Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 25.02.2020 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Kirsten Larsen, (C)

21.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, idet sag nr. 37 udsættes.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


22.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Peter Langkilde, Brogade 17 c, Køge, har sendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Spørgsmål 1 – Grundskyld.

Du, og byråd, har tidligere oplyst, at de arealer som er ejet af Køge Kyst P/S, og som enten ikke er solgt til udvikling, eller lejet af Køge Kommune, ikke betaler grundskyld.

Påstand.

Med henvisning til loven om grundskyld § 7 b) og § 8, stk. 2. mm. har kommunen pligt til at opkræve grundskyld – i hvert fald indtil 3 sep. 2018 ??, jf. kommunens ”Aftale om leje af areal”- ved advokatfirmaet Nielsen og Nørager.

Køges grundskyldspromille årl. er 21,038.

Ikke solgt Køge Kyst P/S areal udgør godt 60 % af samlet solgte 24 hektar af Køge Kommune, for 240 mio. kr. til Køge Kyst, hvorfor kommunen, ved ikke at opkræve grundskyld i henhold til loven, gennem årene, har lidt et tab på min. 3 mio. kr. (240x0,6x0,0021x10). Dertil skal lægges et større millionbeløb til kommunens leje af samme arealer.

I øvrigt henvises til brevet sendt til Ombudsmanden den 5. januar, som borgmesteren samtidig modtog kopi af, hvoraf det i påstanden fremgår, at Køge Kommune ulovligt giver økonomisk støtte til den private virksomhed, Køge Kyst P/S.

Hvis ikke min påstand er korrekt, bedes kommunen i stedet meddele mig hvilke beløb Køge Kyst hidtil har betalt i grundskyld, og den forventede årl. lejebetaling.

Spørgsmål 2 – Rådhustilbygning.

Køge Rådhus er oplyst blevet udbygget for ca. 230 mio. kr.

Er Køge kommune ejer eller lejer af udbygningen. Eller er den belånt?

Spørgsmål 3 – Kommunens private parkeringsplads.

I Dagbladet - forrige uges Køge-side - oplyste teamlederen for parkeringen i en sætning, citat: ”Men det er Køge Kommunes private grund. Så det vil svare til, at jeg kører ind i din indkørsel og parkerer, forklarer June Hartman…….!??

Der er samlet 231 parkeringspladser på Østre Banevej (ved Køge Havn) og på Cementvej, som Køge Kommune nu har fuld råderet over til rådhusets ansatte”, citat slut.

23 af nævnte 231 P-pladser er reserveret til direktion, Byråd og interne gæster, OK.

Resterende 208 P-pladser er derimod reserveret til øvrigt kommunalansat personale. Fastholder Byrådet, at nævnte 208 P-pladser er lovlige med henvisning til grundsætningen om ligebehandling, vel vidende, at øvrigt privatansat bilende personale har pligt til at betale for parkering i samme område ?

Den overraskende udtalelse fordrer yderligere et spørgsmål. Har Køge Kommune andre såkaldte privatejede grunde i behold. Så er jeg nemlig sikker på, at borgerne gerne vil have oplysning herom.

Spørgsmål 4 - Manglende lokalplan.

Byrådsmedlem Niels Rolskov, har i en mail af 19. jan. svaret, at der for en stor del af Køge Kysts Stationsområde – efter 10 år….?? endnu ikke er tilvejebragt lokalplan for områderne.

Det må jo være klart for enhver, at forinden en udvikler ønsker at købe jord må det være et must, at køberen kender til den tilladte bebyggelsesgrad, byggehøjde og parkeringsforhold mm, hvilket prisen i høj grad er afhængig af.

Kommunen opkræver ikke grundskyld, men lejer i stedet en del af P-grundene til en høj pris – måske til ulovlig P-opkrævning - hvoraf 70 % af indtægten skal returneres til staten.

Næppe den bedste forretning i verden. Taler vi om misbrug af skatteindtægt……?

