Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 18.08.2020 kl. 14:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


160.   Indbringelse af sag


Indstilling
Søren D. Brask (V) har den 26. juli 2020 og den 13. august 2020 i medfør af Styrelseslovens initiativret ønsket at få sag om anvendelse af fortovsareal for restauranter og cafeer på dagsordenen.
Baggrund og vurdering

Følgende forslag ønskes drøftet i udvalget:

 

"Der er flere andre kommuner, der har givet dispensation i forhold til anvendelse af fortovsareal for restauranter og cafeer mv. i den indre by og i relation til Covid-19-krisen. De har simpelthen fået mulighed for at anvende ekstra plads på fortove mv. - så de kommer mere smertefrit igennem det tab, de led i foråret under nedlukningen og forhåbentligt kan komme igennem året med et neutralt resultat.

Det lader til, at der er nogle steder, hvor man godt må anvende fortovsareal, og andre steder man ikke må.

Kan vi ikke hurtigst muligt give en generel dispensation (evt. året ud) til dette, og således vi ikke forskelsbehandler nogen erhvervsdrivende fremfor andre. Selvfølgelig uden det bliver et tag-selv-bord, men med mulighed for alle kan benytte sig af minimum første fortovsrække eller to."

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Forvaltningen udarbejder en sag til senere møde.


Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.05.21