Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Den 21.10.2019 kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Osama Aref Mohamad, (A)
Thomas Kielgast, (F)


99.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


100.   Input fra FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningen til budget 2020-23


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter
udfordringer og handlemuligheder med FMU for Kultur- og Økonomiforvaltningens
medarbejderside i forhold til budget 2020-2023.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2019-2022 afholder Kultur- og Idrætsudvalget møde med FMU
for Kultur- og Økonomiforvaltningen (FMU KØF) om de overordnede økonomiske rammer samt
udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager
med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.10.19