Hvornår har Køge Kommune tænkt sig at udfærdige lokalplan således, at det ikke kan være kommunens ansvar, at nævnte områder for længst skulle have været solgt og udviklet i henhold til Køge Kysts udviklingsplan fra 2009 ?

Har Køge Kommune en aftale med Køge Kyst om at udsætte udviklingen i Stationsområdet ?

Spørgsmål 5 – Prisen på salg af jordarealer.

Køges Kommunes jordsalg af 24 hektar midtbyjord til Køge Kyst P/S - kaldt Stations-, Sydhavnsområdet og Collstrupgrunden for 240 mio. kr. er under 50% af markedsprisen. Ankestyrelsen godkender prisen. Imidlertid har det vist sig, at for mange af de solgte arealer er bebyggelsesgraden godkendt til over 100 %.

Da prisen er kendt, er der vel ikke noget hemmeligt i forhold til Køge Kyst, hvorfor kommunen med baggrund i loven om aktindsigt, skal oplyse mig om samtlige de elementer Køge Kommune oplyste Ankestyrelsen i behandlingen til accept af prisen.

Forinden kommunens arealsalg til Køge Kyst blev der ikke vedtaget lokalplan for hvert delområde, hvorfor det må være relevant at spørge. Fik Ankestyrelsen oplysninger om hvilken bebyggelsesgrad der kunne forventes på de respektive byggeområder, eller blev det ikke oplyst?

Spørgsmål 6 - Regler for kontering.

Jeg har fået oplyst, at der er personsammenfald, enten gennem tidligere/nulevende ægteskab, eller samlevende kommunalansatte personer i faktiske godkendelser for afholdte udgifter. Det drejer sig bl.a. om budget- og regnskabsansvarlige for samme afdeling. Er oplysningen korrekt?

Har lederstillingen af danskuddannelser på Center for Dansk og Integration været opslået ledig?"

Beslutning
Der var indkommet skriftlige spørgsmål fra Peter Langkilde, Brogade 17 C, Køge. Spørgeren var til stede og fik spørgsmålene oplæst og udleveret.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


23.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til regnvandsbassiner og oversvømmelser på Ringstedvej.
Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Stig Jensen, Overdrevsvejen 13, Lellinge spurgte til belysning, facadebeklædning, strømførende kabler og jordvold.
Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget besvarede en del af spørgsmålene og resten tilsendes skriftligt til spørgeren.

Preben Kristensen, Fyrrevej 14, Vemmedrup spurgte til ventetiden på et høreapparat.
Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besvarede spørgsmålet, samtidig blev der lovet et skriftligt svar indeholdende information om hvor i Region Sjælland man kan henvende sig.

Per Sunding, Industrivej 13, Bjæverskov spurgte til brug af Teaterbygningen herunder hvornår der indkaldes til de lovede møder.
Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget besvarede spørgsmålet.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


24.   1. Økonomiske Redegørelse 2020 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. tage 1. Økonomiske Redegørelse til efterrretning
 2. godkende de foreslåede budgetneutrale flytninger af budgetmidler, jf. bilag 1.
Økonomiudvalget 25-02-2020
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.
Ad 2: Anbefales godkendt. 
Baggrund og vurdering

Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætninger til budget 2020.

1. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommunes budget forventes overholdt.

Der er behov for en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt mellem drifts- og finansieringsområdet. Disse er samlet set budgetneutrale. Omplaceringerne fremgår af bilag 1. 

Endelig gøres der opmærksom på, at der forventes mindreindtægter på finansieringsområdet som følge af at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2020. Beløbet kendes endnu ikke, hvorfor bevillingstilpasning afventer anden økonomiske redegørelse.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. december 2019 272,5 mio. kr. 

Fagudvalgenes protokolleringer
De enkeltes forvaltningers 1. Økonomisk Redegørelse er vedhæftet. Protokolleringerne fra udvalgenes behandling er samlet nedenfor.

Økonomiudvalget: 
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.
Ad 2: Anbefales godkendt. 

Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:
1. Godkendt.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering: 
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalgets protokollering: 
Ad. 1 og 2: Godkendt.

Skoleudvalgets protokollering:
Ad. 1, 2 og 3: Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:
Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2. Anbefalet, idet 2019 rettes til 2020.
Ad 3. Anbefalet.
Ad 4. Godkendt, idet 2019 rettes til 2020.

Klima- og Planudvalgets protokollering: 
Godkendt. 

Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering: 
Anbefales.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


25.   Vision for Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vision for Den Maritime Halvø og arbejdsprincipper godkendes.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Den Maritime Halvø overdrages i de kommende år fra Køge Kyst til Køge Kommune. Kultur- og Idrætsudvalget har derfor fundet det relevant at gøre sig overvejelser om visionerne for Den Maritime Halvø. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede derfor den 7. oktober 2019 et første udkast til vision samt en borgerinddragelsesproces.

Udvalget holdt et stormøde den 4. december 2019 om visionen, hvor der kom cirka 200 input, og en høringsperiode på en måned, i hvilken der blev indsendt fem høringssvar.

På denne baggrund besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 3. februar 2020 at:

 1. godkende vision for Den Maritime Halvø og arbejdsprincipper
 2. videresende vision og arbejdsprincipper til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 1. Vision
På baggrund af ovennævnte input er der udarbejdet et udkast til endelig vision med følgende tre deloverskrifter:

 • En halvø for hele kommunen
 • Himmelrum og aktivitetsplads
 • Tætte naboskaber

Visionen er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Ad 2. Arbejdsprincipper
For at understøtte den videre proces med udmøntning af visionen anbefales det at arbejde med fire bærende arbejdsprincipper. Arbejdsprincipperne skal være retningsgivende for, hvordan visionen skal virkeliggøres. Arbejdsprincipperne har følgende overskrifter:

 • Borgerfokus
 • Bæredygtig udvikling
 • Synergieffekt
 • Forandring og forundring

Arbejdsprincipperne er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Den videre proces
Efter godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et prospekt for Den Maritime Halvø. Prospektet forventes udarbejdet i 1. halvår 2020. På dette grundlag udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en lokalplan for området til politisk godkendelse. Lokalplanen forventes - afhængig af Klima- og Planudvalgets prioritering - forelagt til politisk behandling sommeren 2021.

Økonomi
Pt. ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


26.   Udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med brug af eksterne konsulenter på socialområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til udtalelse til Ankestyrelsen om brug af konsulenter på socialområdet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 03-02-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Venstre afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Anbefales af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Niels Rolskov (Ø) og Jeppe Lindberg (I).

2 (Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med pressens omtale af kommunernes brug af eksterne konsulenter på socialområdet, har Social- og Indenrigsministeriet forespurgt Ankestyrelsen om lovligheden af denne brug. Da Køge Kommune har anvendt eksterne konsulenter på socialområdet, har Ankestyrelsen den 20. december 2019 bedt Køge Kommune om en udtalelse, der redegør for hvordan Køge Kommune har benyttet eksterne konsulenter på socialområdet. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til en vurdering af, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en udtalelse til Ankestyrelsen omkring Køge Kommunes brug af konsulentfirmaet Brorson Consult i forbindelse med gennemgang af 12 borgersager på socialområdet. Udtalelsen, bilag samt henvendelsen fra Ankestyrelsen er vedhæftet sagen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


27.   Forslag til Planstrategi 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Planstrategi 2020 sendes i offentlig høring i otte uger i marts og april.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Anbefales idet der i afsnittet om vision tilføjes bemærkning om underføringen, Køge Idrætspark og Kulturhus. Endvidere laves enkelte tekniske tilpasninger i afsnit 4. I afsnit 8 udbygges bemærkningerne om et sammenhængende cykelstinet på tværs af kommunen

