes.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  BDO Kommunernes Revision har den 24. marts 2015 fremsendt vedlagte revisionsberetning 17 til kommunen. I henhold til styrelsesloven § 42b skal beretningerne udsendes til Byrådets medlemmer inden 7 dage fra modtagelsen. Beretningerne er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 30. marts 2015. 

  Revisionsberetning nr. 17 er delberetning for regnskabsåret 2014. Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  148.   Køge Musikskole - ny takst


  Indstilling
  Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der indføres et Copydan gebyr på 50 kr. om året for instrumental-/sangeleverne fra skoleåret 2015/2016.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Kultur- og Idrætsudvalget behandlede den 13. april 2015 sag om handleplan for Køge Musikskoles økonomi.

  Handleplanen som Kultur- og Idrætsudvalget har godkendt bringer balance i musikskolens økonomi inden udgangen af 2018.

  Som en del af denne plan indstiller Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget og Køge Byråd, at der indføres et Copydan gebyr på 50 kr. om året for instrumental-/sangeleverne med virkning fra skoleåret 2015/2016.

  Indførelse af dette gebyr forventes at indbringe en årlig indtægt på 25.000 kr. fra 2015 og fremefter.
  Økonomi
  Der henvises til ovenfor.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  149.   Idrætsstrategi


  Indstilling
  Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Idrætsstrategi 2015-2025 tages til efterretning.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 13. april 2015 "Idrætsstrategi 2015 - 2025" samt tog orientering om høringssvar i forbindelse med idrætsstrategien til efterretning.

  Idrætsstrategi 2015-2025
  Kultur- og Idrætsudvalget har den 18. august 2014 besluttet, at et væsentligt pejlemærke i udformningen af idrætsstrategien bliver den vision for dansk idræt, som DGI og DIF i fællesskab vil arbejde hen imod: Vision 25-50-75. Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 % af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 % af den danske befolkning er idrætsaktiv.


  Idrætsstrategien i Køge Kommune skal sætte retningen for kommunens idrætspolitiske prioriteter helt frem til 2025, og skal omfatte både elite- og breddeidræt samt den selvorganiserede idræt og bevægelse. Derudover er det intentionen, at strategien skal række ud i de øvrige kommunale forvaltninger og være med til at sætte retningen for sundheds-, social-, skole- og daginstitutionsområderne samt fysisk planlægning.

  Høring

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 2. februar 2015 at sende forslag til idrætsstrategi samt idekatalog til handleplan i høring i kommunens fagudvalg, råd samt i offentlig høring.
  Der er indkommet i alt 16 høringssvar. Derudover er der indkommet høringssvar fra Social- og Sundhedsudvalget samt kommentarer fra Skoleudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Øvrige fagudvalg har taget høringsmaterialet til efterretning.
  Høringssvarene tegner et billede af et bredt foreningsliv, der hilser idrætsstrategien velkommen. Derudover peger råd og udvalg på de positive effekter idræt og bevægelse kan have på forskellige borgergrupper indenfor udvalgets eller rådets fagområde.
  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i idrætsstrategien.
  Der peges i flere af høringssvarene på konkrete indsatser i idekataloget, som bør prioriteres fremadrettet. Flere høringssvar henviser til børn og familer som relevant indsatsområder for foreningsidrætten i forhold til at højne niveauet af fysisk aktivitet i kommunen.
  Forslag fra høringssvarene, der ikke direkte vedrører idrætsstrategiens handleplan, sendes videre til relevante forvaltninger.

  Handleplan til idrætsstrategi
  Med udgangspunkt i idrætsstrategien har Kultur- og Idrætsudvalget prioriteret en række indsatser.
  Fremadrettet vil der i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgsmøder i efteråret blive prioriteret indsatser for det efterfølgende år.

  Økonomi
  Der er årligt afsat 1 mio. kr. til udmøntning af idrætsstrategien.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  150.   Etablering af integreret tilbud i Alkereden


  Indstilling
  Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at træffe beslutning om etablering af integreret dagtilbud i Algestrup pr. 1. april 2016.

  Børneudvalget 06-05-2015
  Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

  Økonomiudvalget 21-05-2015
  Anbefales.
  Økonomiudvalget anbefaler, at anlægsudgiften optages på forslag på anlægsplan for 2016-2025.
  Baggrund og vurdering
  Område Syd ønsker at etablere en vuggestuegruppe i den nuværende Alkestrup Børnehave og nedlægge dagplejen. Baggrunden er en generel nedgang i børnetallet i Algestrup, som har gjort dagplejen og børnehaven sårbare i forhold til at opretholde en robust drift. Ændringen fra børnehave til integreret dagtilbud samt nedlæggelse af dagplejen forventes at kunne ske 1. april 2016. 
   
  Børnehaven Alkereden er gået fra en 60 børns-børnehave til at have et årsgennemsnit på mellem 35 og 40 børn. Dette årsgennemsnit vil i 2016 falde yderligere med et lavpunkt i april med 22 indskrevne børn. Det lave antal børn i dagpleje og børnehave gør tilbuddene meget sårbare. For dagplejens vedkommende handler det om, at det er svært at opretholde et godt gæstedagplejesystem samtidig med, at der er meget få dagplejere at sparre med i forhold til faglig udvikling. I børnehaven betyder det lave antal børn at bemandingen er tilsvarende lav. Det kan have konsekvens for muligheden for at opretholde en robust drift og en god pædagogisk hverdag.

