Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Køge Byråd

Den 29.10.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Camilla Svendsen, (A)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Lykke Outzen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mads Andersen, (C)

177.   Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal (V)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

  1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem
    Ali Ünsal (V) er opfyldt
  2. Byrådet tager stilling til om Poul Erik Jensen rette stedfortræder og valgbar
  3. Valggruppe 2 (V) beslutter, om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i Børneudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Ali Ünsal oplyser den 27. oktober 2019, at han på grund af sygdom er forhindret i at varetage sine kommunale hverv fra 27. oktober 2019 til forventeligt ultimo november måned.

Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til det
førstkommende møde i Byrådet, når et medlem på grund af blandt andet sygdom er forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode af mindst 7 dages varighed.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Anden stedfortræder på kandidatliste V er Poul Erik Jensen, Gammel Slimmingevej 8 B, Slimminge, 4100 Ringsted.

Ali Ünsal er på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017, udpeget som medlem af Børneudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget af Valggruppe 2, bestående af V.

I henhold til den kommunale styrelseslov kan den valggruppe, der har indvalgt et medlem bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer og fraværet har en periode på mindst 7 dage, jf. Køge Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomi
Et byrådsmedlem har ved fravær, på grund af blandt andet barsel, ret til vederlag i indtil 9
måneder. Til stedfortrædere i Byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler, som til
medlemmerne.
Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3:

I Børneudvalget indtræder Poul Erik Jensen (V).

I Ældre- og Sundhedsudvalget indtræder Poul Erik Jensen (V).

I Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indtræder Poul Erik Jensen (V).

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Mads Andersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.10.19