Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 15.08.2018 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


126.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Flemming Christensen (C) deltog ikke i mødet.

Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


127.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


128.   Budgetlægning 2019-2022 (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


129.   Parkeringsområdet - budget 2019 - 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen


130.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.09.18