  Det er usikkert, om der vil være børn til en dagplejegruppe i fremtiden. For at kunne opretholde en dagplejegruppe i Algestrup er det nødvendigt, at der er mindst 4 dagplejere ansat.

  På nuværende tidspunkt er der ansat 3 dagplejere og 1 vikar til i alt 14 børn. 1 af de 3 dagplejere har netop opsagt sin stilling, og der skal derfor findes en løsning. Hvis dagplejegruppen i Algestrup besluttes videreført i uændret form, skal der derfor ansættes 2 nye dagplejere.

  Processen
  Områdeleder og dagtilbudsleder for børnehaven og dagplejen har drøftet forslaget med dagplejerne, som kan se intentionen med at etablere et integreret dagtilbud i Alkereden for at sikre robusthed i området.

  Forældregruppen i Algestrup dagpleje er blevet orienteret om bekymringen for det faldende børnetal, og hvilken betydning det kan have for dagplejen i Algestrup. Som udgangspunkt synes ingen, at det er optimalt at nedlægge dagplejen, men der er forståelse for et behov for et integreret dagtilbud. Både forældre og dagplejere har accepteret, at der forelægges en sag for Børneudvalget om at etablere et integreret dagtilbud i Alkereden.


  Tillidsrepræsentant for dagplejen ønsker en hurtig proces, så der kan komme klarhed og ro på dagplejernes arbejdssituation. Tillidsrepræsentanten peger desuden på, at forældrene bør have mulighed for at vælge dagpleje i andre områder, hvis dagplejen forsvinder i Algestrup. Dette kan imødekommes i det omfang det harmonerer med den vedtagne kapacitet, og i den udstrækning det kan håndteres indenfor de almindelige opskrivningsregler.

  Økonomi

  Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et programoplæg, som tager højde for, at bygningen fremover også skal rumme ca. 15 børn i alderen 0 – 3 år. Den samlede omkostning til hele projektet anslås at andrage i alt 740.000 kr. ekskl. moms. Etablering af et produktionskøkken er ikke medregnet, idet forældrene har fravalgt frokostordning.

  Det vurderes, at der stilles krav om bl.a. ABA-anlæg i hele bygningen som følge af ombygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen anslår, at den årlige drift af anlægget beløber sig til 6.000 kr.

  For så vidt angår inventar er der behov for at anskaffe 12 krybber og 5 høje stole. Den samlede omkostning hertil andrager 93.500 kr. Udgiften til inventar kan finansieres inden for Børneudvalgets driftsramme i 2016 af puljen til ”ændring af institutionstyper".

  Ændring af Alkereden til integreret institution indgår som forslag til anlægsplan 2016-2025.

  Kommunikation
  Der udarbejdes en pressemeddelelse.
  Beslutning
  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  151.   Køge Nord - Byudvikling - vision for helhedsplaner


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at
  1. opsamling fra byrådsseminaret d. 24. marts 2015 godkendes,
  2. grundlag for udarbejdelse af Masterplan for Køge Nord godkendes,
  3. arbejdet med udarbejdelse af forslag til Masterplan for Køge Nord igangsættes,
  4. forslag til organisering godkendes.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Godkendt.
  Oversendes til Byrådets orientering.
  Baggrund og vurdering
  Der udarbejdet en opsamling på Byrådets seminar den 24. marts 2015 (bilag 1). På baggrund af  opsamlingen er der udarbejdet et grundlag for udarbejdelse af Masterplan for Køge Nord (bilag 2).

  Køge Nord, hovedstadens nye bæredygtige bydel i det grønne.
  Køge Nord tænkes som et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad, med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab. Bydelen vil være kendt for sin markante og nyskabende arkitektur, hvor bygningerne nærmest vokser op af jorden i grønne og bilfrie omgivelser. Bydelens erhvervsområder er på samme måde placeret med respekt for ønsket om et samspil med det grønne, som et bærende element. Specielt i området med innovative virksomheder mellem Egedesvej og Skensved å er der arbejdet med at integrere de nye virksomheder i ådalen.

  Den svævende station er byens centrum. Dens design genkendes i bydelens interiør. Stationen kan næsten opleves som en slags lufthavn. Her kommer der mange mennesker, som dagligt bruger stationen som omstigning på vej til og fra arbejdet, eller på vej på ferie - trafikstrømmene er store.

  Det forventes at udbygningen af den nye bydel vil strække sig over 15 - 25 år. Derfor er det vigtigt, at der fra starten udarbejdes en overordnet helhedsplan så det sikres, at udviklingen af bydelen sker hensigtsmæssigt. Således at de første bebyggelser ikke lægger hindringer i vejen for fremtidige ønsker. Arkitektfirmaet COBE, som var med til at vinde konkurrencen om Køge Nord Station, er blevet bedt om at medvirke til udarbejdelsen af helhedsplanerne på baggrund af  byrådets vision.

  Organisering:
  Udviklingen af Køge Nord er et kommunalt projekt, hvortil der i forhold til de enkelte delprojekter knyttes private og offentlige samarbejdspartnere. Projektledelse og udviklingen sker gennem eget sekretariat, som en del af Teknik- og Miljøforvaltningen.

