Referat af møde i Skoleudvalget

Den 21.10.2019 kl. 12:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)

153.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


154.   Input fra FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen til budget 2020-2023


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2020-2023.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2020-2023 afholder Skoleudvalget møde med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen (FMU BUF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. 

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.10.19