Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Køge Byråd

Den 26.01.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ida Marie Kristensen, (F)
Palle Svendsen, (V)

29.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Ida Marie Kristensen


Indstilling

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at

  1. Byrådet tager stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Ida Marie Kristensen (F) er opfyldt,
  2. Byrådet tager stilling til om Annabella Lindholm Al-Nafousi (F) er rette stedfortræder og valgbar,
  3. Valggruppe 1 tager stilling til om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i henholdsvis Skoleudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Ida Marie Kristensen (F) er sygemeldt fra den 22. januar 2016 med forventet fravær indtil 1. marts 2016. Der skal derfor tages stilling til stedfortræderindkaldelse for Ida Marie Kristensen.

I henhold til § 3 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 15, stk. 2 i den kommunale styrelseslov, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, når et medlem på grund af sin helbredstilstand vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

2. stedfortræder på kandidatliste F er Annabella Lindholm Al-Nafousi, Glæisersvej 7, 4600 Køge.

Ida Marie Kristensen er tidligere, som stedfortræder nr. 1 på kandidatliste F, indtrådt i Byrådet i stedet for Jacob Mark, der blev valgt til Folketinget. Derfor indkaldes nu stedfortræder nr. 2 på kandidatliste.

Det kan oplyses, at Ida Marie Kristensen er medlem af følgende udvalg:

  • Skoleudvalget (næstformand).
  • Kultur- og Idrætsudvalget.
Økonomi
Ved fravær på grund af sygdom har et byrådsmedlem ret til vederlag i indtil 9 måneder. Der skal derfor i fraværsperioden udbetales fast vederlag til både Ida Marie Kristensen og Annabella Al-Nafousi. Såfremt valggruppe 1 beslutter, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, skal der ligeledes udbetales vederlag for deltagelse i disse.      
Beslutning

ad 1: Betingelser anses for opfyldt.

ad 2: Annabella Lindholm Al-Nafousi indtræder som stedfortræder.

ad 3: Annabella Lindholm Al-Nafousi godkendt til at indtræde i såvel Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende
Ida Marie Kristensen (F)
Palle Svendsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.01.16