  Politisk sammenhæng:
  Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede byudvikling og udgør den politisk styregruppe.
  Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for lokalplanlægning og anlæg.

  Borgerinddragelse
  I forbindelse med tilblivelsen af Masterplanen for Køge Nord, vil der bliver udarbejdet en proces til inddragelse af repræsentater fra Køge Nord. Processen for og udpegning af repræsentater til deltagelse heri, vil blive forelagt Økonomiudvalget i september 2015.

  Administrativ styregruppe:
  Der nedsættes en administrativ styregruppe, bestående af, Kommunaldirektøren, Teknik- og Miljødirektøren og Planchefen, hvortil den projektansvarlige refererer.

  Proces:
  Når Økonomiudvalget har godkendt grundlaget for udarbejdelsen af et forslag til Masterplan for Køge Nord igangsættes arbejdet med masterplanen.

  Det tilstræbes, at Byrådet i november / december 2015 behandler forslag til helhedsplan.  

  Økonomi
  Byrådet godkendte den 24. marts 2015, at afsætte 1,0 mio. kr. til planlægningen af Køge Nord. Dette kan dække omkostningerne til  udarbejdelse af helhedsplaner for Køge Nord.   
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  152.   Forslag til lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej og forslag til kommuneplantillæg nr. 3


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 
  1. forslag til lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger
  2. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg

  Teknik- og Miljøudvalget 07-05-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  Energiforsyningen ønsker at opføre et nyt vandværk på ejendommen Gymnasievej 26 i Køge som erstatning for vandværket på Søndre Allé i Køge by, hvilket kræver en ny lokalplan, da den gældende lokalplan ikke giver mulighed for anvendelse til vandværk.

  Lokalplanområdet er på ca. 4 ha. og udgøres af ejendommene Gymnasievej 22-30. Lokalplanområdet afgrænses af Vasebækvej i nord og Gymnasievej i syd. Ringstedvej løber nord for lokalplanområdet og krydser Vasebækvej ved områdets nordøstlige hjørne. Ejendommen Gymnasievej 26 er ubebygget og fremstår i dag som et offentligt tilgængeligt område med træer, buske og stier i klippet græs. De øvrige ejendomme indenfor lokalplanområdet huser to børneinstitutioner, en specialskole samt et botilbud for handicappede.  

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af et vandværk med vandtestcenter med udkørende drift og administration på Gymnasievej 26. Energiforsyningen har gennemført udbud på totalrådgivningen, og bedømmelsesudvalget har valgt et projekt, som tegner et samlet bygningsvolumen i to etager med ét stort skrånende tag, hvorfra regnvand ledes til en regnvandssø. Bygningen udføres med glaspartier, så vandværksfunktionen er synlig udefra, og vandværkets udearealer fungerer som offentligt tilgængeligt rekreativt område med vand som tema. Visionen er et vandværk, der fremstår invitererende og danner ramme om læring ved synliggørelse af vandets kredsløb. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, som fastholder visionen.

  Ejendommen Gymnasievej 26 er omfattet af lokalplan 4-10, institutionsområde ved Gymnasievej. Afgrænsningen af lokalplan 1030 svarer til de ejendomme, som i dag er omfattet af lokalplan 4-10, således at lokalplan 4-10 kan aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af lokalplan 1030. Lokalplan 4-10 omfatter foruden Gymnasievej 26 en række offentlige institutioner. Bestemmelserne i lokalplan 4-10 opdateres i lokalplan 1030, således at de svarer overens med de faktiske forhold omkring institutionerne.

  Langs lokalplanområdets nordlige og vestlige skel findes et tæt beplantningsbælte af bl.a. tjørn. Beplantningsbæltet er en del af en større grøn afgrænsning af Køge mod det åbne land. Nord og vest for lokalplanområdet ligger områder med kulturhistoriske og landskabelige værdier og beskyttede områder som Køge Ås, Køge Ådal og Krageskov, og den grønne afgrænsning er vigtig for oplevelsen af disse samt for ankomsten til Køge ad Ringstedvej. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, som fastholder beplantningsbæltet.
   
  I forbindelse med vandværket etableres to vejtilslutninger - en fra Gymnasievej og en fra Vasebækvej. Indgangen fra Gymnasievej er tiltænkt gæster og personale, mens indkørslen fra Vasebækvej skal kunne bruges som serviceadgang for større køretøjer.

  Ejendommen Gymnasievej ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 3D16, som giver mulighed for planlægning til offentlige formål som sociale institutioner med en bebyggelsesprocent på maks. 35. Lokalplanen er i strid med kommuneplanen. Der er derfor i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7. Tillægget udvider anvendelsesmulighederne og øger bebyggelsesprocenten, således at det fremover vil være muligt at planlægge for et vandværk med en bebyggelsesprocent på op til 40 indenfor rammeområde 3D16.

  Miljøvurdering
  Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
  Økonomi
  Indstillingen har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da den medfører salg af offentlig ejendom.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  153.   Vedtagelse af lokalplan 1033 - Digterkvarteret


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Lokalplan 1033 - bevarende lokalplan for Digterkvarteret - vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, skrevet med rødt, samt mindre redaktionelle rettelser. 

