Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 31.08.2021 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Jeppe H. Lindberg, (Løsgænger)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)

287.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


288.   1. behandling af budget 2022-2025


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2022-25 førstebehandles.

Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2022-25 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 31. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 7. september 2021. 

2. behandling af Budget 2022-25 sker i Økonomiudvalget den 28. september 2021 og i Byrådet den 5. oktober 2021.

Budgetforslaget indeholder et overskud på 6 mio. kr. årligt i gennemsnit, og der er dermed strukturel balance. Overskuddet udgør knap 27 mio. kr. i 2022 og falder til et underskud på godt 15 mio. kr. i 2025. 

Dog udestår en udfordring fra stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde, dels som følge af en refusionsreform, der omfordelte regningen for særligt dyre enkeltsager mellem landets kommuner, dels som følge af generelt stigende udgifter på området i alle landets kommuner. Her har økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening ikke kompenseret kommunerne, hvilket ellers var et af hovedkravene fra KL i forhandlingerne. I Køge Kommune drejer det sig om 31,2 millioner kroner i ekstraudgifter, som stammer herfra, og som direktionen anbefaler budgetforslaget suppleret med. Efter direktionens anbefalinger giver budgetforslaget et underskud på 25 mio. kr. i gennemsnit.

I budgetforslaget er der et anlægsniveau på 221 mio. kr. årligt i gennemsnit. Anlægsniveauet udgør 229 mio. kr. i 2022.

Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2021.

Byrådets opmærksomhed henledes endvidere på gennemgang af budgetmaterialet på budgetseminaret 19. august 2021.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Økonomiudvalget førstebehandlede budgetforslaget og anbefaler at det oversendes til 2. behandlingen.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


289.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


290.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 31.08.21