Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 05.12.2017 kl. 16:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Annabella Al-Nafousi, (F)

244.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Annabella Al-Nafousi (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


245.   Forslag til ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 (2. behandling)


Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet behandler forslag til følgende ændringer i Køge Kommunes styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018:

 1. Der vil fremover være 6 stående udvalg:
  a. Ældre- og Sundhedsudvalget 
  b. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 
  c. Børne- og Skoleudvalget 
  d. Kultur- og Idrætsudvalget 
  e. Klima- og Planudvalget 
  f. Teknik- og Ejendomsudvalget 
 2. Der tilføjes, at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervs- og turismeindsatsen, herunder dialogen med erhvervslivet
 3. Næstformanden i Økonomiudvalget vederlægges med 10 % af borgmesterens vederlag.


Køge Byråd 28-11-2017

Sagen oversendes til Byrådets 2. behandling på ekstraordinært byrådsmøde den 5. december kl. 16.00.

Baggrund og vurdering

I forlængelse af det nylig afholdte Byrådsvalg har der været drøftelser om den fremtidige udvalgsstruktur.

Drøftelserne har givet anledning til, at foreslå, at der ændres i den nuværende udvalgsstruktur, så der fra den 1. januar 2018 er 6 stående udvalg. De 6 stående udvalg erstatter de nuværende 7 stående udvalg, jf. §§ 15-21 i styrelsesvedtægt gældende fra 1. december 2017.

De 6 udvalg vil være følgende:

§ 15: Ældre- og Sundhedsområdet (7 medlemmer)

§ 16: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (7 medlemmer)

§ 17: Børne- og Skoleudvalget (7 medlemmer)

§ 18: Kultur- og Idrætsudvalget (5 medlemmer)

§ 19: Klima- og Planudvalget (5 medlemmer)

§ 20: Teknik- og Ejendomsudvalget (7 medlemmer).

Forslag til udvalgenes sammensætning og myndighedsområde fremgår af vedhæftede bilag, hvor de foreslåede ændringer er indarbejdet i styrelsesvedtægten.

Da Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslås nedlagt pr. 1. januar 2018 foreslås det samtidig, at opgaven vedrørende kommunens erhvervs- og turistmæssige opgaver overføres til Økonomiudvalget, jf. § 12, stk. 5.

Det skal bemærkes, at alle de foreslåede ændringer tager udgangspunkt i styrelsesvedtægt gældende fra 1. december 2017, og som forventes godkendt jf. tidligere punkt på Byrådets dagsordenen den 28. november 2017.

Endvidere skal bemærkes, at ændringer til kommunens styrelsesvedtægt skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi
En eventuel beslutning om at vederlægge næstformanden i Økonomiudvalget med 10 % af borgmesterens vederlag vil medføre en øget udgift på ca. 98.000 kr. årligt. Udgiften vil ikke medføre en overskridelse af den lovbestemte ramme til vederlæggelse af udvalgsformænd og næstformænd. Udgiften vil kunne afholdes indenfor budgettet til den politisk organisation, da forslaget samtidig indebærer at der er et udvalg mindre og der derfor er mindreudgifter til vederlæggelse af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer i dette udvalg.
Beslutning

13 medlemmer (A, C, O, I, F og Ø) fremsatte ændringsforslag indeholdende:

 • Antallet af medlemmer i Kultur- og Idrætsudvalget og Klima- og Planudvalget fastsættes til 7
 • Antallet af medlemmer i Økonomiudvalget fastsættes til 9
 • Der fastholodes et Børneudvalg med 7 medlemmer og et Skoleudvalg med 7 medlemmer med samme ressortområde som der er gældende på nuværende tidspunkt.

Byrådet besluttede:
ad 1: Godkendt, at der pr. 1. januar 2018 er 7 stående udvalg i form af Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.

Alle udvalg består af 7 medlemmer.

Ad 2: Godkendt, idet Økonomiudvalget tillige udvides til 9 medlemmer.

Ad 3: Godkendt.

Administrationen udarbejder revideret styrelsesvedtægt på baggrund af ovenstående beslutninger. Styrelsesvedtægten vedlægges referatet.

Fraværende
Annabella Al-Nafousi (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


246.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Intet.
Fraværende
Annabella Al-Nafousi (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Pernille Sylvest (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.12.17