  Teknik- og Miljøudvalget 07-05-2015
  Anbefales, idet dog lokalplanens bestemmelse i § 9, stk. 4, om bevaring af træer udgår.

  Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) kan ikke godkende, at bestemmelse om bevaringsværdige træer udgår.

  Økonomiudvalget 21-05-2015
  Flertalsindstilling fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales af Økonomiudvalgets flertal.
  Et mindretal bestående af Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale, at bestemmelsen om bevaringsværdige træer udgår.
  Baggrund og vurdering
  Den 4. december 2014 sendte Teknik- og Miljøudvalget forslag til lokalplan 1033 - bevarende lokalplan for Digterkvarteret i offentlig høring fra den 8. januar til den 6. marts 2015. I høringsperioden er der indkommet 21 høringssvar.

  De indkomne indsigelser/bemærkninger omhandler bl.a.: 
  • Ønsker om at Strandvejen 1, 3, Søndre Allé 1 og vandværksgrunden skal indgå i lokalplanens afgrænsning, underlagt de øvrige bestemmelser samt udarbejdelse af tilsvarende lokalplan for Skovvænget. 
  • Ønsker ændring af å-byggelinien. 
  • Ønsker ændret byggelinie generelt. 
  • Bemærkninger til de bebyggelsesregulerende bestemmelser. 
  • Bemærkninger til parkering i området. 
  • Bemærkninger til bevaringsværdige træer og beskæring og træer generelt. 
  • Ønsker bygninger udtaget fra listen over bevaringsværdige bygninger. 
  • Bemærkninger til om-, til - og nybyggeri. 
  • Ønsker flere huse tilføjet listen over bevaringsværdige bygninger. 
  Lokalplanens formål er at sikre bevaringsværdierne i området. 

  Lokalplanarbejdet blev igangsat i 2012 på baggrund af henvendelse fra Køge Fonden. Borgerne indenfor lokalplanområdet har efterfølgende været inddraget i lokalplanprocessen, senest ved borgermøde afholdt på rådhuset den 12. februar 2015. 

  Lokalplan 1033
  Lokalplanens formål er at bevare homogeniteten i området ved at fastsætte bestemmelser, som sikrer fastholdelse af den oprindelige arkitektur og sikre, at eventuel ny bebyggelse, om- og tilbygning m.m. placeres og udformes med hensyn til bevaringsinteresserne og kulturhistorien som helhed.

  Lokalplanområdet opdeles i delområder med hver sin arkitektoniske stilart, som underlægges lokalplanbestemmelser, der fastholder den arkitektoniske stilperiode samt  bebyggelsesprocent. Derudover reguleres bl.a. udstykning, bygningsmaterialer, tagmaterialer og form, kviste, bygningsdetaljer, vinduer og døre, sekundære bygninger og beplantning. 

  I lokalplanen udpeges derudover også en række bevaringsværdige villaer, som tilfører området særlig værdi, og som kun kan ændres ved tilladelse fra Byrådet. Disse villaer udmærker sig ved at være særlig godt vedligeholdt i original stand med velbevarede arkitektoniske detaljer og materialer indenfor den specielle arkitektoniske stilart, som huset tilhører.

  Ligeledes udpeger lokalplanen en række træer som bevaringsværdige. Disse træer må ikke fældes eller beskæres uden Byrådets tilladelse. 

  Områdets oprindelige ejendomme er kun ændret i beskedent omfang, og der er derfor gode muligheder for, at området også i fremtiden vil fremstå som et betydningsfuldt boligområde i Køge Kommune.
  Økonomi
  Der er ikke knyttet særskilt økonomi til udarbejdelsen af lokalplanen.
  Kommunikation
  Der blev den 12. februar afholdt borgermøde om lokalplan 1033.
  Beslutning
  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt med 17 stemmer (C, V, F, O, I og U). Imod stemte 9 (A og Ø).
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  154.   Forslag til lokalplan 1047 - kolonihaver i Køge samt kommuneplantillæg 18


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. forslag til lokalplan 1047 - kolonihaver i Køge, samt kommuneplantillæg 18,  vedtages til offentlig høring i 8 uger,
  2. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen og kommuneplantillæg 18,
  3. der afholdes dialogmøde med repræsentanter fra alle kolonihaveforeningerne og Teknik- og Miljøudvalget i høringsperioden.
  Teknik- og Miljøudvalget 07-05-2015
  Anbefales, idet dog den maksimale størrelse af bygningen forøges fra 30 til 45 m2.

  Økonomiudvalget 21-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  I 2013 overgik kolonihaveområdet fra Teknik- og Miljøudvalget til Kulturudvalget i overensstemmelse med kommunens styrelsesvedtægt. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen bedt Kulturudvalget om at tage stilling til en række ændringer i kolonihavekontrakterne.

  Der er 5 kolonihaveforeninger i Køge Kommune: Bækgården i Borup, Havrelyngen og Den Permanente i Ølby, og i Hastrup ligger Farmen og Kildemosegård.

  Kolonihaverne i Køge Kommune administreres i dag på forskelligt grundlag af overenskomster og forskellige lokalplaner.

  Ændringerne i kolonihavekontrakterne er bl.a. fremsat af kolonihaveforeningerne.

