Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Økonomiudvalget

Den 19.11.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


324.   Brandberedskab - nyt logo


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nyt forslag til logo for det nye beredskab godkendes.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget valgte på mødet den 12. november 2019 at udskyde beslutningen om nyt logo. Forvaltningen har efterfølgende justeret oplægget til nyt logo for ETK Brand & Redning.

Udgangspunktet har fortsat været følgende hensyn:

  1. Logoet skal kunne bruges i alle tre kommuner.
  2. Logoet skal have et moderne udtryk og signalere ny start.

Logoet er udarbejdet i samarbejde med Stevns og Solrød kommuner, som også er på vej med godkendelse af deres logoer. Logoerne vil dermed bidrage til at skabe genkendelighed på tværs af de tre kommuner.

Vedlagt er nyt forslag til logo. Stevns og Solrøds logoer er indsat til sammenligning.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Anbefales.

 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.11.19