Bilag opdateres og sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 25. februar forud for behandling på Byrådets møde samme dag.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Anbefales, idet der på side
 • 14, 2. spalte øverst tilføjes, at derfor vil flere ældreegnede boliger i nærområdet være relevante at arbejde med
 • 23 tilføjes, at i det videre arbejde vil det blive undersøgt om der kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Herfølge-afkørslen til Sydmotorvejen. Her kan desuden etableres god forbindelse til Vestmotorvejen ved Borup-afkørslen og der vil være mulighed for etablering af et parkèr- og rejsanlæg.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal udarbejde en ny planstrategi, som grundlag for kommunens udvikling og planlægning i den kommende 12-årige planperiode 2021-2033. Planstrategien tager afsæt i planloven, som siger, at Byrådet halvvejs inde i byrådsperioden skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, herunder vurdering af og strategi for kommunens udvikling.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget for knapt et år siden og i den forbindelse blev der arbejdet indgående med strategier for udviklingen af kommunen - strategier som naturligvis stadig er aktuelle. Den gældende plan giver fx mulighed for at udbygge Universitetshospitalet med 3.000 nye arbejdspladser, udvide Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, bygge nye boliger på Søndre Havn og i Køge Nord samt bygge boliger i kommunens små og store bysamfund.

På trods af den korte tid, der er gået, siden Byrådet reviderede kommuneplanen, lægger Teknik- og Miljøforvaltningen nu op til at revidere visse dele af planen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Fingerplan 2019 har givet Køge Kommune mulighed for at udvikle nye byområder i Herfølge og i Hastrup Øst. Hertil kommer den forestående udbygning i Køge Nord og et nyt stort byudviklingsområde i den nordøstlige del af Køge, hvor SUN-fabrikken ligger i dag. Disse byudviklingsområder skal indarbejdes og prioriteres i en ny kommuneplan, før de kan realiseres.

Med udsigt til succes og udsolgt i transportcentret og i den nye del af Køge Havn, lægger planstrategien op til at overveje en ny erhvervsprofil. Hvilke nye brancher og arbejdspladser bliver der behov for i fremtiden, og hvordan kan de udvikles i synergi med vores styrkepositioner – og skal der udlægges nye erhvervsarealer?

I planstrategien formuleres ambitioner om at gøre udviklingen bæredygtig. Det gøres ved at tage afsæt i FN’s 17 Verdensmål. Dermed sikres, at det ikke bliver vækst for vækstens egen skyld. Det skal være en bæredygtig vækst - både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Planstrategi 2020 er en paraply for de analyser, undersøgelser og politikker, Køge Kommune vil benytte sig af. Det betyder, at planstrategien ikke i sig selv giver svarene i forhold til den kommende udvikling og planlægning – men den viser de trædesten, der i løbet af 2020-21 vil føre til næste kommuneplan, herunder fx vedtagelse af en ny boligpolitik eller en ny erhvervsstrategi.

Planstrategi 2020 er vedlagt som bilag og ændret i overensstemmelse med drøftelser på Økonomiudvalgsmødet den 4. februar 2020.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

I løbet af efteråret har Økonomiudvalget gennemført flere møder om Planstrategi 2020 med eksterne interessenter, blandt andet Connect Køge, erhvervslivet, grønne organisationer, Landsbyforum, borgerforeninger og developere. Disse input har været brugt i udarbejdelsen af planstrategien.

Når Byrådet har vedtaget planstrategien, vil der være offentlig høring i otte uger i marts og april. Der vil blive holdt et offentligt borgermøde om planstrategien i høringsperioden. Mødedato vil blive annonceret på koege.dk. De parter, der allerede har været involveret i processen, vil modtage en invitation til mødet.

Eventuelle nye inputs fra den offentlige høring kan indarbejdes i den endelige version af Planstrategi 2020 uden krav om fornyet høring. Den endelige Planstrategi forventes godkendt på Byrådsmødet den 16. juni 2020.