  I arbejdet med at opdatere overenskomsterne er forvaltningen kommet frem til den vurdering, at der er behov for at ændre nogle af planrammerne herunder bebyggelsesprocent, byggematerialer og hegning.

  Den 26. februar 2015 afholdt Teknik- og Miljøforvaltningen og Kulturafdelingen møde med formændene for kolonihaveforeningerne i Køge. Her blev formændene orienteret om kommunens arbejde med et nyt lokalplanforslag. Arbejdet blev godt modtaget, og der blev tilkendegjort, at foreningerne var meget positive overfor kommunens initiativ, og at de fleste af deres ønsker er imødekommet i planforslaget. Dog har de fortsat ønske om en højere bebyggelsesprocent for haverne, end det planforslaget giver mulighed for.

  Det er fortsat forvaltningens forslag, at kolonihaverne bør fastholdes som kolonihavehuse og ikke sommerhuse og samtidig være et økonomisk overskueligt tilbud til borgere i Køge.

  Lokalplanforslaget indeholder ikke Bækgården. Det skyldes, at Bækgården ligger op til et erhvervsområde, der har en miljøgodkendelse til virksomhedsstøj i op til 70 dB. Ud fra en planlægningsmæssig betragtning og med Bækgårdens nærhed til erhvervsområdet er det derfor ikke muligt at lade Bækgården indgå i lokalplanen uden at kræve støjforanstaltninger, der vil blive uforholdsmæssige store og dyre. Dette er ikke realistiskt. Det betyder yderligere, at Bækgården fortsat skal administreres alene efter overenskomsten med Køge Kommune, og at det ikke er muligt at tilføje overnatningsmuligheder i overenskomsten. 

  De eksisterende forhold kan fortsætte lovligt uden at ændre på planforholdene.

  Forslag til lokalplan 1047:
  Lokalplanen 1047 fastlægger bestemmelser og samordner de bebyggelsesregulerende bestemmelser i de 4 haveforeninger, så de får samme vilkår og sikrer bevarelse af områdets grønne karakter. Herunder bl.a mulighed for en højere bebyggelsesprocent end tidligere. Beplantning i fællesarealerne samt hækbeplantning er en væsentlig del af områdets særlige karakter som kolonihaveområde. Lokalplanen skal sikre denne karakter samt sikre, at den eksisterende offentlige adgang for gående og cyklende til områdets interne veje og stier fastholdes.

  Kommuneplantillæg 18
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 med hensyn til bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 18 til lokalplanen. Kommuneplantillæg 18 ændrer bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 % for alle 3 rammeområder 

  Miljøvurdering:
  Der er foretaget en screening af lokalplanens og kommuneplantillæg 18's påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet, da der er begrænset udviddelsesmuligheder i planforslagene.

  Økonomi
  Der er ikke knyttet særskilt økonomi til udarbejdelsen af lokalplanen.
  Beslutning
  Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.
  Fraværende
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  155.   Godkendelse af tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Bjæverskov Vest


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Bjæverskov Vest med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af høringsnotat samt at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  Byrådet besluttede den 25. november 2014 at sende ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Bjæverskov Vest” og ”Den strategiske miljøvurdering” i høring i perioden fra onsdag den 3. december 2014 til tirsdag den 11. februar 2015.

  Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 udlægger et areal på ca. 40 hektar i Bjæverskov Vest. Arealerne udlægges til erhvervsområde for transport og logistikerhverv ved afkørsel 34 på Vestmotorvejen

  I offentlighedsperioden er der indkommet 7 indsigelser. Disse omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål til: 

  • Forslagets påvirkning på OSD og FI områder
  • Forslagets påvirking af Natura 2000 og habitatsområder
  • Trafikale forhold.
  • Erhvervsområdernes anvendelse og funktioner.
  • Forslagets påvirkning af støj og lys.
  I høringsperioden har der været forhandlinger med Naturstyrelsen. Afstedkommet af disse, er der udarbejdet en ”Væsentlighedsvurdering i forhold til habitatreglerne for kommuneplantillæg 6, Bjæverskov Vest". Naturstyrelsen har fundet den uddybende redegørelse fyldestgørende. Der har ligeledes været behov for en række præciseringer i kommuneplantillægget. Flere af disse har til formål at sikre grundvandet ved den fremtidige brug af området. 

  Høringsnotatet er udarbejdet på en sådan måde, at indsiger, indsigelse, og indstilling om ændringerne er beskrevet. Indstilling om ændringer er fremhævet med kursiv.

  Økonomi
  Forslaget giver i sig selv ikke anledning til økonomi. 
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  156.   Midlertidige skaterfaciliteter - anlægsbevilling


  Indstilling
  Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 230.000 kr. til etablering af midlertidige skate-faciliteter samt flytning af faciliteter ved Tapperiet som konsekvens af Køge Kysts etablering af almindingen. Rådighedsbeløb er afsat i budget 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget 04-05-2015
  Indstilles godkendt.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Som en konsekvens af ombygningen af Tapperiet er den eksisterende plads med skate-faciliteter blevet delvist fjernet og bliver helt ryddet i løbet af maj 2015, hvor Køge Kyst påbegynder etablering af den planlagte alminding på østsiden af bygningen.

