Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Økonomiudvalget

Den 09.12.2014 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Mette Jorsø, (V)

527.   Udmøntning af budgetaftale om tandpleje til børn og unge


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at budgetaftalen om besparelse på tandplejeområdet via hjemtagelse af 1.000 patienter fra aftaleklinikker udmøntes ved, at fastprisaftalen for 1.000 børn og unge under 16 år opsiges.

Børneudvalgets 5-11-2014:
Børneudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 18-11-2014
Oversendes til Byrådets stillingtagen.

Sagen er efterfølgende sendt til fornyet behandling i Børneudvalget.

Børneudvalget 3-12-2014
Børneudvalget fremsender sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, idet forvaltningen udarbejder uddybende redegørelse, der fremsendes til Børneudvalget og vedlægges som bilag til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

Jette W. Jørgensen (Ø) afventer stillingtagen til Byrådets behandling.
Baggrund og vurdering
Byrådet har den 30. september 2014 vedtaget budgetforslag BU09 - Hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker og dobbeltbook af patientaftaler på kommunale klinikker - med en besparelse på 700.000 kr. i 2015 og herefter 1.000.000 kr. årligt.

Det fremgår af budgetaftalen, at besparelsen skal udmøntes via hjemtagelse af 1.000 børn og unge under 16 år, der pt. er tilknyttet en aftaleklinik, således at disse fremover tilbydes undersøgelse og behandling på en kommunal klinik. Omstruktureringen rummes indenfor de kommunale tandklinikkers eksisterende kapacitet via generel dobbeltbookning af patientaftaler for at opnå den vedtagne besparelse.

For nærmere beskrivelse af udmøntningen henvises til de lukkede bilag.
Økonomi
Fastprisaftalens opsigelsesvarsel på 7 måneder indebærer, at besparelsen for 2015 bliver 500.000 kr. En eventuel forsinkelse af opsigelsen vil betyde yderligere tabt besparelsesmulighed.
Kommunikation
  • Pressemeddelelse om ændring af organiseringen af gratis tandpleje.
  • Orientering via digital post om ny tandklinik til de berørte børn.
  • Opsigelse af fastprisaftale.
Manuelle lukkede bilag
Udmøntning af budgetaftale om tandpleje til børn og unge
1000 børn hjemtages fordelt på alle tre aftaleklinikker
Beslutning
Indstillingen anbefales under iagttagelse af beskrivelsen i notat af 8. december 2014.

Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen til Byrådets behandling.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.11.15