Referat af møde i Børneudvalget

Den 21.10.2019 kl. 12:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Lene Møller Nielsen, (A)
Pernille Sylvest, (A)

Afbud:

Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

132.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


133.   Input fra FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen til budget 2020-2023


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2020-2023.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2020-2023 afholder Børneudvalget møde med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen (FMU BUF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.10.19