  På vestsiden af Tapperiet er byggefeltet blevet delvist ryddet i forbindelse med byggeriet bl.a. ved fjernelse af bunkers. Herefter planlægges etableret en ny multifunktionel plads - Gule Plads, som kan blive et attraktivt rum og park for skate, gadeidræt, performance, dance m.m. Der ønskes en varig løsning, som dels kan støtte op om det levende skate- og gadeidrætsmiljø, som hører hjemme i Gule Hal og ved Tapperiet, dels blive et rekreativt åndehul for Køges borgere. Der arbejdes på et projekt, som kan anlægges, når rådhusets administration fraflytter de midlertidige pavillioner og byggefeltet ryddes primo 2017.

  I den mellemliggende periode fra maj 2015 til primo 2017 er det aftalt, at der etableres midlertidige skate-faciliteter i området. Køge Kyst stiller en egnet grund til rådighed i hele perioden, hvorpå der kan etableres midlertidige faciliteter. Grunden er placeret tæt på dirtjump-banen på Søndre Havn ikke langt fra Tapperiet.  

  Det midlertidige anlæg kræver, at den eksisterende rampe fra Tapperiet flyttes og der reetableres faciliteter på den nye placering. Derudover etableres de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævet i forhold til myndighedsbehandlingen. Desuden flyttes øvecontainere fra Tapperiets østside til vestsiden og klatretårnet fjernes, så byggegrunden ryddes og Køge Kyst kan påbegynde anlæg af almindingen.
  Økonomi
  Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr., hvoraf der anbefales meddelt anlægsbevilling på 230.000 kr. til flytning af faciliteter samt etablering af midlertidige skatefaciliteter. Der er tidligere givet anlægsbelling på 450.000 kr. den 24. marts 2015 til forundersøgelse vedrørende den Gule Plads. Rest rådighedsbeløbet vil herefter være på 820.000 kr.  

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 230.000 kr. til midlertidige skaterfaciliteter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 450.000 kr. og den samlede anlægsbevilling vil herefter være 680.000 kr. ud af samlet rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.  

  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  157.   Etablering af erstatningsparkeringspladser i Køge bymidte - anlægsbevilling


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 7,232 mio. kr. til Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge Kommune, finansieret af rådighedsbeløb i budget 2015.

  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.

  Køge Byråd 28-04-2015
  Tilbagesendes til fagudvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget 07-05-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Køge Byråd besluttede den 24. april 2012 "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Parkeringsstrategien indeholder beslutning om at etablere erstatningsparkeringspladser for anlæg, der overdrages til Køge Kyst samt parkeringshenvisning og betalingsparkering.

  I 2015 foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at
  • parkeringspladsen på hjørnet af Søndre Allé og Blegdammen færdiggøres mellem eksisterende parkeringsplads og vandværkets administrationsbygning. Der er projekteret cykelparkering samt personbilparkering. Det er aftalt med Energiforsyningen, at kommunen kan overtage arealet nu. Overslagspris 1,2 mio. kr.
  • Toldbodvej 14, nedrivning af tidligere beboelse samt etablering / udvidelse af parkering på området. Overslagspris 0,9 mio. kr. 
  • parkeringshenvisningen gradvis udbygges i takt med ændret parkering. Overslag 0,5 mio. kr.
  • lastbilparkeringspladsen syd for Collstropgrundens parkeringspladser omdannes til personbilparkering. Det er aftalt med STC / Køge Havn. Lastbilparkeringspladsen er udlagt til lastbilparkering, men anvendes primært til trailerparkering i forbindelse med Køge Havn. Overslagspris 0,3 mio. kr. 
  • den tidsubegrænsede Collstropparkering på de to baner nærmest tunellen gøres til 3 timers parkering for at tilgodese Køge bymidtes handlende. Overslagspris 0,1 mio. kr.
  • der etableres parkeringsplads på del af arealet Værftsvej 3. Indkørsel mod øst i rundkørsel. Pladsen etableres dels som erstatning for lastbilparkeringspladsen, der nedlægges, og dels til personbiler i det omfang økonomien tillader. Pladsen ligger for en stor del i dag udlagt som grusplads, der kan afrettes, således den kan anvendes til lastbilparkering

  Der er i 2014  og i begyndelsen af 2015 etableret parkeringshenvisning. Den 25. marts 2015 har der været aflevering på det sidste anlæg på Toldbodvej. Der er fortsat nogle mindre fejlangivelser som tilrettes, ligesom kalibrering af de enkelte pladser nu overgår til Køge Kommunes P-ordning. Anlægget skal løbende ombygges i takt med, at Køge Kyst ændrer på parkeringsforholdene.

  Økonomi
  Der er i Køge Kommunes anlægsinvesteringsoversigt 2015-2024 årligt afsat 7,232 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med Køge Kyst. Udover etablering af erstatningsparkeringspladser anvendes midlerne også til parkeringshenvisning samt til etablering af betalingsparkering.

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 7,232 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med Køge Kyst. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat 7,232 mio. kr. rådighedsbeløb i budgettet. 

