Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Køge Byråd

Den 29.03.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ida Marie Kristensen, (F)

85.   Anmodning om fritagelse for hverv


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

  1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Torben Haack, om at han må blive fritaget for sit medlemskab af Børneudvalget, kan imødekommes,
  2. valggruppe 1 (C, F, O og V), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger det medlem, der skal besætte den ledige plads i Børneudvalget.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Torben Haack anmoder om at måtte blive fritaget for sit medlemskab af Børneudvalget.

Anmodningen begrundes i, at der ønskes foretaget et skift i de politiske udvalgsposter.

Torben Haack er udpeget til Børneudvalget den 22. september 2015 af valggruppe 1 (C, F, O og V).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 til lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Det fremgår endvidere af kommentarerne til samme paragraf, at der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn, og at Byrådet således også vil kunne imødekomme en begæring om fratrædelse, der er begrundet i politiske forhold.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning

ad 1: Godkendt at Torben Haack (F) fritages for sit medlemskab af Børneudvalget.

ad 2: Valggruppe 1 udpegede herefter Annabella Lindholm Al-Nafousi (F) til at besætte den ledige plads i Børneudvalget.

 

Fraværende
Ida Marie Kristensen (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.03.16