Referat af møde i Børneudvalget

Den 14.04.2020 kl. 08:00 i Skype-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


53.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


54.   Plan for gradvis genåbning af dagtilbudsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget tager stilling til forvaltningens plan for genåbning.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremlægger plan for genåbning for Børneudvalget.

Planen vil først blive sendt til udvalget helt kort før mødet, idet der arbejdes med planen hen over påskedagene.

Det vurderes, at planen vil være for den første periode af genoplukningen, idet planen forventes løbende at blive tilpasset, blandt andet starter godt 200 nye vuggestuebørn, der skal tages hensyn til.

På udvalgets maj møde vil forvaltningen følge op i forhold til erfaringer mv. i de første par uger af genåbningen.

Økonomi
Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


55.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


56.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


57.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.04.20