  Herudover skal det bemærkes, at en del af rådighedsbeløbet svarende til 4,317 mio. kr. til Parkeringsstrategi for Køge Bymidte (TMU08) er i anlægsplanen 2015-2024 angivet som mærket anlæg. Det samlede beløb kan frigives, idet det forudsættes, at Byrådet i regnsskabssagen har besluttet at frigive midler. Regnskabssagen bliver ligeledes forelagt Byrådet den 28. april 2015. For at det samlede beløb kan frigives, forudsættes det, at Byrådet på samme møde den 26. maj 2015 godkender 2. Økonomiske Redegørelse, hvor overskuddet fra regnskab 2014 behandles herunder frigivelse af projekterne under ”mærket anlæg”.   
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  158.   Skovledet – Låneomlægning med kommunegaranti


  Indstilling
  Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. låneomlægningen for Andelsforeningen Skovledet godkendes,
  2. løbetidsforlængelsen godkendes,
  3. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Andelsboligforeningen Skovledet, beliggende på Grønneledet i Lellinge, søger om vedståelse at kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån til et nyt lån, da renten er lav. 

  I forbindelse med Andelsboligforeningen Skovledet omlægning af et kontantlån med hovedstol 16.937.000 kr., til et nyt kontantlån med hovedstol 16.449.000 kr., søger de Køge Kommune om, at får overført kommunegarantien på 18,75 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, samt løbetidsforlængelse på 5,7 år jf. § 5, stk. 4. 

  Oversigt over eksisterende og ny belåning
  Lånetype/ afdragsformHovedstol i kr.Obligationsrestgæld i kr.Rente i %Restløbetid i år
  Lån, der skal indfries16.937.00016.381.2683,6726,9
  Nyt lån16.449.00016.756.3112,1430
  Ændringer (- betyder besparelse)-488.000375.043-1,533,10

  Den nye obligationsrestgæld bliver altså 375.043 kr. større end den oprindelige, samt løbetiden bliver 3,1 år længere.  

  I forbindelse med omlægningen, søger Skovledet om vedståelse af kommunegaranti på 18,75 % for det nye lån. Det svare til en vedståelse på 3.141.808 kr. af obligationsrestgælden 16.756.311 kr. 

  Fordele ved konverteringen: 
  • Årligbesparelse på 203.201 kr.
  • Lavere rente til 2,14 %.

  Omlægningen blev enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 23. marts 2015. 

  Økonomi
  Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 18,75 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 70.321 kr. i forhold til obligationsrestgælden og en løbetid på yderligere 3,1 år.

  Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

  Køge Kommune har pt. stillet garanti for andelsforeningen, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis andelsboligforeningen går konkurs (ultimo 2014 var garantierne på 3.106.462 kr.)
  Kommunikation
  Andelsboligforeningen Skovledet skal orienteres om Byrådets beslutning.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  159.   Gartnervænget - Låneomlægning med kommunagaranti


  Indstilling
  Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at  
  1. låneomlægningen for Andelsforeningen Gartnervænget godkendes, 
  2. løbetidsforlængelsen godkendes, 
  3. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån.

  Økonomiudvalget 12-05-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  Nykredit søger på vegne af Andelsboligforeningen Gartnervænget, beliggende på Gartnervænget i Bjæverskov, om vedståelse at kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån til et nyt lån, da renten er lav.

  I forbindelse med Andelsboligforeningen Gartnervængets omlægning af et kontantlån med hovedstol 12.064.811 kr., til et nyt kontantlån med hovedstol 12.095.000 kr., søger de Køge Kommune om, at får overført kommunegarantien 13,33 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, samt løbetidsforlængelse på 5,7 år jf. § 5, stk. 4.

  Oversigt over eksisterende og ny belåning
  Lånetype/ afdragsformHovedstol i kr.Restgæld i kr.Obligationsrestgæld i kr.Rente i %Restløbetid i år
  Lån, der skal indfries12.064.81111.587.08712.064.8114,2524,3
  Nyt lån12.095.00012.095.00012.481.9402,9930
  Ændringer (- betyder besparelse)30.189507.913417.129-1,265,70

  Den nye obligationsrestgæld bliver altså 417.129 kr. større end den oprindelige, samt løbetiden bliver 5,70 år længere.  

  I forbindelse med omlægningen, søger Gartnervænget om vedståelse af kommunegaranti på 13,33 % for det nye lån. Det svare til en vedståelse på 1.612.264 kr. af obligationsrestgælden 12.481.940 kr.

  Fordele ved konverteringen:
  • Årligbesparelse på 187.177 kr.
  • Lavere rente til 2,99 %.

  Omlægningen blev godkendt med 8 for og 1 imod på en ordinær generalforsamling 24. marts 2015.

  Økonomi
  Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 13,33 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 55.603 kr. i forhold til obligationsrestgælden og en løbetid på yderligere 5,7 år.

  Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

  Køge Kommune har pt. stillet garanti for andelsforeningen, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis andelsboligforeningen går konkurs (ultimo 2014 var garantierne på 1.629.476 kr.)
  Kommunikation
  Andelsboligforeningen Gartnervænget skal orienteres om Byrådets beslutning.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  160.   Flygtninge- og integrationsindsat i Køge Kommune


  Indstilling
  Borgmesteren indstiller efter anbefaling af alle gruppeformænd for de politiske partier i Køge Byråd, at model C godkendes som model for et styrket arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge.  

  Der vil blive foretaget evaluering af arbejdet ved udgangen af 2015.  
  Baggrund og vurdering
  Socialdemokraterne fremsatte på byrådsmødet i april 2015 forslag omkring nedsættelse af et ad hoc udvalg (§ 17,4 udvalg) med henblik på at styrke arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge.  