Beslutning

Godkendt, idet der på side:

 • 14, 2. spalte øverst tilføjes, at derfor vil flere ældreegnede boliger i nærområdet være relevante at arbejde med
 • 23 tilføjes, at i det videre arbejde vil det blive undersøgt om der kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Herfølge-afkørslen til Sydmotorvejen. Her kan desuden etableres god forbindelse til Vestmotorvejen ved Borup-afkørslen og der vil være mulighed for etablering af et parkèr- og rejsanlæg.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


28.   Forslag til Lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1067 sendes i offentlig høring i otte uger fra slutningen af februar.

Klima- og Planudvalget 06-02-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 3. maj 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for den nordlige del af Rådhusstræde. På den baggrund har Køge Kyst i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til Lokalplan 1067.

Lokalplanforslaget bygger på realiseringen af intentionerne i "Udviklingsplan for Køge Kyst" med tilhørende kvalitetsprogram og fastsætter rammerne for etablering af den nordligste del af Rådhusstræde. Forslag til Lokalplan 1067 har således til formål at muliggøre en afrunding af stationsområdets bebyggelser og gadeforløb mod nord. Der gives mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv. Der må maksimalt etableres et samlet etageareal på 3.500 m2.

Lokalplanforslaget udlægger sammenhængende byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres. Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej. Mellem længebygningerne indrettes åbne gårdrum mod Rådhusstræde, som foreslås lukket for gennemkørende trafik.

Lokalplanforslaget stiller krav om, at skalaen i bebyggelsen tilpasses det omkringliggende. De to sydligste længer må opføres i maks. tre etager med udnyttet tagetage og den nordlige længe må opføres i maks. to etager. Bebyggelsen trapper således ned fra P-huset syd for lokalplanområdet til byhusene nord for lokalplanområdet, hvilket medfører, at byggeriet harmonerer med den omkringliggende bebyggelse.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

Parkering håndteres internt i bebyggelsen og i P-huset umiddelbart syd for lokalplanområdet. Ligeledes håndteres cykelparkering og renovation internt i bebyggelsen.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da de væsentligste miljøgener er vurderet i forbindelse med tidligere miljørapporter for lokalplanområdet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at forslag til Lokalplan 1067 sendes i otte ugers offentlig høring i marts og april 2020. Der foreslås, at der afholdes borgermøde den 5. marts 2020, kl. 19-20.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


29.   Puljemidler til peer-indsats i Køge Kommune


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -2.500.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 2.500.000 kr., fordelt på regnskabsårene 2019-2022, til gennemførelse af projektet "Håb og forandring #sammenom".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Sundhedsstyrelsen har bevilget Køge Kommune 2,5 mio. kr. til at gennemføre projektet "Håb og Forandring #sammenom". Projektperioden er fra 1. december 2019 til 1. oktober 2022. Formålet med projektet er via en peer-indsats at imødekomme det stigende behov for hjælp og støtte fra mennesker med psykiske lidelser, og styrke Køge Kommunes indsats for at understøtte den enkelte borgers recovery-proces og mentale sundhed.

En peer er en borger, der selv har erfaringer med psykisk sygdom/sårbarhed, og som anvender sine erfaringer aktivt som en erfaringskompetence til gavn for andre. En peer-medarbejder hjælper og støtter andre mennesker i deres recovery. Med recovery menes der "at komme sig". Recovery er personlig proces, som handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, som borgeren selv definerer. Det er borgerens egen idé om og fortolkning af trivsel i tilværelsen, som er central. Danske og internationale studier viser, at inddragelse af personer, der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten i den indsats, der ydes for mennesker med psykiske lidelser.

Med midlerne fra Sundhedsstyrelsen vil der ske en styrkelse af peer-indsatsen i Køge Kommune. Midlerne skal bruges til at ansætte peer-medarbejdere. De nye medarbejdere bliver en del af den nye Åbne Rådgivning, som har til huse i Rådhusstræde 10 C. Peer-medarbejderne og de øvrige medarbejdere i Åben Rådgivning skal sammen med borgere stå for udviklingen af peer-tilbuddet. Idet det er en indsats der skal udvikles i samarbejde med borgere, ligger indholdet af indsatsen endnu ikke fast, men det kan eksempelvis være: følgeskab til møder og aktiviteter, besøg hos borgere der bor på botilbud, besøg hos borgere der er indlagt i psykiatrien eller på sygehuset, peer-kurser (med inspiration fra "Lær at tackle" kurserne i Køge) og etablering af peer-drevne netværk.

