Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 21.10.2019 kl. 11:00 i Byrådsstue Niels Juel. Fællesmøde med KPU og FMU TMF


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


136.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


137.   Møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om budget 2020-23


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter udfordringen og handlemuligheder med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2020-23.
Baggrund og vurdering

I henhold til budgetvejledningen 2020-23 afholder Teknik- og Ejendomsudvalget møde med FMU for Teknik- og Miljøforvaltningen om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelserne er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter

Beslutning
Drøftet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.10.19