Referat af møde i Socialudvalget

Den 10.01.2022 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Ertugrul Vural, (A)
Kirsten Larsen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Martin Knudsen, (D)
Niels Rolskov, (Ø)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


9.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


10.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


11.   Underskriftsblad - Socialudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.01.22