Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 12.05.2020 kl. 11:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


121.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


122.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


123.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


124.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


125.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


126.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.05.20