Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 28.08.2018 kl. 11:15 i fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget i byrådsstuen Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


154.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


155.   Drøftelse (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.08.18