Referat af møde i Køge Byråd

Den 06.10.2020 kl. 17:00 i Kantinen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Andreas Bech, (F)
Anette Simoni, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Lykke Outzen, (C)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Flemming Christensen, (C)
Torben Haack, (F)

181.   Indkaldelse af stedfortræder for Torben Haack (F)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

  1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Torben Haack (F) er opfyldt
  2. Byrådet tager stilling til om Andreas Bech rette stedfortræder og valgbar
  3. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) beslutter, om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Torben Haack er på grund af sygdom er forhindret i at varetage sine kommunale hverv til forventeligt medio oktober måned.

Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Torben Haack.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til det
førstkommende møde i Byrådet, når et medlem på grund af blandt andet sygdom er forhindret i
at varetage sine hverv i en forventet periode af mindst 7 dages varighed.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Anden stedfortræder på kandidatliste F er Andreas Bech, Glæisersvej 22 B, 4600 Køge.

Torben Haack er på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017, udpeget som medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget af Valggruppe 1, bestående af A, C, F, I, O og Ø.

I henhold til den kommunale styrelseslov kan den valggruppe, der har indvalgt et medlem
bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer og fraværet har
en periode på mindst 7 dage, jf. Køge Kommunes styrelsesvedtægt.
Økonomi
Et byrådsmedlem har ved fravær ret til vederlag i indtil 9 måneder. Til stedfortrædere i Byrådet
ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler, som til medlemmerne.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt

Ad 3: Andreas Bech udpeget til alle 3 udvalg.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


182.   Underskriftsblad


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse.
Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.10.20