Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 09.09.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Fællesmøde med Klima- og Planudvalget


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)


147.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


148.   Møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om Budget 2022-2025


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter udfordringen og handlemuligheder med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejderside i forhold til Budget 2022-2025.
Baggrund og vurdering

I henhold til budgetvejledningen 2022-2025 afholder Teknik- og Ejendomsudvalget møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelserne er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

Beslutning
Drøftet.

Til toppen


149.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.09.21