Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 14.05.2020 kl. 16:30 i Skype-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


110.   Orientering fra formanden (Lukket punkt)Til toppen


111.   Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.10.20