Referat af møde i Skoleudvalget

Den 14.05.2020 kl. 16:00 i Skype-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


94.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


95.   Plan for genåbning af skolerne for 6.-10. klasse og klubtilbud fra den 18. maj 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager stilling til forvaltningens plan for genåbning.
Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlægger plan for genåbning af. 6. - 10. klasse og klubtilbud fra den 18. maj 2020.

Planen vil først blive sendt til udvalget kort før mødet, idet der fortsat afventes nærmere afklaring af kravene til genåbningen.
Økonomi
Omfanget af merudgifter forbundet med genåbning af 6. - 10. klasse og klubtilbud kan ikke anslås på nuværende tidspunkt.
Beslutning
Skoleudvalget anbefaler mest mulig fysisk tilstedeværelse for eleverne under hensyn til den enkelte skoles sundhedsmæssige forsvarlige muligheder samt at der samtidig er fokus på kvaliteten.
Bilag

Til toppen


96.   Underskriftsblad - Skoleudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.05.20