Dagsorden (Tillægsdagsorden) til møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 08.10.2020 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)

Afbud:

Torben Haack, (F)

193.   Valg af næstformand


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget vælger ny næstformand, da Torben Haack (F) er sygmeldt.
Baggrund og vurdering

Næstformand i Teknik- og Ejendomsudvalget Torben Haack (F) er sygemeldt.

Teknik- og Ejendomsudvalget skal derfor vælge ny næstformand.

Andreas Bech (F) deltager i mødet i stedet for Torben Haack (F).

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


194.   Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.04.21