  Byrådet besluttede, at borgmesteren skulle invitere alle gruppeformænd for de politiske partier i Køge Byråd til en drøftelse omkring ovenstående forslag.  

  Den nuværende organisering og ansvarsfordeling omkring modtagelse af flygtninge er beskrevet i notat af 5. maj 2015 (vedlagt).  

  Det er ønskeligt at en mulig styrket koordinering og organisering kan ske i respekt for det arbejde, der allerede udføres i eksisterende råd, de stående udvalg samt i frivilligorganisationer.  

  På mødet den 6. maj d.å. mellem borgmester og gruppeformænd blev forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice anmodet om at beskrive forskellige modeller omkring en mulig politisk styrkelse af arbejdet omkring modtagelse af de ekstra mange flygtninge, med afsæt i såvel Socialdemokraternes forslag som i den allerede etablerede politiske følgegruppe.  

  Forvaltningen forelagde på møde den 21. maj 2015 mellem borgmester og gruppeformænd vedlagte tre overordnede modeller for en mulig styrket organisering af arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge.

  Modeller til en mulig politisk styrkelse af arbejdet omkring modtagelse af de ekstra flygtninge
   

  Model A – Den nuværende Politiske Følgegruppe

  Den nuværende Politiske Følgegruppe består af borgmesteren, udvalgsformændene, gruppeformænd samt direktion/forvaltning.

   

  Denne model indbefatter, at denne gruppe fortsætter, dog med en styrkelse af dagsordensætningen - jf. f.eks. dagsordenen til mødet den 12. maj 2015.

   

  Der er tale om en relativ stor gruppe - 18 personer - alle med en del af ansvaret for modtagelse af flygtninge samt integrationen af disse.

   

  Det vil være forskelligt, hvor meget de enkelte deltagere vil kunne byde ind med – fra møde til møde – da fokus sandsynligvis vil skifte, alt efter hvor udfordringerne opstår eller hvilken strategi/tema, der diskuteres.


  Model B - § 17, stk. 4 udvalget

  Det nedsættes det, af Socialdemokraterne, foreslåede ad hoc udvalg (§ 17.4 udvalg), med en bemanding på 5 byrådsmedlemmer og 3 eller flere eksterne faglige repræsentanter.

   

  Gruppens arbejde vil være af vejledende karakter for fagudvalgene - og med et ophæng til eksempelvis Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, der i dag har et koordineringsansvar for den samlede opgaveløsning på flygtningeområdet.

   

  Der vil skulle sikres/beskrives en sammenhæng i ad hoc udvalgets arbejde med de respektive fagudvalg, der fortsat vil have beslutnings- og budgetansvar for flygtningeindsatsen på deres respektive områder.


  Model C – Ny Politisk Følgegruppe (Borgmester og Gruppeformænd)

  Den Politiske Følgegruppes sammensætning ændres og fokuseres således, at gruppen primært består af borgmester og Gruppeformænd samt enkelte forvaltningsrepræsentanter.

   

  Følgegruppen vil ad hoc kunne invitere relevante udvalgsformænd eller eksterne repræsentanter til konkrete drøftelser/opsamlinger. Følgegruppens arbejde vil kunne medvirke til en bredere politisk koordinering på tværs af fagudvalgenes arbejde.

   

  Udover løbende opdateringer af modtagelsen af de ekstra flygtninge, vil dagsordensætningen have en mere tematisk og strategisk tilgang, bl.a. af hensynet til invitation af udvalgsformænd og eksterne repræsentanter.

   

  Gruppens indskrænkede størrelse vil forhåbentlig kunne bidrage til, at det vil være lettere at kunne mødes.


  Mødefrekvens
  For alle tre modeller foreslås en månedlig mødefrekvens, foreløbigt
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)
  Bilag

  Til toppen


  161.   Eventuelt


  Beslutning
  Marie Stærke (A): Besøg i Kongsberg foregik med flyselskab med personale med danske overenskomster. Marie Stærke varslede sag om, at kommunen alene fremover skal anvende transportsselskaber med danske overenskomster. Niels Rolskov (Ø) støtter dette. Dora Olsen oplyste, at Social- og Sundhedsudvalget flyver med SAS.

  Torben Haack (F): Køge Kommune er dårlige til at varetage borgernes interesser - i særdeleshed i relation til nybyggeri af boliger. Torben Haack opfordrer til, at dette spørgsmål tages op af Teknik- og Miljøforvaltningen.

  Annette Simoni (V): Kultur- og idrætsudvalget har været på studierejse til Valencia.

  Jeppe Lindberg (I): Opfordrer til, at der ikke tages landspolitiske sager op i Byrådet.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  162.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  163.   Principiel ekspropriation (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen


  164.   Eventuelt (Lukket punkt)


  Beslutning
  Søren D. Brask (V): Udfordring med et antal midlertidige boliger.
   
  Poul Erik Jensen (V): Takkede for gaven i anledning af sin fødselsdag.

  Mads Andersen (C): Der er tale om 4 flygtninge, der ikke er boliger til endnu. Byrådet orienteres samlet om status.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Trine Hastrup (V)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 21.01.16