Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 21.10.2019 kl. 10:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


276.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


277.   Input fra Rådhusudvalget til budget 2020-23


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer
og handlemuligheder med Rådhusudvalgets medarbejderside i forhold til budget 2020-2023.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2019-2022 afholder Økonomiudvalget møde med Rådhusudvalget (RHU) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.10.19