I projektperioden vil der systematisk blive evalueret på de indsatser der udvikles, og på baggrund af erfaringerne vil indsatserne blive optimeret.

Økonomi

Sundhedsstyrelsens bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2019-2022. Det samlede tilskud til Køge Kommune er fordelt på følgende måde i projektperioden:
    
2019-20:   900.000 kr.                         
2021:        800.000 kr.
2022:        800.000 kr.

Sundhedsstyrelsen kan kun give tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen vedtages på finansloven. Derfor gives tilsagn for de kommende år med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -2.500.000 kr. og en udgiftsbevilling på 2.500.000 kr. fordelt på regnskabsårene 2019-2022 til gennemførelse af projektet: "Håb og forandring #sammenom".

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


30.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2020 på op til 5,4 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 42,8 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 

Økonomiudvalget 04-02-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2020. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 5,4 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 42,8 mio. kr.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos Kommunekredit, der pt. vurderes at tilbyde markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2019 var på 5,9 mio. kr. (1 %).

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2020 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2020 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2019 551,6 mio. kr.

Køge Kommune har i 2020 budgetteret med 6,1 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2021-24, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


31.   Udgiftsneutral bevilling - Nødovernatning til gadesovende hjemløse


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -266.130 kr. og en tillægsbevilling på udgift 266.130 kr. fordelt på regnskabsårene 2019-2020, til gennemførelse af projektet "Akutte overnatningspladser til gadesovende hjemløse".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har bevilliget puljemidler til Køge Kommune til at etablere overnatningspladser til gadesovende hjemløse til de koldeste vinternætter i perioden 15. november 2019 - 31. marts 2020. Projektets overordnede formål er at sikre mulighed for akutte overnatningstilbud til gadesovende hjemløse de koldeste nætter i vinterhalvåret. Overnatningstilbuddet skal give mulighed for, at

 • gadesovende hjemløse kan få et sted at sove ved akut behov på de koldeste vinternætter
 • gadesovende hjemløse ikke får helbredsmæssige problemer som følge af at sove udenfor de koldeste vinternætter
 • gadesovende hjemløse kan få bedre kontakt til relevante frivillige organisationer samt kommunale tilbud på området, herunder både sociale og sundhedsmæssige tilbud.

Velfærdsforvaltningen har etableret tilbuddet på Vandrehjemmet, hvor der er etableret 5 overnatningspladser.

Økonomi

Socialstyrelsens bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2019-2020. Det samlede tilskud til Køge Kommune udbetales samlet til brug i perioden 15. november 2019 - 31. marts 2020.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -266.130,00 kr. og en udgiftsbevilling på 266.130,00 kr. fordelt på regnskabsårene 2019-2020 til gennemførelse af projektet: "Akutte overnatningspladser til gadesovende hjemløse".

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


32.   Genopretning af selvejende haller 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 6,545 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2020 på de selvejende haller
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2020 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og på Køgehallernes Hal I og Hal II.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-02-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

I Budget 2020 er der på anlægsforslag TEU 102 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 6,545 mio. kr. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb i årene 2021 til 2024. De på budgettet afsatte midler er som udgangspunkt tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme typer af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2020 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne) samt genopretning i Køgehallernes Hal I og II.

Taget på Idrætsbørnehaven skulle have været genoprettet i 2019, men det blev besluttet at udsætte arbejdet, så der ikke kunne opstå en konflikt i forhold til opførelsen af Køge Idræts Parks nye Hal 3, som ligger ved siden af Idrætsbørnehaven.

