Referat af møde i Skoleudvalget

Den 06.10.2021 kl. 18:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (C)

123.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


124.   Visionsseminar for klubområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

  1. tager orientering om visionsseminar på klubområdet til efterretning.

På mødet deltager SFO-leder på Herfølge Skole Jan Stolzenbach, SFO-leder på Hastrupskolen Troels Karup Klausen og pædagogisk konsulent Joakim Rex Blankschøn, som orienterer om visionsseminaret.

Baggrund og vurdering

Der har været afholdt Visionsseminar på klubområdet den 7. - 8. september 2021. Formålet med visionsseminaret var at øge indsigten på klubområdet, og de fælles mål var: 

  • Mulighed for at skabe en ny meningsskabende vision for hvert klubtilbud med henblik på at styrke kvaliteten af Køge Kommunes samlede klubtilbud.
  • Hvilke mål og pædagogik skal være styrende i de enkelte klubber til glæde og gavn for Køge Kommunes børn/unge?
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


125.   Holmehus/Holmebækskolen - fremtidige fysiske rammer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

  1. tager orienteringen om processen omkring de fremtidige fysiske rammer til efterretning.
Baggrund og vurdering
Udvalget vil på mødet blive orienteret om seneste status på flytninger, tilpasninger mv. på de to skoler.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


126.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Ellemarkskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


127.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Herfølge Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


128.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Sct. Nicolai Skole. (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


129.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Direktøren orienterede om henvendelse fra og svar til skolebestyrelsen på Skovboskolen om incitamentsmodellen.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


130.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


131.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.10.21