Referat af møde i Skoleudvalget

Den 14.04.2020 kl. 09:00 i Skype-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

76.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


77.   Plan for gradvis genåbning af skoleområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget tager stilling til forvaltningens plan for genåbning.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlægger plan for genåbning for udvalget.

Planen vil først blive sendt til udvalget helt kort før mødet, idet der arbejdes med planen hen over påskedagene.

Det vurderes, at planen vil være for den første periode af genoplukningen, idet planen forventes løbende at blive tilpasset, blandt andet starter omkring 200 nye børn i mini-SFO, der skal tages hensyn til.

På udvalgets maj møde vil forvaltningen følge op i forhold til erfaringer mv. i de første par uger af genåbningen.

Økonomi
Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Skoleudvalget følger den kontrollerede genåbning tæt, herunder det generelle rengøringsniveau og at værnemidler skal være til stede.

Helle Poulsen (V) er bekymret for, om der er håndsprit til stede.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


78.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


79.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


80.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.04.20