I sommeren 2020 er det planlagt at renovere tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal I. Formålet med renoveringen er at imødegå udfordringer i forbindelse med kondensdannelse i den nuværende tagkonstruktion (for at forebygge risiko for dannelse af skimmelsvampe). Udgiften til dette projekt overstiger det årligt afsatte rådighedsbeløb, hvorfor der er "sparet op" ved at overføre den ikke-forbrugte del af rådighedsbeløb for 2019 til 2020.

Det er i sommeren 2019 konstateret, at gulve i Køgehallernes Hal I og II er opfugtede, og at der under gulvet i Hal I er konstateret skimmelsvamp. Gulvene i begge haller skal derfor udskiftes. Gulvet i Hal II er udskiftet i efteråret 2019, og gulvet i Hal I påregnes udskiftet i sommeren 2020 samtidig med at den ovennævnte renovering af tagkonstruktionen gennemføres.

Gulvsagerne er anmeldt til forsikringsselskabet, som kun vil dække en del af udgifterne. Den resterende del forudsættes finansieret af den resterende del af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb (plus de fra tidligere år overførte midler).

Skimmelsvamp under gulv i Hal I udgør ikke en helbredsmæssig risiko, idet der er udført afværgende tiltag. Der er undertryk under gulvene, så eventuelle skimmelsporer suges ud og ikke kommer op i hallen.

Teknik- og Miljøforvaltningens planlagte opgaver i 2020-2026 fremgår af det vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 6,545 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 6,545 mio. kr. i 2020 (TEU 102).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


33.   Byggemodning i Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb med i alt 54 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i 2020 og 32 mio. kr. i 2021 til byggemodning af byudviklingsområdet ved Køge Nord Station.

Finansiering sker via de afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i budget 2020-21.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-02-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Som led i udviklingen af boligområdet i Køge Nord planlægger Teknik- og Miljøforvaltningen at igangsætte byggemodning af det nye byudviklingsområde.

Byggemodningen omfatter:

 • Matrikulær berigtigelse og afsætning i marken ved hjælp af landinspektør - herunder rådgivning i forbindelse med private lodsejere.
 • Gennemførsel af arkæologiske forundersøgelser og eventuelle arkæologiske udgravninger.
 • Etablering af områdets gennemgående vejforbindelse, der skal fungere som ledningskorridor med forsyningsledninger til områdets 1.600 boliger.

Byggemodningen igangsættes for at gøre området tilgængeligt og med henblik på at afhænde storparcellerne, så bydelen kan udvikles og bebygges i henhold til intentionerne, der er beskrevet i Masterplanen "Køge Nord Stationsnær Skovby" - jf. bilag 1.

Udover at give adgang til området vil vejforbindelsen komme til at binde bydelen sammen og vil blive tilsluttet den omkringliggende infrastruktur, så der skabes gode trafikale forbindelser lokalt i området, til Ølsemagle, til motorvejen og Køge Nord Station.

Vejforbindelsen udformes efter hovedprincipperne i Masterplanen med fokus på bæredygtighed og nærhed til skov og natur, som en grøn boligvej med fortove og cykelstier, der samtidig kan håndtere skybrudsregn - jf. bilag 2.

Anlægsprojektet udarbejdes derfor i samarbejde med KLAR Forsyning.

Der er finansiering tilstede i Budget 2020 under puljerne TEU01 Jordforsyning byggemodning - boligformål og TEU02 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål på i alt 54 mio. kr. i 2020 og 2021.

Finansiering søges til :

 • Afholdelse af udgifter til landinspektør.
 • Afholdelse af udgifter til arkæologiske undersøgelser.
 • Afholdelse af tilslutningsbidrag til KLAR Forsyning for 2020 og 2021.
 • Etablering af den overordnede vejforbindelse gennem byudviklingsområdet og denne tilslutning til de eksisterende veje.

