Referat af møde i Køge Byråd

Den 01.09.2020 kl. 17:00 i Kantinen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Anette Simoni, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


153.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


154.   1. behandling af budget 2021-2024


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2021-24 førstebehandles.

Økonomiudvalget 25-08-2020
Økonomiudvalget 1. behandlede budgettet og videresendte det til Byrådets 1. behandling.
Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2021-24 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 1. september 2020. 

2. behandling af Budget 2021-24 sker i Økonomiudvalget den 29. september 2020 og i Byrådet den 6. oktober 2020.

Køge Kommunes økonomi er robust og sund. Og på trods af den rutsjebanetur, coronakrisen generelt har været for dansk økonomi, så er der økonomisk set en solid platform at stå på forud for forhandlingerne om budgettet for årene 2021 – 2024.

Den sunde økonomi skyldes blandt andet en effektiv økonomistyring, den generelle vækst, som Køge Kommune oplever, ligesom en gunstig udligningsreform og forårets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sendte flere penge ud til kommunerne.

Budgetforslaget indeholder et overskud på 85 mio. kr. årligt i gennemsnit. Overskuddet udgør godt 146 mio. kr. i 2021 og falder til lige under 5 mio. kr. i 2024. 

I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 173 mio. kr. årligt i gennemsnit.  Anlægsniveauet udgør 160 mio. kr. i 2021, hvorefter det gradvist opbygges indtil det igen når det politisk fastsatte mål på 190 mio. kr. i 2024.

Før sommerferien besluttede et flertal i byrådet at afskaffe ellers planlagte besparelser på baggrund af den robuste økonomi. Det betyder, at der i årets budgetproces ikke bliver fremlagt forslag til besparelser i de enkelte fagudvalg. Dog forventes det stadig, at kommunen sparer godt fem millioner kroner gennem digitalisering og effektivisering af arbejdsgange, hvilket er baseret på en række tværgående analyser.

Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet d. 6. oktober 2020.

Byrådets opmærksomhed henledes endvidere på gennemgang af budgetmaterialet på budgetseminaret 20. august 2020.

Økonomi
Budgettet er styringsgrundlag for det kommende år.
Beslutning
Budgettet blev 1. behandlet og videresendt til 2. behandling.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


155.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


156.   Underskriftsblad - Køge Byråd


Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 27.04.21