Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 12.05.2020 kl. 08:30 i fælles Skype-møde med Økonomiudvalget


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


94.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


95.   Busdrift (Lukket punkt)Til toppen


96.   Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.05.20