Tilslutningsbidraget til KLAR Forsyning og vejanlægget forventes at udgøre 80 % af den samlede anlægsbevilling. Udgiften til de arkæologiske undersøgelser samt udgifter til landinspektør forventes at udgøre de sidste 20 % af anlægsbevillingen.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 54 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i 2020 og 32 mio. i 2021. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i 2020-2021 (TEU 01 og TEU 02).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


34.   Energispareprojekter i 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives

 1. en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til udførelse af rentable energiprojekter på de kommunale ejendomme i 2020
 2. en bevilling på -9 mio. kr. til lånoptag vedrørende energisparelån
 3. en driftsbevilling på -1 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende vedligehold af kommunale ejendomme til finansiering af anlægsprojektet jf. budgetaftale. 

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-02-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Ad 1-3: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget blev den 9. maj 2019 orienteret om potentiale for energispareprojekter og besluttede på baggrund heraf at indstille til Økonomiudvalget, at der i den kommende budgetlægning blev indarbejdet lånemulighed til energispareprojekter.

Byrådet har i forbindelse med budget for 2020 udtrykt ønske om, at der gennemføres rentable energispareprojekter i 2020 for 10 mio. kr. Ønsket er formuleret i budgetaftalen for 2020 (se vedhæftede bilag, side 7, punkt Å).

Forudsætningen er, at projekterne kan lånefinansieres med 90 % af udgifterne, således at kommunens nettoudgift bliver 1 mio. kr.

Der er på driftsbudget 1 mio. kr., som en del af de 2,5 mio. kr., som Byrådet afsatte "ekstra" til drift og genopretning af kommunens ejendomme i 2020. Med nærværende anlægsbevilling omplaceres den ene million fra drift til anlæg, så den samlede finansiering findes på anlæg.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008 til 2016 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 90 mio. kr. Projekterne er udført via lånefinansierede midler, og de opnåede driftsbesparelser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017 til 2019, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Forvaltningen har fulgt udviklingen på energiområdet de senere år og har erfaret, at flere kommuner med succes har etableret minikraftvarmeanlæg på naturgasopvarmede skoler. Minikraftvarme på skoler har en simpel tilbagebetalingstid på 5-10 år.

I Køge Kommune er Ejby Skole og Skovboskolen interessante i denne sammenhæng.

Hvis der skal etableres minikraftvarmeanlæg, så anbefaler forvaltningen, at projekterne kombineres med fx belysningsprojekter i skoleklasseværelser. En tredjedel af kommunens klasseværelser har ældre belysning. Etablering af ny LED-belysning vil medføre øget lysmængde og større kvalitet i belysningen og vil have en simpel tilbagebetalingstid på 15-20 år.

I det vedhæftede lukkede bilag oplistes en række mulige emner for energiprojekter i 2020 indenfor en samlet beløbsramme på 10 mio. kr., ligesom der ved et regneeksempel belyses, hvordan økonomien i forbindelse med et energispareprojekt kan se ud.

Det skal bemærkes, at der p.t er en del fokus på solcelleanlæg, og der henvises i forbindelse hermed til dagsorden om dette emne i Teknik- og Ejendomsudvalget den 13. februar 2020. I nævnte dagsorden omtales muligheden for at gennemføre en energirenovering på en af kommunens ejendomme og herunder muligheden for at etablere et solcelleanlæg på ejendommens tag. Det er tanken, at en del af udgifterne til energirenoveringen vil kunne afholdes af en anlægsbevilling til energiprojekter i 2020.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via en bevilling på -1 mio. kr. på drift samt en bevilling på -9 mio. kr. til optagelse af lån. Det skal oplyses, at der ikke må optages lån til administrationsomkostninger.

Herudover skal det bemærkes, at det er en forøgelse af anlægsrammen på 10 mio. kr. og anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og derved er der en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)
Bilag

Til toppen


35.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


36.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


37.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning

Udsat.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


38.   Salg af erhvervsjord (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


39.   Tilladelse til forlængelse af byggepligt (Lukket punkt)


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Kirsten Larsen (C)

Til toppen


40.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Kirsten Larsen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 27.02.20